• DOBRE PRAKTYKI – DOBRZY NAUCZYCIELE – SKUTECZNA SZKOŁA

   •          

     

    DOBRE PRAKTYKI – DOBRZY NAUCZYCIELE – SKUTECZNA SZKOŁA

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa oraz innymi partnerami: Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Didasko SP.J.J. Białobrzescy, Edukacja Pro Futuro Sp.z.o.o., Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych, warszawskim Kołem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

     

    Czas trwania projektu:   01.08.2010 – 31.10.2014

    Cele projektu:

    a) cele ogólne :

    -  praktyczne kształcenie nauczycieli, metodyków, dydaktyków i studentów,

    -  przygotowanie studentów do kształcenia praktycznego,

    -  lepsze przygotowanie nauczycieli –metodyków i praktyków do korzystania z wiedzy akademickiej,

    - efektywna współpraca APS z wybranymi  szkołami na terenie Warszawy,

    - nawiązanie bliskiej współpracy uczelni z placówkami praktycznego kształcenia - wykorzystanie doświadczeń z projektu dla utworzenia zespołu placówek ćwiczeniowych Akademii Pedagogiki Specjalnej,

    - powstanie międzywydziałowej jednostki uczelnianej organizującej praktyki – Uczelnianego Biura Praktyk,

    - opracowanie ogólnopolskiego innowacyjnego modelu praktyk pedagogicznych

     „Dobre praktyki- dobrzy nauczyciele- skuteczna szkoła".

    b) cele szczegółowe:

    -wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy pracownikami Akademii Pedagogiki Specjalnej a nauczycielami szkół warszawskich,

    -przeprowadzenie praktyk studenckich dla 800 studentów studiów I stopnia na kierunkach   nauczycielskich w 61 placówkach edukacyjnych,

    -utworzenie i wykorzystanie platformy internetowej do konsultacji między metodykami, studentami i koordynatorami praktyk w placówkach;

    -zakup dla placówek laptopów, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, kamer do rejestracji     i późniejszej analizy praktyk,

     -organizacja Uczelnianego Biura Dobrych Praktyk i Punktów Dobrych Praktyk w placówkach,

    -powołanie Zespołów Merytorycznych dla wszystkich specjalności (metodycy, przedstawiciele placówek, przedstawiciele studentów danej specjalności) w celu systematycznego opiniowania dokonywanych zmian.

     

    Sposoby rozpowszechniania projektu:

    - naklejki i napisy z logo projektu rozwieszone  na drzwiach, zgodnie z  wymogami projektu,

    - tablice informacyjne i plakaty  w  pokoju nauczycielskim i na korytarzach,

    - informacja na stronie internetowej szkoły,

    - przekazywanie informacji o współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej podczas warsztatów,

    - gadżety z logo projektu,

    - książka  - Przewodnik po praktykach pedagogicznych wydany przez APS dla studentów i nauczycieli,

     

    Wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, środowisko lokalne):

    Uczniowie:

    - korzystanie na lekcjach z tablicy multimedialnej, projektora i komputera

    - uczestnictwo uczniów w różnorodnej i bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych,

    - właściwa i efektywna komunikacja ze studentami podczas zajęć lekcyjnych.

    - umiejętność korzystania  z multimediów,

    - prezentacja przez uczniów swoich osiągnięć za pomocą multimediów,

     

    Nauczyciele:

    - podniesienie kompetencji i wiedzy pedagogicznej w zakresie kształtowania samoświadomości zawodowej studentów- przyszłych nauczycieli,

    - poznanie i wdrażanie nowych rozwiązań metodycznych i merytorycznych dzięki uczestnictwu w warsztatach i szkoleniach metodycznych,

    - sprawne posługiwanie się tablicą multimedialną,

    - wymiana doświadczeń w zakresie praktyki pedagogicznej z pracownikami uczelni podczas organizowanych konferencji,

    -wzrost zainteresowania technologią informacyjną i komunikacyjną poprzez uczestnictwo  w szkoleniach dotyczących obsługi platformy, tablicy multimedialnej,

    - uatrakcyjnianie lekcji poprzez stosowanie narzędzi multimedialnych i nowoczesnych rozwiązań metodycznych,

    - wzbogacenie doświadczenia poprzez obserwację, wsparcie i stałą pomoc

     

    Szkoła:

    -pozyskanie sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, laptop, oprogramowanie do tablicy, kamera) dzięki uczestnictwu w projekcie,

    - utworzenie i udostępnienie uczniom w szkole sali multimedialnej wyposażonej w tablicę i sprzęt  multimedialny,

    -zainteresowanie nauczycieli technologią informacyjną i komunikacyjną (obsługa tablicy interaktywnej)

    - pozyskanie twórczych i kreatywnych pedagogów,

    - uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych,

    - promowanie szkoły za pośrednictwem działań nauczycieli biorących udział w projekcie,

    - stała współpraca z  Akademią Pedagogiki Specjalnej,

    - uzyskanie pomocy studentów w organizacji większych uroczystości np.  Pikniki, Dzień Dziecka

    - uzyskanie statusu szkoły ćwiczeń dla studentów,

    -promowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych poprzez innowacyjne działania nauczycieli,

    - zwiększenie liczby nowych kandydatów do szkoły (większa ilość klas pierwszych)

    - uczestnictwo w projektach mających na celu promowanie zdolności i talentów,

    - partnerstwo w projekcie  i uznanie innych placówek i nauczycieli,

    - promowanie szkoły na konferencjach w Akademii Pedagogiki Specjalnej,

     

     

    Środowisko lokalne:

    - wizerunek szkoły jako innowacyjnej, kreatywnej i nowoczesnej placówki wśród szkół bielańskich,

     - pozytywna ocena osiągnięć szkoły i efektywnej współpracy z uczelniami tj. APS,

    -  udział władz Dzielnicy w wydarzeniach szkolnych: Festiwal Nauki, Piknik.

     

    Dorota Matuszczak

    koordynator projektu

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych