• Duży samorząd uczniowski

   •  

    Opiekunowie samorządu:

     

    Pani Danuta Święczkowska

    Pani Aleksandra Stefaniuk

    Pan Adam Nowogoński

     

     

    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
     

    Jakub Szpejda

     

     

    Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

    Mateusz Bączewski

    Wojciech Tokarski

     

     

    Plan działań Samorządu Uczniowskiego

    przy Szkole Podstawowej nr 133
    w Warszawie
    w roku szkolnym 2023/2024

     

     

    Cele: 

    • reprezentowanie ogółu uczniów,
    • pośredniczenie między uczniami a pozostałymi organami szkoły,
    • wspieranie integracji społeczności szkolnej,
    • uczenie samorządności i zasad konstruktywnej współpracy,
    • kształtowanie umiejętności działań zespołowych,
    • uczenie twórczej dyskusji i szukania drogi do osiągania kompromisów,
    • budowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro,
    • uczenie zasad demokracji i podejmowania odpowiedzialności za powzięte decyzje,
    • budowanie sylwetki przyszłego absolwenta działającego na rzecz środowiska lokalnego, dbającego o honor i wizerunek szkoły, kultywującego i wzbogacającego jej tradycję.

     

     

    Działania organizacyjne:

     

    1. Kampania wyborcza do SU.
    2. Wybory przewodniczącego SU.
    3. Stworzenie ankiety dotyczącej oczekiwań uczniów w kwestii współpracy i działań Samorządu Uczniowskiego.
    4. Opracowanie rocznego planu pracy.
    5. Ustalenie obszarów aktywności Samorządu Uczniowskiego:
    • zaangażowanie w prace Młodzieżowej Rady Bielan,
    • współpraca z wolontariatem,
    • koordynowanie akcji „Szczęśliwego Numerka”,
    • praca na rzecz środowiska lokalnego,
    • aktywne, rozwijające kulturowo sposoby spędzania wolnego czasu,
    • promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań, w tym samopomoc koleżeńska,
    • promowanie zdrowego trybu życia,
    • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
    • wspieranie integracji uczniów (w tym zacieśnienie współpracy z Małym Samorządem), 
    • W okresie wiosenno-letnim kontynuowanie inicjatywy Śniadanie na Trawie,
     w
     pozostałym okresie Wieczory filmowe
    • Organizacja dni nietypowych;

     

    1. Aktualizacja regulaminów.
    2. Ustalenie harmonogramu i zasad spotkań z dyrektorem szkoły.
    3. Ustalenie zasad współpracy Samorządu Uczniowskiego z poszczególnymi organami szkoły.
    4. Ustalenie kalendarza dni tematycznych, „kolorowych dni”, Świąt Nietypowych,
    5. Ustalenie kalendarza imprez, w których organizację włączą się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych