• Wars i Sawa

   • CERTYFIKAT „WARS I SAWA” dla Szkoły Podstawowej nr 133

     

     

     WARS- Warszawska Akcja Rozwijania Smykałek

                  (pot. smykałka- wrodzona zdolność, zamiłowanie do czegoś)

     

     SAWA-  System Analizy własnych Ambicji

                   (ambicja- poczucie własnej wartości i chęć jak najlepszego jej spożytkowania, aspiracje)     

     

         Mamy przyjemność poinformować Państwa, że wniosek i program wspierania uzdolnionych opracowany  przez zespół nauczycieli naszej szkoły został pozytywnie oceniony przez Kapitułę miasta stołecznego Warszawy i 28 października 2013r. otrzymaliśmy certyfikat Wars i Sawa Prezydenta m. st. Warszawy.

          Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego jest jedną ze 154 szkół warszawskich wspierających uczniów uzdolnionych. Nauczyciele cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY, uczestniczą w letnich seminariach oraz warsztatach metodycznych „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego” oraz korzystają z oferty tematycznej samorządowego ośrodka doskonalenia nauczycieli Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Celem tych działań jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego wspierania rozwoju uczniowskich pasji i uzdolnień.

     Należąc do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych będziemy wdrażamy działania i realizujemy program opracowany dla uczniów uzdolnionych.

    CELE PROGRAMU:

    a) CEL OGÓLNY- rozpoznanie, rozbudzenie i wspieranie uzdolnień i umiejętności uczniów w sposób systemowy i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rozwojem emocjonalnym i społecznym tychże uczniów.

    b) CELE SZCZEGÓŁOWE:

    - wypracowanie systemu identyfikacji szczególnych uzdolnień u uczniów

    - dostosowanie treści i form  i metod nauczania do tempa rozwoju i poziomu, osiąganego przez osoby szczególnie uzdolnione,

    - zapewnienie odpowiednich warunków wychowawczych, które będą sprzyjać optymalnemu rozwojowi zdolności ucznia w środowisku rówieśniczym

      -  zwiększenie świadomości i kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu pracy z uczniem zdolnym,

    - zwiększenie dostępności oferty zajęć szkolnych i pozaszkolnych, adekwatnych do  potrzeb uczniów uzdolnionych,

    - zaangażowanie rodziców w działania rozwijające i promujące uczniów zdolnych w szkole.

     

    Zadania szkoły należącej do sieci wspierających uzdolnionych:

    • efektywne wdrożenie szkolnego programu wspierania uzdolnionych,

    • dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,

    • systematyczna identyfikacja uzdolnień oraz indywidualnego stylu uczenia się,

    • korzystanie z pomocy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

    • dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do wyników prowadzonej identyfikacji

    i diagnozy,

    • planowe rozpowszechnianie wśród uczniów oferty zewnętrznej,

    • tematyczne doskonalenie rady pedagogicznej,

    • aktywne uczestnictwo w wymianie doświadczeń w sieci szkół wspierających

    uzdolnionych

     

    Oferta dla sieci szkół wspierających uzdolnionych:

    - Doskonalenie dla liderów i szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych prowadzone przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

    - Wymiana doświadczeń m.in. w ramach cyklicznych spotkań -  „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY

    - Opieka doradcy metodycznego w zakresie wspierania ucznia uzdolnionego

    - Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY w CNK

    - Warsztaty metodyczne w ramach: Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego

    - Pierwszeństwo w dostępie do oferty dla szkół

    - Preferencje w Warszawskich Inicjatywach Edukacyjnych

    - Możliwość udziału w specjalnych programach, adresowanych do

    szkół z sieci (np. WARS i SAWA piszą wiersze, WARS i SAWA grają w szachy)

     

    Program WARS i SAWA

    został wyróżniony na międzynarodowej mapie talentów tworzonej przez European Talent Centre i stał się jednym z Talent Points

    http://www.talentcentrebudapest.eu/

    _____________________________________________________________________

    Warsztaty plastyczne- „Jesienne origami”

    12 października 2015r. już po raz czwarty w naszej szkole gościliśmy na warsztatach plastycznych licznie przybyłych nauczycieli z warszawskich szkół wspierających uzdolnionych.

    A to wszystko dzięki naszym koleżankom Pani Violetcie Strzyżewskiej i Pani Ewie Kwiatkowskiej, które wspaniale przygotowały zarówno wystawę prac plastycznych origami, które wykonali uczniowie klas IIm i IIo pod ich kierunkiem w czasie zajęć w świetlicy szkolnej, jak i same warsztaty.

    Na początku warsztatów prowadzące wyjaśniły uczestnikom, dlaczego wybrały technikę origami i jakie ona posiada zalety oraz czemu warto ją stosować w pracy z dziećmi.

    Wielu  nauczycieli dostrzegając potencjał, jaki posiada sztuka origami w wychowaniu i kształceniu dzieci, włączyło tę formę w swój program pracy. Nauczyciele wykorzystują tą technikę do nauki geometrii, matematyki i plastyki. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły. Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania uczniów.

    Stosowanie na zajęciach sztuki origami pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, zachęca do tworzenia przez wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia, nie ogranicza inicjatywy dziecka, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród dzieci, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.

    Po takim wstępie nikt nie miał żadnych wątpliwości, że wykonywanie prac plastycznych z dziećmi techniką origami przynosi nie tylko radość, ale wymierne korzyści dydaktyczne i wychowawcze.

    W pierwszej części zajęć nauczycielki wykonywały prace związane tematycznie z  lasem, a mianowicie: sowę, jeża, kruka, wróbla, liście kasztanowca oraz kasztany.

                Następnie prowadzące zademonstrowały podstawowe formy składania papieru i uczestnicy mogli wykonać mysz, zboże i żurawia, co nie okazało się wcale łatwe, bo wymagało skupienia, uwagi i cierpliwości. Jednak koleżanki stanęły, jak zwykle zresztą, na wysokości zadania i w taki sposób pokazały kolejne złożenia papieru, iż nie sprawiły one trudności uczestnikom zajęć.

    W przerwie warsztatów mogliśmy porozmawiać, zintegrować, wymienić doświadczeniami, napić się kawy czy skonsumować wspaniałe wypieki prowadzących p. Ewy i P. Violi.

    Druga część warsztatów przeznaczona była na wykonywanie prac związanych z uroczystościami okolicznościowymi, takimi jak: 11 listopada czy Wszystkich Świętych.

    Za pomocą techniki origami, składając odpowiedni różnej wielkości kółka,  wykonywaliśmy świecę, znicze, godło Polski, parasol.

    Tak jak dotychczas, nasze koleżanki wykazały się solidnością, perfekcyjnie przygotowanymi materiałami oraz fachowym demonstrowaniem poszczególnych etapów wykonania każdej pracy. A przede wszystkim dbały o dobrą atmosferę podczas zajęć, aby uczestnicy czuli się swobodnie, a jednocześnie wyszli usatysfakcjonowani z warsztatów .

    Zajęciom przyglądała się i uczestniczyła w nich Pani Joanna Wojtulewicz- koordynator Warsa i Sawy z ramienia WCiES oraz współorganizator przedsięwzięcia.

    Serdeczne podziękowania kieruję w stronę moich niezwykłych koleżanek Ewy Kwiatkowskiej i Violi Strzyżewskiej, z którymi współpraca jest czystą przyjemnością i radością, a coroczna organizacja warsztatów cieszy się dużym powodzeniem wśród nauczycieli szkół warszawskich.

    Dziękuję równie serdecznie Pani Joannie Wojtulewicz, która nas zawsze wspiera, pomaga i współorganizuje warsztaty plastyczne w naszej szkole.

    Zapraszam do obejrzenia zdjęć w Albumie fotograficznym- Warsztaty –jesienne origami.                                                                                           

    Dorota Matuszczak

    __________________________________________________________________________________________________________________________

    Warsztaty plastyczne – „Dno morskie- proste techniki plastyczne”

    Szkolny Dzień Talentów

    Data 8 maja 2015r. , kiedy odbył się Szkolny Dzień Talentów na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień i talentów, które niejednokrotnie doskonalone są wyłącznie w domowym zaciszu. Dzięki takiej imprezie wszyscy zgromadzeni przekonali się, jaki wielki potencjał drzemie w uczniach naszej szkoły.

    W ramach przygotowań do obchodów tego dnia każdy z uczniów, który pragnął zaprezentować swoje zdolności mógł skorzystać z pomocy nauczycieli. Podczas występu dziecka opiekunowie czuwali nad oprawą muzyczną oraz przygotowaniem potrzebnego sprzętu.

    Odkrywanie i prezentowanie talentów wychowanków obejmowało dwa etapy. W części pierwszej uczniowie klas 0-III prezentowali swoje uzdolnienia. Bardzo dobra organizacja dnia dała możliwość prezentacji tancerzom, muzykom, piosenkarzom, plastykom. Podział na poszczególne kategorie: wokalno-muzyczną, instrumentalną, taneczną, teatralną usprawnił przegląd uczniowskich talentów.

    W prezentacji talentów niezawodna była publiczność, która  nagradzała swoich ulubieńców gromkimi brawami. Na podkreślenie zasługuje umiejętność gry na instrumentach takich jak: pianino, skrzypce, ukulele reprezentowana przez najmłodszych.

    Pokazy taneczne były równie niesamowite i profesjonalne. Taniec prezentowały  zarówno całe klasy, jaki i soliści. Widzowie mogli obejrzeć zarówno balet, hip hop, cza-czę, sambę czy rumbę             w wykonaniu  uczniów z klas I-III.

    Drugim etapem konkursu był pokaz talentów w wykonaniu uczniów klas IV-VI naszej szkoły. Na szczególne uznanie zasłużyli uczniowie kl. Vr wystawiający przedstawienie teatralne „Wygrana” pod kierunkiem Pani Justyny Kuleszy oraz uczniowie klasy VIw, którzy przygotowali przedstawienie „Pif! Paf !-Już Cię nie ma” uświadamiające  uczniom skutki uzależnień. Kilku uczniów grało na instrumentach, więc w trakcie prezentacji mieliśmy okazję wysłuchać utworów interpretowanych z użyciem harmonii, gitary, keyboardu oraz różnego rodzaju instrumentów perkusyjnych.

    Ostatnim etapem była prezentacja talentów sportowych uczniów na boisku szkolnym. Mieliśmy okazję obejrzeć niesamowite pokazy judo, piłki nożnej, tańca w wykonaniu uczniów klas I-VI.

    Talenty plastyczne pokazaliśmy w holu szkolnym, organizując wystawę prac plastycznych wykonanych przez: Sabinę Krysik z kl. 6m, Wiktorię Piszczelską z kl. 4m, Bernarda Piszczelskiego z kl. 3i, Agatę Łoniewską z kl. 1j.

    Serdeczne podziękowania kieruję do uczniów, którzy licznie uczestniczyli w prezentacjach, nauczycieli prowadzących przeglądy talentów, przygotowujących wystawę prac plastycznych oraz Rodziców, którzy pomogli nam w organizacji Szkolnego Dnia Talentów.

    Zapraszam do obejrzenia zdjęć w Albumie fotograficznym.

    Dorota Matuszczak

    __________________________________________________________________________________________________________________________

    Warsztaty plastyczne – „Dno morskie- proste techniki plastyczne”

    13 kwietnia 2015r. zorganizowaliśmy we współpracy z WCiES warsztaty plastyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic z sieci szkół warszawskich wspierających uzdolnionych.

    Zajęcia warsztatowe prowadziły wychowawczynie świetlicy z naszej szkoły: Pani Violetta Strzyżewska i Pani Ewa Kwiatkowska, które  zaprezentowały proste, ale ciekawe techniki plastyczne, dzięki którym dzieci najmłodsze mogą wykonać wspaniałe i oryginalne prace. Nauczycielki wykonały z dziećmi różnorodne prace o tematyce morskiej, a następnie przygotowały wystawę prac uczniów klas I. Uczestnicy mogli poznać i zastosować w praktyce między innymi technikę origami płaskiego z koła, technikę iris folding, wykonać odlewy gipsowe oraz prace plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych. Prowadzące zajęcia szczegółowo omówiły i pokazały sposób wykonania każdej pracy. W ten sposób uczestnicy wykonali: zwierzęta morskie techniką orgiami płaskiego z koła, piranię i pirata z wykorzystaniem papierowych talerzyków, muszle i ryby z odlewów gipsowych, ryby i raki z wykorzystaniem papierowych rurek, żabę z płyty CD oraz delfina techniką iris folding. Pomysłowość i doświadczenie prowadzących zajęcia przyczyniły się do dużego zainteresowania tego typu pracami i zajęciami, które cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli. W przerwie warsztatów uczestnicy mogli skosztowali wspaniałych wypieków przygotowanych przez prowadzące zajęcia. Atmosfera zajęć sprzyjała wymianie doświadczeń i zacieśnianiu więzi koleżeńskich wśród nauczycieli. Profesjonalizm, doświadczenie  i zaangażowanie p. Ewy Kwiatkowskiej  i p. Violi Strzyżewskiej jest nieocenione i godne naśladowania w środowisku nauczycielskim i szkolnym. Zajęcia były trzecimi z cyklu warsztatów, ale nie ostatnimi, bo kolejne planujemy w nowym roku szkolnym. Organizacja warsztatów była możliwa dzięki owocnej i systematycznej współpracy z Panią Joanną Wojtulewicz- koordynatorem projektu Wars i Sawa z ramienia WCiES.

     

    Serdecznie dziękuję moim niesamowitym koleżankom Violetcie Strzyżewskiej i Ewie Kwiatkowskiej za oryginalne pomysły  plastyczne oraz niezawodną i nieocenioną współpracę w organizacji warsztatów.

    Zapraszam do obejrzenia zdjęć w Albumie fotograficznym Warsztaty dla nauczycieli- Dno morskie.

    Dorota Matuszczak

    __________________________________________________________________________________________________________________________

    Warsztaty plastyczne – „Vademecum ozdób świątecznych z origami”  w SP nr 133

     

    24 listopada 2014r. w godz. 15:30- 18:30 odbyły się w naszej szkole warsztaty plastyczne „Vademecum ozdób świątecznych z origami”, które zorganizowałyśmy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń reprezentowanym przez Panią Joannę Wojtulewicz. Zajęcia przygotowały i prowadziły nauczycielki świetlicy:  Pani Violetta Strzyżewska  i Pani Ewa Kwiatkowska. Warsztaty skierowane były do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic ze szkół podstawowych  wspierających uczniów uzdolnionych.

    Uczestniczki warsztatów plastycznych powitała Pani Joanna Wojtulewicz- przedstawiciel WCIES i koordynator projektu Wars i Sawa.

    Na początku zajęć prowadzące omówiły podstawy wykonywania prac techniką orgiami i rozdały przygotowane foldery z opisem i zdjęciami prac plastycznych wykonywanych podczas warsztatów. Następnie p. Violetta Strzyżewska i p. Ewa Kwiatkowska  zademonstrowały technikę origami  płaskie z koła po opanowaniu której uczestniczki wykonywały kolejno prace plastyczne: szopkę, Mikołaja i anioła. Kolejną techniką zademonstrowaną przez prowadzące było orgiami przestrzenne z kwadratu, a następnie wykonanie gwiazdy i choinki przez nauczycielki.

    Na zakończenie warsztatów, wszyscy mieli okazję wykonania bombki techniką origami przestrzenne z koła oraz choinki- kirigami. Nauczycielki stworzyły piękne, świąteczne prace plastyczne, które pokażą w swoich szkołach, ucząc koleżanki, a przede wszystkim  wykonując je z uczniami z okazji Świat Bożego Narodzenia. Świąteczne warsztaty upłynęły w miłej atmosferze, sprzyjającej wymianie doświadczeń i integracji środowiska nauczycieli szkół warszawskich biorących udział w projekcie Wars i Sawa.

    Nasze nauczycielki mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu warsztatów plastycznych, dlatego uczestniczki były zachwycone metodami  oraz niezwykłym taktem pedagogicznym i  życzliwością prowadzących.

    Podsumowaniem zajęć był świąteczny poczęstunek w postaci kawy i pierników, własnoręcznie wykonanych przez prowadzące oraz wręczenie uczestniczkom zaświadczeń o ukończonej formie doskonalenia zawodowego czyli warsztatach plastycznych przez Panią Joannę Wojtulewicz- przedstawiciela WCIES.

     

    Więcej zdjęć z warsztatów można obejrzeć w albumie fotograficznym Vademecum ozdób świątecznych z origami- warsztaty plastyczne.

     

    Serdeczne podziękowania składam Pani Joannie Wojtulewicz i  koleżankom  Pani Violi Strzyżewskiej i Pani Ewie Kwiatkowskiej za wspaniałą, życzliwą i niezawodną współpracę w organizacji warsztatów plastycznych w naszej szkole.

    Dorota Matuszczak

    __________________________________________________________________________________________________________________________

     

    Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej nr 133

     

         W dniu 13 czerwca 2014r.(piątek)  zorganizowaliśmy Festiwal Nauki podczas którego uczniowie  klas 0-VI  zaprezentowali realizowane projekty edukacyjne.

    Każda z klas przygotowała plakat reklamujący projekt oraz zorganizowała w swojej sali wystawę i zadania z nim związane.

    Projekty edukacyjne przygotowane przez klasy 0-VI dotyczyły:

    - posługiwania się językiem migowym,

    - zdrowego odżywiania się,

    - ciekawych doświadczeń fizycznych dla dzieci,

    - pracy pszczelarza i życia pszczół,

    - interesujących książek dla dzieci,

    - nauki tańca,

    - wynalazków,

    - ciekawych technik plastycznych,

    - sportu –jako drogi do zdrowia,

    - architektury i zabudowy Bielan,

    - doświadczeń przyrodniczych.

    Otwarcia Festiwalu Nauki dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Szerszeń. Podczas prezentacji klas 0- III obejrzeliśmy pokaz tańca klasy Ij, a następnie wysłuchaliśmy uczennic z klasy IId, które zaśpiewały piosenki z XIII edycji Bielańskiego Konkursu Wokalnego „Mikrofon dla każdego”.

    Każdy wychowawca kl. 0-III wraz z uczniami przedstawił założenia i cele projektu, a następnie obejrzeliśmy teatrzyk kukiełkowy przygotowany przez klasę Vm w ramach projektu teatralnego.

    Uczniowie klas IV-VI obejrzeli również przedstawienie teatralne „Kopciuszek”                                w wykonaniu klasy IVr.

    Następnie uczniowie mieli okazję do wymiany własnych doświadczeń naukowych.

    Klasa IVa prezentowała niezwykle ciekawe doświadczenia naukowe w których uczestniczyli zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie naszej szkoły.

    W poszczególnych salach odbywały się: pokazy fizyczne, zajęcia taneczne, prelekcje tematyczne, warsztaty z ciekawą książką, zajęcia o wynalazkach, gra w szachy, degustacja miodu z pasieki, przygotowywanie zdrowych kanapek i sałatek oraz odbywały się niezwykłe prezentacje multimedialne.

    Był to dzień pełen pozytywnych wrażeń i niezwykłych niespodzianek naukowych, dlatego podobał się wszystkim uczestnikom, zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

     

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego niezwykłego wydarzenia w albumie fotograficznym.

     

     

    Dorota Matuszczak

    __________________________________________________________________________________________________________________________

     

    Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej nr 133

     

    W dniu 13 czerwca 2014r.(piątek) w naszej szkole odbędzie się w ramach programu  Wars i SawaFestiwal Nauki  podczas którego klasy I-VI  zaprezentują opracowane przez uczniów projekty edukacyjne.

    Krótkie omówienie i przedstawienie zrealizowanych Projektów odbędzie się w stołówce szkolnej:

     

    - dla klas 0-III – 3 godz. lekcyjna;

    - dla klas IV-VI – 4 godz. lekcyjna.

     

      Wymiana doświadczeń i oglądanie przygotowanych   wystaw z realizowanych projektów odbędzie się na 5 lekcji.  Wkrótce fotorelacja z wydarzenia.

     

    Zapraszamy

                                                             Zespół Wars i Sawa

    __________________________________________________________________________________________________________________________

     

     

    Warsztaty plastyczne – „Wielkanocne cudeńka”  w SP nr 133

     

    31 marca 2014r. zorganizowaliśmy w naszej szkole warsztaty plastyczne „Wielkanocne cudeńka” przy współpracy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń reprezentowanym przez Panią Joannę Wojtulewicz. Zajęcia przygotowały i prowadziły nauczycielki świetlicy: Pani Violetta Strzyżewska  i Pani Ewa Kwiatkowska. Warsztaty skierowane były do nauczycieli edukacji wczesnoszkolneji wychowawców świetlic z 24 szkół posiadających certyfikat Warsa i Sawy- czyli placówek wspierających uczniów uzdolnionych.

    Na początku zajęć prowadzące pokazały prezentację multimedialną, przedstawiającą prawdziwe cudeńka artystyczne wykonane różnymi technikami plastycznymi.

    Nauczycielki uczestniczące w warsztatach były zachwycone wystawą prac naszych koleżanek: p. Violi Strzyżewskiej i p. Ewy Kwiatkowskiej. Pierwszą, bardzo ciekawą propozycją prowadzących było ozdabianie pisanek techniką ”Decoupage”. Po pokazie, podczas którego nauczycielki zademonstrowały sposób szlifowania, lakierowania, a następnie ozdabiania styropianowych jajek przygotowanymi motywami wyciętymi z serwetek, uczestniczki kursu wykonały przepiękne pisanki wielkanocne.

    Podczas zajęć prowadzące zademonstrowały nową  technikę Powertex i Stone Art, dzięki której uczestniczkimogły wykonać: kurki, baranki i wielkanocne króliczki, mające wygląd figurek z kamieni.

    Na zakończenie warsztatów, wszyscy mieli okazję wykonania palmy wileńskiej z kolorowych  kłosów, kwiatów i traw. Nauczycielki stworzyły przepiękne kompozycje, które pokażą w swoich szkołach, ucząc koleżanki, a przede wszystkim  uczniów.

    Świąteczne warsztaty upłynęły w miłej atmosferze, sprzyjającej wymianie doświadczeń i integracji środowiska nauczycieli szkół warszawskich biorących udział w projekcie Wars i Sawa.

    Podsumowaniem zajęć był świąteczny poczęstunek w postaci kawy i słodkości oraz wręczenie uczestniczkom zaświadczeń o ukończonej formie doskonalenia zawodowego czyli warsztatach plastycznych przez Panią Joannę Wojtulewicz- pracownika WCiES oraz koordynatora programu Wars i Sawa.

     

     

    Więcej zdjęć z warsztatów można obejrzeć w albumie fotograficznym Wielkanocne cudeńka- warsztaty plastyczne dla nauczycieli.

    Dorota Matuszczak

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych