• Matematyka po angielsku

   •  

    Otaczający nas świat charakteryzuje się dynamiką i otwartością na innych. Wiemy doskonale, jak ważnymi dla rozwijającego się świata są nauki ścisłe oraz znajomość języków, a szczególnie języka angielskiego, który możemy chyba już obecnie uznać za globalny. Coraz więcej publikacji pisanych lub tłumaczonych jest właśnie na język angielski; uczniowie chcą zdawać maturę międzynarodową, otwierając sobie tym samym drogę do zdobywania wiedzy na wszystkich uczelniach świata. Nasi uczniowie powinni mieć szansę, by móc pójść tą drogą i móc się rozwijać jednocześnie z kilku dziedzin nauki. Poza tym, każdy nauczyciel chciałby, aby jego zajęcia charakteryzowała dynamika, zainteresowanie ze strony uczniów, a to mobilizuje do podejmowania coraz to nowych działań. Dlatego też powstał program zajęć łączący pasję językową autorki z miłością do matematyki i pracy z dziećmi. 


    Celem innowacji Matematyka po angielsku jest poszerzenie wiedzy naszych uczniów z zakresu języka angielskiego i matematyki, jak również uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć. Dzieci trenują umiejętności matematyczne, ucząc się jednocześnie nowego słownictwa, wzbogacając i doskonaląc swoją wiedzę językową. Zamysłem programu jest, aby w czasie nauki w szkole podstawowej uczniowie otrzymali wiedzę i umiejętności, które będą mogli rozwijać w kolejnych latach nauki szkolnej. Zajęcia motywują uczniów do podejmowania samodzielnej próby rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności, rozwijania swoich zainteresowań matematycznych i językowych, udziału w konkursach matematycznych oraz osiągania coraz lepszych wyników w nauce.  


    Innowacja przewidziana jest na 5-letni cykl nauki od klasy IV do VIII i polega na prowadzeniu niektórych lekcji matematyki po angielsku. W założeniach innowacji uwzględniono roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, poprzez wprowadzenie specjalnego planu nauczania dla danej klasy. W trakcie trwania działalności innowacyjnej realizowane są treści zawarte w podstawie programowej przewidziane dla II etapu kształcenia.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych