• Z lekturą za pan brat

   • Zakres innowacji:
    Adresatami innowacji są uczniowie klasy 5. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny z możliwością jej kontynuowania do 8. klasy. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych na lekcjach języka polskiego w trakcie opracowywania lektury. Niniejsza innowacja ma na celu wdrażanie uczniów do rozwijania kompetencji czytelniczych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do czytania książek i wzbogacania swojego warsztatu pracy.

    Cele szczegółowe:
    -Podniesienie poziomu czytelnictwa i motywacji do czytania;
    -Zachęcanie uczniów do przedstawiania treści lektur w zróżnicowany sposób;
    -Wzbogacania warsztatu pracy;
    -Wyrabianie nawyków systematyczności, terminowości, samodzielności;
    -Podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów;
    -Motywowanie do nauki;
    -Wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań w celu osiągnięcia sukcesu na egzaminie;
    -Rozwijanie kreatywności ucznia;
    -Zdobycie umiejętności redagowania notatek;
    -Dbanie o estetykę;
    -Zainteresowanie uczniów przedmiotem;
    -Przedstawienie treści lektur w ciekawy sposób, np. lapbooki.

    Paulina Falańczyk
    Joanna Mioduchowska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych