• Dni wolne

   • Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 ze zmianami)   dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

                    31.10. 2022 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

        02. 05. 2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

        23.05. 2023r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( egzamin ósmoklasisty)

        24.05.2023 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze    ( egzamin ósmoklasisty)

        25.05.2023 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   ( egzamin ósmoklasisty)

        09.06.2023 r.- do odpracowania 3.06.2023 r. ( piknik)  

     

    oraz

    14.10.2022 r. – zajęcia opiekuńczo wychowawcze – art. 74 ustawy Karta Nauczyciela

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych