• Plan spotkań z rodzicami

   •   Plan spotkań z rodzicami w I półroczu roku szkolnego 2022/2023

     

    Data

    Godzina

    kl. 0 - V

    kl. VI - VIII

    7.09.2022 r.– zebranie z rodzicami/konsultacje

    16.30

    17.30

    5.10.2022 r. – konsultacje

    16.15-17.15

    16.15-17.15

    2.11.2022 r. – konsultacje

    16.15-17.15

    16.15-17.15

    7.12.2022 r. – konsultacje

    16.15-17.15

    16.15-17.15

    4.01.2023 r. – konsultacje

    16.15-17.15

    16.15-17.15

    25.01.2023 r. – zebranie z rodzicami –oceny półroczne

    16.30

    17.30

     

    Plan spotkań z rodzicami w II półroczu roku szkolnego 2022/2023 

     

    Data

    Godzina

    kl. 0 – III

    kl. IV – VI

    1.02.2023 r.– konsultacje

    16.15-17.15

    16.15-17.15

    1.03.2023 r.– konsultacje

    16.15-17.15

    16.15-17.15

    5.04.2023 r. – konsultacje

    16.15-17.15

    16.15-17.15

    10.05.2023 r. – konsultacje

    16.15-17.15

    16.15-17.15

    31.05.2023r. – zebranie z rodzicami – propozycje ocen

    16.30

    17.30

    7.06.2023 r. – konsultacje

    16.15-17.15

      16.15-17.15

     

    • Zebrania z wychowawcą organizuje się również w innych terminach zgodnie z potrzebami klasy
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych