• Psycholog

   • mgr Marta Margis - Kucharska

     

    Konsultacje dla rodziców:

    środa, godz. 15.00-17.00

      

     

    Czym zajmuje się psycholog w szkole ?

     

    1. Współpracuje z nauczycielem oddziału przedszkolnego w diagnozowaniu dojrzałości szkolnej dzieci z tego oddziału.
    2. Współpracuje z terapeutą pedagogicznym i nauczycielami w zakresie oceny ryzyka dysleksji uczniów klas I, II i III.
    3. Rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów klas starszych, którzy doświadczają trudności w nauce.
    4. Współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji na terenie klasy lub szkoły.
    5. Udziela wsparcia psychicznego i porad uczniom, którzy mają trudności w nauce, doświadczają problemów osobistych, rodzinnych lub w relacjach z rówieśnikami.
    6. Wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.
    7. Udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości lub potrzeb ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.
    8. Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
    9. Kieruje rodziców lub opiekunów ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej zgodnie z potrzebami dziecka.     
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych