• Historia z językiem angielskim

   • W dzisiejszych czasach język angielski jest wszechobecny i bezdyskusyjnie jego znajomość jest konieczna do sprawnego poruszania się po wielorakich źródłach informacji o świecie. Jest środkiem porozumiewania się w każdej niemal dziedzinie, celowe wydaje się więc zachęcanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go. Głównym celem niniejszej innowacji jest wskazanie uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym w niestandardowych sytuacjach. Znajomość języka angielskiego daje większe możliwości szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia historyczne, a w niektórych przypadkach wydaje się wręcz niezbędna. Jednym z celów innowacji jest by uczniowie potrafili korzystać ze swojej znajomości języka angielskiego, a jednocześnie zachęcanie ich do zgłębiania wiedzy historycznej i własnych poszukiwań.
    Kolejnym celem jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego i historii, jak również uatrakcyjnienie zajęć. Dzieci będą uczyć się historii, jednocześnie ucząc się nowego słownictwa, wzbogacając i doskonaląc swoją wiedzę językową.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych