• W szkole od grudnia 2019 do czerwca 2021 r. będzie realizowany projekt Sięgnij po Więcej – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

    Opis projektu: 

    Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

    Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

    Okres trwania projektu:                                     1XII 2019-31 VI 2021   

    Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjn -zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym.

    Więcej informacji o projekcie można uzyskać :

    http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

    http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach

    Poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem szkolnym – p. Elwirą Dąbrowską.

    W szkole zostaje uruchomiony Punkt Informacji i Kariery. Koordynatorem punktu jest p. Elwira Dąbrowska.

    Punkt czynny we wtorki w godzinach 14:30-15:00 oraz w pierwsze środy miesiąca (w trakcie dni otwartych) w godzinach 14:30-17:30. Działa w czytelni szkolnej. Z porad indywidualnych mogą skorzystać wszyscy uczniowie (szczególnie z klas 7 i 8) oraz rodzice.  

    Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszą informację i uzgodnienie terminu poprzez system Librus – kontakt z p. Elwirą Dąbrowska lub bezpośrednio w bibliotece szkolnej.

    Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych

    REGULAMIN_PROJEKTU.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych