• Mali programiści

   •  

     

        W ciągu wieloletniej pracy pedagogicznej zauważam nieustanną konieczność stosowania nowych metod i technik nauczania, które uatrakcyjniają zajęcia, wzbudzają zainteresowanie nauką i motywują uczniów do podejmowania nowych działań. Nowoczesne technologie komputerowe dają możliwość wspomagania tradycyjnego nauczania w sposób bardziej bliski świata współczesnych dzieci. Realizując tę innowację chciałabym połączyć  wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym z pasją dotyczącą kodowania oraz programowania w Scratchu, która narodziła się w trakcie  udziału w wielu kursach i programach:  Mistrzowie Kodowania i Technologie klasą.

    Technologie komputerowe odgrywają ogromne znaczenie w życiu nowoczesnego społeczeństwa, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości. Włączenie programowania do edukacji wczesnoszkolnej umożliwia uczniom rozwijanie  umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.

    Celem  innowacji „Mali programiści” jest wyposażenie uczniów klasy III w podstawowe umiejętności kodowania i dekodowania informacji, umiejętność obsługi programów Baltie, Scratch  czy programowania czynności robota Photon.

    Proponowana przeze mnie innowacja należy do metodycznych, gdyż korzystam z  różnorodnych innowacyjnych metod doskonalących umiejętność programowania.

    A mianowicie są to zajęcia uczące dzieci kodowania bez komputera, za pomocą plansz czy gier edukacyjnych. Uczniowie w formie zabaw samodzielnie kodują i dekodują krótkie informacje czy dłuższe opowiadania, tworzą projekty w Scratchu, programują czynności robota, uczestniczą w Godzinie Kodowania, lekcjach on-line w zakresie kodowania oraz programowania dla najmłodszych.

    Końcowym efektem innowacji będzie wykonanie przez uczniów złożonych projektów w Scratchu w formie gry edukacyjnej.  Innowacja jest realizowana w ramach zajęć komputerowych i edukacji wczesnoszkolnej przez jeden semestr od lutego do czerwca 2018r. w klasie III.

     

    Spodziewane efekty innowacji:

    - Wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych.

    - Umiejętność kodowania i dekodowania informacji.

    - Wzrost samooceny i kreatywności ucznia. 

    - Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania. 

    - Umiejętność współpracy w grupie. 

    - Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami. 

    - Zwiększenie zainteresowania programowaniem.

    -Umiejętność posługiwania się komputerem, tabletem, oprogramowaniem, robotem, aplikacjami edukacyjnymi.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych