• Plan spotkań z rodzicami

   •    Plan spotkań z rodzicami

    w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

     

    Data

    Godzina

    kl. 0 - IV

    kl. V - VIII

    6.09 - 9.09.2021 r.– zebranie z rodzicami

    17.00

    17.00

    6.10.2021 r. – zebranie – konsultacje on-line

    17.00

    17.00

    3.11.2021 r. – zebranie – konsultacje on-line

    17.00

    17.00

    1.12.2021 r. – zebranie – konsultacje on-line

    17.00

     

    2.12.2021 r. – zebranie – konsultacje on-line

     

    17.00

    27.01.2022 r. – zebranie semestralne on-line

    17.00

    17.00

     

     

    Plan spotkań z rodzicami

    w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

     

    Data

    Godzina

    kl. 0 - IV

    kl. V - VIII

    2.03.2022 r. – zebranie – konsultacje on-line

    17.00

    17.00

    6.04.2022 r. – zebranie – konsultacje on-line

    17.00

    17.00

    11.05.2022 r. – zebranie – konsultacje on-line

    17.00

    17.00

    1.06.2022 r. – zebranie semestralne

    17.00

    17.00

    24.06.2022 r. – Zakończenie roku szkolnego

     

     

     

    ZEBRANIA STACJONARNE ODBYWAJĄ SIĘ W REŻIMIE SANITARNYM . OBOWIĄZUJĄ MASECZKI ZAKRYWAJĄCE NOS I USTA.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych