• W szkole od grudnia 2019 do czerwca 2021 r. będzie realizowany projekt Sięgnij po Więcej – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

    Opis projektu: 

    Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

    Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

    Okres trwania projektu:                                     1XII 2019-31 VI 2021   

    Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjn -zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym.

    Więcej informacji o projekcie można uzyskać :

    http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

    http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach

    Poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem szkolnym – p. Elwirą Dąbrowską.

    W szkole zostaje uruchomiony Punkt Informacji i Kariery. Koordynatorem punktu jest p. Elwira Dąbrowska.

    Punkt czynny we wtorki w godzinach 14:30-15:00 oraz w pierwsze środy miesiąca (w trakcie dni otwartych) w godzinach 14:30-17:30. Działa w czytelni szkolnej. Z porad indywidualnych mogą skorzystać wszyscy uczniowie (szczególnie z klas 7 i 8) oraz rodzice.  

    Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszą informację i uzgodnienie terminu poprzez system Librus – kontakt z p. Elwirą Dąbrowska lub bezpośrednio w bibliotece szkolnej.

    Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych

    REGULAMIN_PROJEKTU.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych