• Pracownie i centra internetowe   • Szkoła Podstawowa nr 133 uczestniczy w projektach unijnych:

    1. "PRACOWNIE INTERNETOWE DLA SZKÓŁ"
    2. "CENTRA MULTIMEDIALNE DLA SZKÓŁ"

    Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Więcej informacji na temat projektów:
    www.men.gov.pl