• 29 akcja Sprzątania Świata

     •  

      Sprzątanie Świata w tym roku obchodziliśmy w dniach 16-18 września 2022 roku. Akcja ta przebiegała pod hasłem ,,Wszystkie śmieci nasze są". Czas powiedzieć więc głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze; te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej planecie nie ma. Akcja proekologiczna jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Ma też na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, głównie wśród dzieci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzucanie pojedynczych przyczynia się do zanieczyszczania naszej planety.

      W związku z powyższym uczniowie klasy 1-3 czynnie sprzątali teren zielony wokół szkoły. Ponadto klasy 3o, 3j, 3a wybrały się do Lasku Bielańskiego oraz do Lasku Lindego w celu sprzątnięcia terenu oraz zwrócenia uwagi na kwestie segregacji śmieci. Poza tym uczniowie zapoznawali się z znakami odpowiedniego zachowania się w rezerwacie celem ochrony przyrody ze względów historycznych, naukowych, przyrodniczych. Klasowe wycieczki i sprzątanie lasków okazały się ciekawą, pożyteczną formą spędzania wspólnego czasu. W trakcie sprzątania terenu zielonego uczniowie klas trzecich spotkali Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Grzegorza Pietruczuka, który pogratulował postawy ekologicznej i wręczył uczniom klas 1-3 prezenty.

      Joanna Inez Majewska

     • Uroczystości wrześniowe

     •  

      W niedzielę 11 września na Palcu Konfederacji odbyła się  uroczystość poświęcona żołnierzom 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej okręgu Nowogródek oraz mieszkańcom ziemi lidzkiej.


      Wśród uczestników gali byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 133. Ceremonię rozpoczęła msza święta z udziałem naszego Pocztu sztandarowego. Potem młodzież złożyła pod pomnikiem kwiaty.

       

      Iza Szczęsna

     • Zebrania z rodzicami

     •  

      Spotkania z rodzicami odbędą się 7 wreśnia 2022 r według poniższego harmonogramu:

       

      klasy II - V  - godzina 16.30 - sale szkolne 

      klasy VI - VIII - godzina 17.30 - sale szkolne

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     •  

      Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r. według poniższego harmonogramu: 

       

      • klasy I - godzina 9.00 - uroczyste rozpoczęcie na sali gimnastycznej
      • oddział przedszkolny - godzina 9.30 - sala oddziału przedszkolnego
      • klasy II - III - godzina 10.00 - sale szkolne z wychowawcami
      • klasy IV - V - godzina 10.00 - sale szkolne z wychowawcami
      • klasy VI - VIII - godzina 11.00 - sale szkolne z wychowawcami

      Zapraszamy

     • Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

     •  

      Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas I i 0, które odbędzie się 30.08.2022r. o godz. 17:30:

      oddział przedszkolny - sala oddziału przedszkolnego 0k - wejście od parkingu;

      kl. 1b - sala nr 15 - II piętro;

      kl. 1d - sala nr 21 - II piętro.

      Informujemy, że listy uczniów z podziałem na klasy i nazwiskami wychowawców, zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu 29.08.2022r.

      Zapraszamy :-)

       

     • UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

     • OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

      Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie takim powietrzem przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza, wprowadzono uchwałę antysmogową1 , która obowiązuje od kilku lat wszystkich mieszkańców Mazowsza. Ponieważ smog nie daje za wygraną, uchwała została znowelizowana2 . Nowe przepisy obowiązują od 14 maja 2022 r.

      JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

      W przyszłym roku, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności, od 1 stycznia 2028 r. zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Wyjątek: zakaz spalania węgla nie dotyczy Cię, jeśli zainstalowałeś kocioł, piec, kominek lub inny ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe (np. węgiel, drewno czy pellet): - przed 11 listopada 2017 r., spełniający wymogi klasy 5, lub - przed 1 czerwca 2022 r., spełniający wymogi ekoprojektu. Nie wolno będzie ogrzewać paliwami stałymi nowo budowanych budynków jeśli wystąpisz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem po 1 stycznia 2023 r., o ile możliwe będzie ich podłączenie do sieci ciepłowniczej.

      POMOC FINANSOWA

      Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku możesz otrzymać dofinansowanie z gminnego programu dotacyjnego lub z krajowego programu Czyste Powietrze. Dotacje możesz łączyć. Skorzystaj też z ulgi termomodernizacyjnej. W ramach programów możesz uzyskać dotacje do wymiany kotłów i pieców na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi). Więcej informacji uzyskasz na stronach: www.eko.um.warszawa.pl/dotacje - dotacje warszawskie, www.czystepowietrze.gov.pl - program Czyste Powietrze. W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w wymianę źródła ciepła na nowoczesne oraz ocieplenie budynku, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków. Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

      WARTO WIEDZIEĆ

      Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej jest kontrolowane. Za użytkowanie niedozwolonych źródeł ciepła i opału możesz otrzymać mandat do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów, Twoja sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!

      1. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

      2 Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

     • Tytuł Przyjaciela Pól Nadziei

     •  

      W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022 włączyliśmy się we wsparcie i propagowanie działalności Pól Nadziei. Opiekunowie wolontariatu wraz z uczniami zasadzili cebulki na terenie szkoły. Przed Bożym Narodzeniem opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z uczniami wykonywali karty świąteczne, które umiliły czas świąteczny osobom potrzebującym. W jedną z niedziel cały dzień chętni wolontariusze wraz z opiekunami zbierali pieniążki na Starych Bielanach na hospicjum domowe. Kolejną aktywnością było zgłoszenie naszej placówki do konkursu na Inicjatywę Edukacyjną promującą ideę Pól Nadziei i nagranie wraz z chętnymi uczniami klas IV-VIII spotu reklamowego z ciekawym przekazem dotyczącym tematyki hospicyjnej. Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe zdecydował przyznać naszej Szkole tytuł Przyjaciela Pól Nadziei za udział w akcji Pola Nadziei 2021/22.

      Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się

      24 czerwca 2022 r.       8:00  - klasy 8    (sala gimnastyczna)
      11:00 - klasy 1-3 (boisko szkolne)
      12:00 - klasy 4-7 (boisko szkolne)


      Serdecznie zapraszamy!

     • Budżet obywatelski

     • ZAGŁOSUJ NA NASZ SZKOLNY PROJEKT!!!!!!!

      NR PROJEKTU:   418

      “MODERNIZACJA OBIEKTÓW ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 133 OD ULICY SCHROEGERA

     • Program stypendialny

     • Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie,

      uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II.  Miejskie stypendia to comiesięczne, konkretne wsparcie dla uczniów i studentów, wynoszące od 200 do nawet 1500 zł.

      Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26. roku życia.

      O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, którzy:

      – mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,

      – uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów),

      – miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 2000 zł.

      Rekrutacja dla uczniów rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 1 sierpnia.

      Rekrutacja dla studentów (w tym tegorocznych maturzystów) prowadzona będzie od 1 września do 10 października.

      Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium!

      Szczegółowe informacje: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

      Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

      Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl

     • Konkursy szkolne

     • W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyło się podsumowanie dwóch ważnych wydarzeń szkolnych, a mianowicie dzielnicowego konkursu języka angielskiego We Know It oraz Szkolnego Turnieju Szachowego. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczyciły: zastępca Burmistrza dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Pani Sylwia Lacek oraz  Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Pani Joanna Połaska. Panie serdecznie pogratulowały zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursów oraz wręczyły nagrody, puchary i dyplomy. Zastępca Burmistrza podkreśliła duże znaczenie gry w szachy oraz nauki  języka angielskiego w edukacji dzieci i młodzieży.

      Zatem warto jeszcze  przypomnieć o wysokich wynikach w konkursach.

      W konkursie języka angielskiego We Know It - mini,  II miejsce  zajęła uczennica naszej szkoły - Alicja Ondruch.

      Nasi  uczniowie wykazali się również bardzo dobrą umiejętnością gry w szachy.

      W kategorii klas 1-3:                                               

      I miejsce – Sebastian Piworowicz                                                                            

      II miejsce – Sebastian Kardasz

      III miejsce – Michał Borkowski

      W kategorii klas 4-8 :

      I miejsce – Ziemowit Chmielewski

      II miejsce – Mariusz Rajchert

      III miejsce – Józef Parysz

       

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wszystkim uczestnikom konkursów!!!

     • Pożegnanie

     •  

                                                                   Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami;

                                                                   Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny:

                                                                   Dziś was rzucam i dalej idę w cień — z duchami,

                                                                   A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny.

       

                                                                                                                      Juliusz Słowacki

                                                                                                                     „Testament mój”

                                                                                                                                        

       

      Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego ucznia
       

      Borysa Hejnara z klasy 8 a

       

      Jesteśmy bardzo poruszeni tym smutnym wydarzeniem. To wielka strata dla całej społeczności szkolnej.

      Borysa pamiętać będziemy jako zdolnego ucznia, wspaniałego przyjaciela, dobrego kolegę. Był życzliwym, pełnym energii i zawsze uśmiechniętym młodym człowiekiem.
      Nie znajdujemy słów by wyrazić swój ból, smutek i pustkę jaką odczuwamy po Jego stracie.

      Rodzinie, przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia
      i szczere kondolencje.

       

                                                                                                          Dyrekcja

                                                                                            wraz z całą społecznością

                                                                                            Szkoły Podstawowej nr 133

                                                                                 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

       

      Informujemy, że 23 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w Parafii Świętego Zygmunta odbędzie się Msza Święta w intencji zmarłego Borysa.

       

      Ruszyła X edycja akcji "Podaruj znicz na Kresy"

     • Spotkanie autorskie z Małgorzatą J. Berwid

     • Klasa 4j wzięła udział w spotkaniu autorskim z Małgorzatą J. Berwid, które odbyło się 6 czerwca w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI.

      Podczas spotkania rozmawialiśmy o książce Wojenne lalki Marysi - opowiadania o wojnie, widzianej z perspektywy dziecka.

     • TYTUŁ „MOCARZE HISTORII” DLA SP 133

     •  

      Klasy IIIb, IIId i IIIp  uczestniczyły w bieżącym roku szkolnym w trzyetapowym projekcie historycznym „WARSZAWO, POZNAJMY SIĘ!”  realizowanym przez Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii i współfinansowanym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

      Nasi trzecioklasiści zajęli w końcowym teście wiedzy I miejsce, a także wykonali piękne prace, które będzie można obejrzeć na wernisażu 11 czerwca 2022r. na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Archeologii (Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w godzinach 10.00 – 14.00.

      A oto prace naszych trzecioklasistów, które będzie można zobaczyć na wernisażu.

      Wernisaż- to będzie wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć w jednym miejscu kilkanaście Pałaców Kultury, Prudentiali a także Dom Przyszłości oraz wiele innych prac. Dodatkowo będzie można poznać DUCHa bliżej: wziąć udział w zajęciach otwartych, warsztatach budowania starożytnej osady oraz licznych konkursach. Będzie też przymierzalnia dawnych strojów oraz nauka pisania gęsim piórem.

      A zatem nasza szkoła otrzymuje tytuł „MOCARZE HISTORII” (link do dyplomu) za realizację projektu historycznego przez naszych trzecioklasistów w roku szkolnym 2021/2022.

      SERDECZNIE DZIĘKUJĘ UCZNIOM KLAS III,  WYCHOWAWCOM, A TAKŻE RODZICOM ZA ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ PROJEKTU HISTORYCZNEGO.

       

      Koordynator- Dorota Matuszczak

     • Realizacja projektu unijnego „Od zadania do działania” w Szkole Podstawowej nr 133

     • 1 czerwca 2022r. odbyły się w naszej szkole zajęcia  „Naukowy zawrót głowy  z wykorzystaniem TIK” podczas których uczestnicy projektu wraz z nauczycielami prowadzącymi prezentowali zaproszonym uczniom z klas IV-VIII wykorzystanie sprzętu komputerowego, który nasza szkoła otrzymała w ramach projektu unijnego „Od zadania do działania”.

      Pani Magdalena Tomella i Pan Jarosław Popik prowadzili zajęcia matematyki i informatyki podczas których uczniowie wykonywali globusy, wykorzystując długopisy 3D, projektowali i drukowali na drukarkach 3D oraz skanowali przedmioty wykorzystując skaner 3D.

      Pani Aneta Mikulska prowadziła eko- zajęcia w ramach biologii. Uczniowie wraz  z chętnymi rodzicami szyli na maszynach eko- woreczki na owoce. Dzięki temu uczestnicy projektu mogli przyjrzeć się niełatwej dla młodzieży sztuce szycia na nowoczesnych maszynach.

      Pani Katarzyna Balcerzak prowadziła zajęcia językowe z wykorzystaniem różnego rodzaju robotów. Uczniowie mieli możliwość konstruowania różnego rodzaju robotów oraz wykorzystania ozobotów do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego.

      Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej. A my mamy nadzieję, że nasi uczniowie- uczestnicy projektu pokazali kolegom, czego nauczyli się dotychczas na zajęciach realizowanych w ramach projektu unijnego „Od zadania do działania” .

      Dorota Matuszczak- koordynator projektu

     • Piknik integracyjny

     •  

      Zgodnie z wieloletnią tradycją, w naszej szkole odbył się po dwuletniej przerwie  piknik integracyjny. Mimo, że pogoda sprawiła nam psikusa, nie opuszczały nas dobre humory i bardzo dobrze bawiliśmy się w budynku szkoły.
      Już od samego rana odbywały się rozgrywki sportowe. Do rywalizacji stanęły klasy 1-8. Oczywiście każda z nich w swojej kategorii. Emocje były niesamowite, o czym świadczyły krzyki zawodników oraz doping publiczności.
      Oj działo się działo… Najpierw w napięciu trzymały nas zawody lekkoatletyczne: biegi na czas, sztafeta, skok w dal, wyścigi rzędów, rzut piłką lekarską i jeszcze inne, których kronikarz tej imprezy nie zdołał zapamiętać, bo pobiegł dalej.

       

      Nieopodal, bo w sali zabaw odbywały się warsztaty gry na bębnach, które bardzo szybko przerodziły się w koncert muzyczny przy akompaniamencie sekcji rytmicznej.

       

      W tym roku także postawiliśmy na bezpieczeństwo. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie zapomnieliśmy także o ekologii. Oko publiczności cieszył pokaz mody ekologicznej, a chętni mogli zaprezentować swoje talenty. Pełni podziwu biliśmy brawo dumni z uczniów naszej szkoły.

      Również uczniowie uzdolnieni plastycznie znaleźli coś dla siebie. Chętni mieli szansę namalować farbami olejnymi nasz Integracyjny Obraz Na Płótnie. Jeszcze inni wzięli udział w warsztatach malowanie postaci, a najmłodsi w zajęciach przyozdabiania balonów.

      Tropiciele historii również nie nudzili się w tym dniu. Część z nich walczyła w konkursie historycznym, dotyczącym sławnych Polaków. Jeszcze inni, wnikliwie analizując zdjęcia, próbowali dociec, którego nauczyciela one przedstawiają i ostatecznie dać odpowiedź na pytanie: Co z nich wyrosło…?

      Jeszcze inni mieli możliwość zmiany swojego wizerunku. Można było skorzystać z pomalowania twarzy, zaplecenia kolorowego warkoczyka czy ozdobienia rąk.

      Nie mogli czuć się zawiedzeni również uczniowie klas starszych, którzy aktywnie uczestniczyli warsztatach lutowania, przyglądali się doświadczeniom chemicznym i fizycznym. Także humaniści  znaleźli w bibliotece coś dla siebie – dużą popularnością cieszył się kiermasz książek.
      Wszyscy ci, którzy byli spragnieni rozrywek intelektualnych również nie czuli się zawiedzeni. W czasie pikniku odbył się turniej szachowy, turniej Myślenia logicznego. Można było wziąć udział w zabawach konstrukcyjnych, warsztatach origami i zaprojektować wszystko, czego tylko wyobraźnia zapragnęła.

      Zachwyt na twarzach budziły warsztaty projektowania i  druku 3d, możliwość rysowania w trójwymiarze. Niemniejsze emocje towarzyszyły tym, którzy postanowili odbyć dalekie podróże z wykorzystaniem globusów… również wykonanych techniką 3d. 

      Byli również tacy, którzy dotarli w najdalsze zakamarki szkoły, tylko po to, by liczyć się w  grze terenowej.

       

      Podobno rekordziści tego dnia zrobili nawet kilkanaście tysięcy kroków…

      Ja też, jako kronikarz tam byłem,
      uśmiechnięte buzie dzieci zobaczyłem.
      A com widział i słyszał
      w kronikę wrzuciłem.

       

      Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej

       

      Dzień Dziecka uznając za udany.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych