• Informacje

    • Pedagog

     mgr Izabela Obidzińska

     Konsultacje dla rodziców:

     środa:             15.30 - 16.30 

      

     Program adaptacyjny 

     Program_adaptacyjny_na_rok_szkolny_2022-2023.docx

     ____________________________________________________________________________________________

     Lżejszy tornister 

     Program_Lzejszy_tornister_rok_szkolny_2022-2023.docx

     ____________________________________________________________________________________________

     Szanowni Państwo,

     w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

     Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

     Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

     Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

      

     Z wyrazami szacunku

      

     Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

     Ministerstwo Edukacji i Nauki

     ____________________________________________________________________________________________

     Stypendia i zasiłki

     Warszawa_wspiera_uczniow_-_plakat.pdf

     ____________________________________________________________________________________________

     Program lżejszy tornister 

     Program_lzejszy_tornister.docx

     ____________________________________________________________________________________________

     Program adaptacyjny dla uczniów klas 1,4,7

     Program_adaptacyjny_2019-2020.docx

     ____________________________________________________________________________________________

     Szanowni Uczniowie, Rodzice!

     Uprzejmie informuję, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

     Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowi
     a.

     ____________________________________________________________________________________________

     Stydendia szkolne

     Wzory wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2019/2020 wraz z klauzulą RODO oraz instrukcją wypełniania są na stronie Biura Edukacji w zakładce „Dla Ucznia i rodzica” → „Pomoc socjalna dla uczniów”.

     Link: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

     ____________________________________________________________________________________________

     Uprzejmie informujemy, że w kwietniu 2019 r. rozpoczną się spotkania warsztatowe „Szkoły dla rodziców”.

     Jest to cykl 8 spotkań, których głównym celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców i poprawa relacji z dzieckiem.

     Będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania:

      

      – Jak słuchać dzieci, żeby chciały z nami rozmawiać?

     – Jak pomagać dzieciom w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć?

     – Jak zachęcić dzieci do współpracy i samodzielności?

     – Jak skutecznie wyznaczać dzieciom granice?

     – Jak nauczyć dzieci ponoszenia konsekwencji własnych zachowań? Czy stosować kary?

     – Jak rozwiązywać rodzinne konflikty?

     – Jak uwalniać dzieci od przypisanych im mu ról (,,lenia”, ”bałaganiarza”, ……) ?

     – Jak chwalić? Jak pomagać w kształtowaniu adekwatnej samooceny?

      Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się u prowadzących zajęcia lub w sekretariacie Poradni. Liczba miejsc ograniczona (14 osób w grupie).

     Miejsce: PPP nr 10, ul. Wrzeciono 24

     grupa I :  Termin: kolejne poniedziałki.,  godzina 17.00,

                     Czas trwania: 8 spotkań po 3 godziny

     Grupa II : Termin: kolejne soboty, godzina 9.00

                      Czas trwania: do uzgodnienia z grupą - łącznie 24 godziny

     Prowadzące: Magdalena Gałka– psycholog, Dorota Klimczyk – psycholog, Emilia Muciek - psycholog, Adriana Święszkowska - logopeda

     Udział w zajęciach jest bezpłatny.

     Dokładny termin rozpoczęcia jest uzależniony od naboru chętnych.

     ____________________________________________________________________________________________

     Mazowiecki program stypendialny

      

     W najbliższy piątek - 22 czerwca rusza nabór wniosków do IV edycji projektu pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka.

     Terminarz:

     - od 22 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. – elektroniczne wypełnianie wniosków na stronie internetowej,

     - do 10 lipca 2018 r. – ostateczny termin przesłania/złożenia wniosku wraz z załącznikami . O dotrzymaniu terminu – decyduje data wpływu do UMWM w Warszawie. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

     Szczegółowe informacje: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/info/1

     ____________________________________________________________________________________________

     Załączniki:

     Stypendia_Jana_Pawla_II.docx

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Szanowni Państwo

     Uprzejmie informuję, że na stronie BE umieszczone zostały uaktualnione wzory wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W związku z faktem, że obecnie stypendia przyznawane są cały rok szkolny, we wniosku, w części „Pożądana forma stypendium szkolnego” nie ma rozbicia na dwa okresy, tj. wrzesień – grudzień oraz styczeń – czerwiec. W załączeniu link :

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Szanowni Państwo

     Informację oraz wnioski do pobrania dotyczące stypendium szkolnego i „Wyprawki szkolnej” na rok szkolny 2016/2017 znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji:

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

     Drodzy rodzice, nauczyciele i dzieci!


     Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” w  roku szkolnym 2016/2017.

     Już po raz 3 uczniowie wszystkich typów szkół i mogą się ubiegać o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” prowadzonym przez Fundację „Być Bardziej”.  Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 rusza od 15 czerwca 2016r. i potrwa do 20 września. Decyduje kolejność wniosków.

     w odpowiednim czasie złożą poprawnie wypełniony wniosek, mają szansę uzyskać stypendium obiadowe. 2016/2017 dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie w szkole   W roku szkolnym  w Polsce Fundacja przyznała już wsparła już prawie 500 uczniów.  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Władz Wojewódzkich  W ramach prowadzonego od ponad 3 lat programu „Dzwonek na obiad”

     O udział w Programie „Dzwonek na obiad” mogą ubiegać się rodziny tych dzieci, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny.

     Wniosek elektroniczny:

      http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/ 

     Wcześniej warto zapoznać się z Vademecum stypendysty.

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Szanowni Państwo,

      

      przekazuję linki do oferty stypendialnej m.st. Warszawy, z prośbą o rozpowszechnienie:

      - Stypednia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (termin składania wniosków do 1 sierpnia br.): http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/

      - Stypednia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO (termin składania wniosków do 31 sierpnia br.): http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/10696-stypendia-edukacyjne-prezydenta-mst-warszawy-sapere-auso-za          

     Uwaga: w Biurze Edukacji trwają prace nad zmianą uchwały nr  XXXIV/1033/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce  dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. W związku z tym zwracam Państwa uwagę na możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o stypendia do września br. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane po 25 sierpnia 2016 r.

     Przypominam, że edukacyjna baza stypendialna dostępna jest na stronie: www.mojestypendium.pl

      

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Szanowni Państwo,

       W imieniu Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucji Kultury m.st. Warszawy pragniemy poinformować, że w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i akademickiego oraz nadchodzącym terminem naborów wniosków do programu,  uczniowie mają możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w roku szkolnym 2016/2017.

     Załączniki:

     - Informacja_o_stypendiach_2016.doc

     - Informacja_prasowa_Stypendia_m.st._Warszawy_CMJP2_02_06_2016.doc
      

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Gra edukacyjna QuestCity

      

     Informacje dotyczące bezpłatnej gry edukacyjnej QuestCity stworzonej przez ekspertów ochrony ludności z terenu Europy (gra w języku polskim oraz kilku językach europejskich). Gra QuestCity uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych.

     Gra współfinansowana w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Komisji Europejskiej, polskim partnerem projektu jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

     Szczegółowe informacje na stronie internetowej SGSP - https://www.sgsp.edu.pl/wspolpraca/questcity

     Strona internetowa gry: www.questcity.eu

      

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

     "LŻEJSZY TORNISTER"

     W roku szkolnym 2014/2015 realizujemy program "Lżejszy tornister". Jest to program pomagający uczniom, rodzicom i nauczycielom odciążyć plecaki dzieci. Zachęcamy wszystkich aby włączyć się do akcji.

      

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W 2014 r. - "WYPRAWKA SZKOLNA"
      

     Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół podstawowych oraz w klasach III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

     Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

     Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

     Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2014 r.

     W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

     a) wzory wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją ich wypełniania:

     - druk nr 1 dotyczący uczniów klas II, III lub VI szkół podstawowych oraz uczniów klas III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz techników;

     - druk nr 2 dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszacych, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży;

     b) wzory tabel zawierających dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor powinien złożyć do organu prowadzącego (w przypadku szkół nadzorowanych przez Dzielnicę organem właściwym do złożenia materiału jest Dzielnica, w przypadku szkół specjalnych Biuro Edukacji za pośrednictwem MBFO).

      

     rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-29-lipca-2014-r.pdf

     druk-nr-1-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja.doc

     druk-nr-2-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja.doc

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015
      
     W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

     - wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

     - wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

     Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2014 r.
      
      
     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      
      
     PROGRAM PROFILAKTYKI I KOREKCJI WADPOSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV
      

     Głównym celem programu jest wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz oraz wad stóp, zapobieganie progresji oraz odległych następstw wynikających ze zmian w układzie kostno-stawowym.

      

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      


     PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE POPRAWY STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ DLA UCZNIÓW KLAS II

     Kontynuacja programu, którego celem jest obniżenie częstości występowania próchnicy w Polsce u dzieci i młodzieży oraz poprawa jakości ich życia.

      

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

      

     PROGRAM PROFILAKTYCZNY WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II.
      
     Celem Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń widzenia i odpowiednia ich korekcja, które w większości przypadków mogą zapobiec rozwojowi trwałych ubytków widzenia
      
      

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

      
     PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA UCZNIÓW KLAS I I IV.
      

     Celem tego Programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

      

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

      

      

      

     BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

     W poniedziałek, 16 września 2013r. uczniowie klas I będą uczestniczyli w programie profilaktycznym pt. „ Bezpieczna droga do szkoły”. Zajęcia prowadzone będą przez Straż Miejską w obecności wychowawcy klasy.

      

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

     SPOTKANIE Z RADIEM KOLOR

     5 września o godz. 7.30 pod szkołą pojawili się przedstawiciele Radia Kolor wraz z Policją aby patrolować ruch w najbliżej okolicy szkoły.

     O godz. 9.15 uczniowie klas pierwszych wzięli udział w pogadance o bezpieczeństwie na drodze. Na koniec każde dziecko dostało upominki

     w postaci odblasków.  Akcję organizowało Radio Kolor z Policją oraz Dzielnicą Bielany.

      

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

     POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW

      

     Osoby zainteresowane uzyskaniem przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym zapraszam  na stronę Biura Edukacji. Znajdują się tam szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania.
      
      
     Wypełnione wnioski należy złożyć do pedagoga szkolnego :
      
     "Wyprawka skolna" do dnia 10 września 2013r.
      
     "Stypendium szkolne" do dnia 13 września 2013r.
      
      

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

     CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG W SZKOLE 

      

     1. Współpracuje z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz rozwojem osobowym uczniów.

     2. Współpracuje z wychowawcami w dziedzinie wychowania.

     3. Współpracuje ze specjalistami w planowaniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły dla uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują.

     4. Rozeznaje potrzeby socjalne i stara się zapewnić pomoc materialną uczniom, którzy tego potrzebują.

     5. Służy pomocą i interweniuje w nagłych przypadkach.

     6. Planuje i organizuje akcje profilaktyczne.

     7. Służy wsparciem psychicznym uczniom, którzy tego potrzebują.

     8. Doradza rodzicom uczniów w sprawach wychowania, opieki, edukacji czy diagnozy zgodnie z potrzebami dzieci.

     9. Współpracuje z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej oraz sądem w sprawach uczniów.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych