• Mali programiści

   •  

     

        W ciągu wieloletniej pracy pedagogicznej zauważam nieustanną konieczność stosowania nowych metod i technik nauczania, które uatrakcyjniają zajęcia, wzbudzają zainteresowanie nauką i motywują uczniów do podejmowania nowych działań. Nowoczesne technologie komputerowe dają możliwość wspomagania tradycyjnego nauczania w sposób bardziej bliski świata współczesnych dzieci. Realizując tę innowację chciałabym połączyć  wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym z pasją dotyczącą kodowania oraz programowania w Scratchu, która narodziła się w trakcie  udziału w wielu kursach i programach:  Mistrzowie Kodowania i Technologie klasą.

    Technologie komputerowe odgrywają ogromne znaczenie w życiu nowoczesnego społeczeństwa, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości. Włączenie programowania do edukacji wczesnoszkolnej umożliwia uczniom rozwijanie  umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.

    Celem  innowacji „Mali programiści” jest wyposażenie uczniów klasy III w podstawowe umiejętności kodowania i dekodowania informacji, umiejętność obsługi programów Baltie, Scratch  czy programowania czynności robota Photon.

    Proponowana przeze mnie innowacja należy do metodycznych, gdyż korzystam z  różnorodnych innowacyjnych metod doskonalących umiejętność programowania.

    A mianowicie są to zajęcia uczące dzieci kodowania bez komputera, za pomocą plansz czy gier edukacyjnych. Uczniowie w formie zabaw samodzielnie kodują i dekodują krótkie informacje czy dłuższe opowiadania, tworzą projekty w Scratchu, programują czynności robota, uczestniczą w Godzinie Kodowania, lekcjach on-line w zakresie kodowania oraz programowania dla najmłodszych.

    Końcowym efektem innowacji będzie wykonanie przez uczniów złożonych projektów w Scratchu w formie gry edukacyjnej.  Innowacja jest realizowana w ramach zajęć komputerowych i edukacji wczesnoszkolnej przez jeden semestr od lutego do czerwca 2018r. w klasie III.

     

    Spodziewane efekty innowacji:

    - Wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych.

    - Umiejętność kodowania i dekodowania informacji.

    - Wzrost samooceny i kreatywności ucznia. 

    - Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania. 

    - Umiejętność współpracy w grupie. 

    - Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami. 

    - Zwiększenie zainteresowania programowaniem.

    -Umiejętność posługiwania się komputerem, tabletem, oprogramowaniem, robotem, aplikacjami edukacyjnymi.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych