• Matematyka po angielsku

   •  

    Otaczający nas świat charakteryzuje się dynamiką i otwartością na innych. Wiemy doskonale, jak ważnymi dla rozwijającego się świata są nauki ścisłe oraz znajomość języków, a szczególnie języka angielskiego, który możemy chyba już obecnie uznać za globalny. Coraz więcej publikacji pisanych lub tłumaczonych jest właśnie na język angielski; uczniowie chcą zdawać maturę międzynarodową, otwierając sobie tym samym drogę do zdobywania wiedzy na wszystkich uczelniach świata. Nasi uczniowie powinni mieć szansę, by móc pójść tą drogą i móc się rozwijać jednocześnie z kilku dziedzin nauki. Poza tym, każdy nauczyciel chciałby, aby jego zajęcia charakteryzowała dynamika, zainteresowanie ze strony uczniów, a to mobilizuje do podejmowania coraz to nowych działań. Dlatego też powstał program zajęć łączący pasję językową autorki z miłością do matematyki i pracy z dziećmi. 


    Celem innowacji Matematyka po angielsku jest poszerzenie wiedzy naszych uczniów z zakresu języka angielskiego i matematyki, jak również uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć. Dzieci trenują umiejętności matematyczne, ucząc się jednocześnie nowego słownictwa, wzbogacając i doskonaląc swoją wiedzę językową. Zamysłem programu jest, aby w czasie nauki w szkole podstawowej uczniowie otrzymali wiedzę i umiejętności, które będą mogli rozwijać w kolejnych latach nauki szkolnej. Zajęcia motywują uczniów do podejmowania samodzielnej próby rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności, rozwijania swoich zainteresowań matematycznych i językowych, udziału w konkursach matematycznych oraz osiągania coraz lepszych wyników w nauce.  


    Innowacja przewidziana jest na 5-letni cykl nauki od klasy IV do VIII i polega na prowadzeniu niektórych lekcji matematyki po angielsku. W założeniach innowacji uwzględniono roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, poprzez wprowadzenie specjalnego planu nauczania dla danej klasy. W trakcie trwania działalności innowacyjnej realizowane są treści zawarte w podstawie programowej przewidziane dla II etapu kształcenia.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych