• Dni wolne

   •               Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

                  02.11.2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

                  03.11.2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

                  27.12.2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

                  28.12.2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

                  29.12.2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

                  28.03.2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

                  29.03.2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

                  02.04.2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

        02.05.2024 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

        14.05.2024 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( egzamin ósmoklasisty)

        15.05.2024 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (egzamin ósmoklasisty)

        16.05.2024 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (egzamin ósmoklasisty)

        31.05.2024 r. - do odpracowania 08.06.2024 r. (piknik)  

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych