• Duży samorząd uczniowski

   •  

    Opiekunowie samorządu:


    Pani Danuta Święczkowska

    Pani Paulina Telicka 

    Pan Artur Rosa

     

     

    Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:

    Paulina Grotowska

     

     

    Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

    Antonina Taras

    Grzegorz Kuptel

     

     

     

    Plan działań Samorządu Uczniowskiego

    przy Szkole Podstawowej nr 133
    w Warszawie
    w roku szkolnym 2021/2022

     

     

    Cele:

    • reprezentowanie ogółu uczniów,
    • pośredniczenie między uczniami a pozostałymi organami szkoły,
    • wspieranie integracji społeczności szkolnej,
    • uczenie samorządności i zasad konstruktywnej współpracy,
    • kształtowanie umiejętności działań zespołowych,
    • uczenie twórczej dyskusji i szukania drogi do osiągania kompromisów,
    • budowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro,
    • uczenie zasad demokracji i podejmowania odpowiedzialności za powzięte decyzje,
    • budowanie sylwetki przyszłego absolwenta działającego na rzecz środowiska lokalnego, dbającego o honor i wizerunek szkoły, kultywującego i wzbogacającego jej tradycję.

     

     

    Działania organizacyjne:

     

    1. Kampania wyborcza do SU.
    2. Wybory przewodniczącego SU.
    3. Stworzenie ankiety dotyczącej oczekiwań uczniów w kwestii współpracy i działań Samorządu Uczniowskiego.
    4. Opracowanie rocznego planu pracy.
    5. Ustalenie obszarów aktywności Samorządu Uczniowskiego:
    • zaangażowanie w prace Młodzieżowej Rady Bielan,
    • współpraca z wolontariatem,
    • koordynowanie akcji „Szczęśliwego Numerka”,
    • reaktywowanie szkolnego radiowęzła,
    • praca na rzecz środowiska lokalnego,
    • aktywne, rozwijające kulturowo sposoby spędzania wolnego czasu,
    • promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań, w tym samopomoc koleżeńska,
    • promowanie zdrowego trybu życia,
    • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
    • wspieranie integracji uczniów (w tym zacieśnienie współpracy z Małym Samorządem);

     

    1. Aktualizacja regulaminów.
    2. Ustalenie harmonogramu i zasad spotkań z dyrektorem szkoły.
    3. Ustalenie zasad współpracy Samorządu Uczniowskiego z poszczególnymi organami szkoły.
    4. Ustalenie kalendarza dni tematycznych, „kolorowych dni”, Świąt Nietypowych,
    5. Ustalenie kalendarza imprez, w których organizację włączą się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych