• Historia z językiem angielskim

   • W dzisiejszych czasach język angielski jest wszechobecny i bezdyskusyjnie jego znajomość jest konieczna do sprawnego poruszania się po wielorakich źródłach informacji o świecie. Jest środkiem porozumiewania się w każdej niemal dziedzinie, celowe wydaje się więc zachęcanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go. Głównym celem niniejszej innowacji jest wskazanie uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym w niestandardowych sytuacjach. Znajomość języka angielskiego daje większe możliwości szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia historyczne, a w niektórych przypadkach wydaje się wręcz niezbędna. Jednym z celów innowacji jest by uczniowie potrafili korzystać ze swojej znajomości języka angielskiego, a jednocześnie zachęcanie ich do zgłębiania wiedzy historycznej i własnych poszukiwań.
    Kolejnym celem jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego i historii, jak również uatrakcyjnienie zajęć. Dzieci będą uczyć się historii, jednocześnie ucząc się nowego słownictwa, wzbogacając i doskonaląc swoją wiedzę językową.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych