• Robotyka prosta rzecz

   •  

    Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnego społeczeństwa, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości.

    Cele:

    a) Nauka kodowania oraz wykonywanie zadań

    b) Zapoznanie dzieci z możliwościami robotów Lego Mindstorms

    c) Prowadzenie w ramach zajęć komputerowych nauki podstaw programowania za pomocą  środowiska edukacyjnego EV3 Mindstorms, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. 

    e) Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. 

    e) Rozwiązywanie problemów i komunikowanie się z wykorzystaniem komputera

    f) Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera, bezpiecznego zachowania w sieci  i przestrzegania praw autorskich.

    g) Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 

    h)Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej. 

    i) Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów

    j) Uatrakcyjnienie nauczania. 

    k) Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji).

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych