• INNOWACJA „ETYKA XXI WIEKU”

    Innowacja polega na zastosowaniu programu komputerowego „Moc emocji” do realizacji wybranych zagadnień na przedmiocie etyka.
    To nowoczesny program przeznaczony do rozwijania najważniejszych kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci.
    Zasady prowadzenia zajęć w ramach programu oparte są na holenderskim programie edukacyjnym Goed Gedaan, są inspirowane także modelem Porozumienia Bez Przemocy
    M. B. Rosenberga, filozofią Dialogu Motywacyjnego oraz podejściem poznawczo-behawioralnym. Program realizuje cele określone w podstawie programowej w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego, podnosi stopień zaangażowania i aktywności dzieci dzięki lekcjom multimedialnym, podkreśla znaczenie relacji społecznych i dobrej komunikacji w rozwoju każdego ucznia.
    Lekcje z programem będą realizowane w klasach I, II i III przez cały rok szkolny.


    Cele innowacji:

    - rozwijanie umiejętności nabywania wiedzy z użyciem programu multimedialnego,

    - kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,

    - budowanie pozytywnego obrazu siebie,

    - zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych,

    - rozwój empatii,

    - kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie,

    - kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

    - budowanie relacji,
     

    Spodziewane efekty:

    - rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
    - podniesienie atrakcyjności lekcji etyki;
    - lepsze zrozumienie przez uczniów trudnych zagadnień poprzez umiejętne korzystanie
      z informacji pochodzących z mediów;
    - radzenie sobie z zagrożeniami w sieci;
    - integracja uczniów w wyniku pracy zespołowej z użyciem tablicy interaktywnej;


     
    nauczyciel wprowadzający innowację

    Danuta Rybusińska                          

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych