• Psycholog

   •  mgr Marta Margis - Kucharska

     

    Konsultacje dla rodziców:

    środa, godz. 15.00-17.00

      

     

    Czym zajmuje się psycholog w szkole ?

     

    1. Współpracuje z nauczycielem oddziału przedszkolnego w diagnozowaniu dojrzałości szkolnej dzieci z tego oddziału.
    2. Współpracuje z terapeutą pedagogicznym i nauczycielami w zakresie oceny ryzyka dysleksji uczniów klas I, II i III.
    3. Rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów klas starszych, którzy doświadczają trudności w nauce.
    4. Współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji na terenie klasy lub szkoły.
    5. Udziela wsparcia psychicznego i porad uczniom, którzy mają trudności w nauce, doświadczają problemów osobistych, rodzinnych lub w relacjach z rówieśnikami.
    6. Wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.
    7. Udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości lub potrzeb ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.
    8. Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
    9. Kieruje rodziców lub opiekunów ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej zgodnie z potrzebami dziecka.     
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych