• Zima w mieśćie

   • PROGRAM AKCJI "LATO W MIEŚCIE 2022"

    Informacje pojawią się w roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami. 

     

    Program akcji "Zima w mieście"

    Załączniki: 

    Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_zima_2021-2022.pdf

    REKRUTACJA_NA_WOLNE_MIEJSCA.docx

     

     

    W dniach 10.02.2022 oraz 11.02.2022 akcja „Zima w mieście” zostaję przeniesiona ze Szkoły Podstawowej 133 do Szkoły Podstawowej 80 im. Marii Kownackiej ul. Aspekt 48.

    (wchodzimy wejściem ewakuacyjnym od strony podwórka).

     

    II TURNUS - 07.02.2022 - 11.02.2022 

    PLAN DNIA -7.02.2022

    PLAN DNIA - 8.02.2022

    PLAN DNIA-9.02.2022

    PLAN DNIA 10.02.2022

    PLAN DNIA-11.02.2022

    I TURNUS - 31.01.2022- 4.02.2022

    PLAN_DNIA_-31.01.2022.docx

    PLAN_DNIA-_1.02.2022.docx

    PLAN DNIA-2.02.2022

    PLAN_DNIA-_3.02.2022

    PLAN ZAJEC-4.02.2022

     

    Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)

    Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

    w Warszawie

     

    1. FPE funkcjonują w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

     

    2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2022 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

     

    3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

    · posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

    · złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

    · przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

     

    4. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

     

    5.  FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.

     

    6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

     

    7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

     

    8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

     

    9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

     

    10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

     

    11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 18.03.2022 r., po spełnieniu następujących warunków:

    · do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

    ·do 18.02.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

     

    Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

     

    12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

     

    13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

    · opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 14 1030 1508 0000000 550 225 042

    · posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 96 1940 1076 3017 2447 0007 0000

     

    14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

     

    15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

     

    16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

     

    17. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2022 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

     

    18. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2022.

     

    19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych