• Zima w mieśćie

   • PROGRAM AKCJI "LATO W MIEŚCIE 2022"

    Informacje pojawią się w roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami. 

     

    Program akcji "Zima w mieście"

    Załączniki: 

    Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_zima_2021-2022.pdf

    REKRUTACJA_NA_WOLNE_MIEJSCA.docx

     

     

    W dniach 10.02.2022 oraz 11.02.2022 akcja „Zima w mieście” zostaję przeniesiona ze Szkoły Podstawowej 133 do Szkoły Podstawowej 80 im. Marii Kownackiej ul. Aspekt 48.

    (wchodzimy wejściem ewakuacyjnym od strony podwórka).

     

    II TURNUS - 07.02.2022 - 11.02.2022 

    PLAN DNIA -7.02.2022

    PLAN DNIA - 8.02.2022

    PLAN DNIA-9.02.2022

    PLAN DNIA 10.02.2022

    PLAN DNIA-11.02.2022

    I TURNUS - 31.01.2022- 4.02.2022

    PLAN_DNIA_-31.01.2022.docx

    PLAN_DNIA-_1.02.2022.docx

    PLAN DNIA-2.02.2022

    PLAN_DNIA-_3.02.2022

    PLAN ZAJEC-4.02.2022

     

    Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)

    Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

    w Warszawie

     

    1. FPE funkcjonują w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

     

    2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2022 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

     

    3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

    · posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

    · złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

    · przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

     

    4. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

     

    5.  FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.

     

    6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

     

    7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

     

    8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

     

    9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

     

    10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

     

    11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 18.03.2022 r., po spełnieniu następujących warunków:

    · do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

    ·do 18.02.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

     

    Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

     

    12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

     

    13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

    · opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 14 1030 1508 0000000 550 225 042

    · posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 96 1940 1076 3017 2447 0007 0000

     

    14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

     

    15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

     

    16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

     

    17. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2022 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

     

    18. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2022.

     

    19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych