• Robotyka prosta rzecz

   •  

    Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnego społeczeństwa, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości.

    Cele:

    a) Nauka kodowania oraz wykonywanie zadań

    b) Zapoznanie dzieci z możliwościami robotów Lego Mindstorms

    c) Prowadzenie w ramach zajęć komputerowych nauki podstaw programowania za pomocą  środowiska edukacyjnego EV3 Mindstorms, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. 

    e) Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. 

    e) Rozwiązywanie problemów i komunikowanie się z wykorzystaniem komputera

    f) Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera, bezpiecznego zachowania w sieci  i przestrzegania praw autorskich.

    g) Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 

    h)Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej. 

    i) Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów

    j) Uatrakcyjnienie nauczania. 

    k) Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji).

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych