• Test coopera

     •  

      Szanowni Państwo,

       

      W imieniu Akademickiego Związku Sportowego Warszawa serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły do udziału w tegorocznej edycji Testu Coopera dla Wszystkich.

      Wydarzenie odbędzie się 10 października (sobota) na stadionie lekkoatletycznym AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, w godzinach 10.00-16.00.

      SPOTKAJMY SIĘ WSZYSCY MIĘDZY GODZINĄ 11:00-12:00.

      Szkoła, dla której pobiegnie największa liczba osób otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego w wybranym sklepie. Wystarczy przy zgłoszeniach w polu SZKOŁA/UCZELNIA/DRUŻYNA wpisać swoją lub zaprzyjaźnioną szkołę.(SP 133)

      Zapisy i więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.testcoopera.pl

      OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ POSIADAĆ OŚWIADCZENIE RODZICA !!! (dostępne na w/w stronie)

       

      Zapraszamy do wspólnej zabawy.

       

      Nauczyciele wychowania fizycznego.

     • Nauczyciel roku

     •  

      Informujemy, że w wyniku Waszego Głosowania tytuł Super Nauczyciela i Nauczyciela Roku otrzymuje:Pani Magdalena Tomella. Jednocześnie serdecznie gratulujemy: Panu Arturowi Rosie i Panu Mateuszowi Klimkowi, którzy także (co pokazał rozkład głosów) cieszą się Waszą sympatią.

       

      Samorząd szkolny

     • TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     •  

      TERMINY SPOTKAŃ WRZESIEŃ 2020 ROKU

      ZEBRANIE ODBYWA SIĘ STACJONARNIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 133

       IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

       

      07.09.2020r.

      Oddział przedszkolny  - sala  grupy , godz. 18:00

      Klasa 1 a – sala 17,  godz. 18:00

      Klasa 1 j – sala 13,  godz. 18:00

      Klasa 1 o – sala 16, godz. 18:00

      08.09.2020r.

      Klasa 2 b – sala 15,  godz. 18:00

      Klasa 2 d – sala 21, godz. 18:00

      Klasa 2 p – sala OP,  godz. 18:00

      09.09.2020r.

      Klasa 3 d – sala 12, godz. 18:00

      Klasa 3 i  – sala 19, godz. 18:00

      Klasa 3 k – sala 18, godz. 18:00

      10.09.2020r.

      Klasa 4 a – sala 3, godz. 18:00

      Klasa 4 m – sala 6, godz. 18:00

      Klasa 4 w – sala 8, godz. 18:00

      Klasa 8 r – sala 10, godz. 18:00

      11.09.2020r.

      Klasa 5 d – sala 3, godz. 18:00

      Klasa 5 i – sala 8, godz. 18:00

      14.09.2020r.

      Klasa 5 e – sala 10, godz. 18:00

      Klasa 6 a – sala 3, godz. 18:00

      Klasa 6 d – sala 6, godz. 18:00

      Klasa 6 f – sala 8, godz. 18:00

      Klasa 6 p – sala 11, godz. 18:00

      15.09.2020r.

      Klasa 7 a – sala 4, godz. 18:00

      Klasa 7 e – sala 6, godz. 18:00

      Klasa 7 k – sala 10, godz. 18:00

      Klasa 7 m – sala 1, godz. 18:00

      16.09.2020r.

      Klasa 8 k – sala 3, godz. 18:00

      Klasa 8 l – sala 6, godz. 18:00

      Klasa 8 m – sala 8, godz. 18:00

       

       

      ZEBRANIA ODBYWAJĄ SIĘ W REŻIMIE SANITARNYM . OBOWIĄZUJĄ MASECZKI ZAKRYWAJĄCE NOS       I USTA.

     • Mapa pierwszaka

     •  

      Poniżej znajduje się „Mapa Pierwszaka” - mała podpowiedź dla wszystkich uczniów potrzebujących pomocy w poruszaniu się po szkole. Praca autorstwa Małgorzaty Soćkouczennicy klasy 3a   w roku szkolnym 2019/2020

     • Przewodnik po Warszawie

     • Uczniowie klas szóstych przygotowali podczas nauczania zdalnego "Mini przewodnik po Warszawie". Serdecznie zapraszam do obejrzenia

       

      https://tiny.pl/7wvwc 

     • Sukces ucznia

     •  

      Miło nam poinformować, że nasz uczeń Antoni Maksymiuk pod opieką p. Jagody Wóltańskiej uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.

       

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

     • Certyfikat ,,Zaczytana Szkoła”

     •  

      Z przyjemnością informuję, iż nasza Szkoła otrzymała Certyfikat ,,Zaczytana Szkoła” w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Uczniowie klas 0-3 w okresie od 16 września 2019r. do 16 lutego 2020 r. wykonywali zadania przewidziane regulaminem konkursu Zaczytana Szkoła.

      W październiku uczniowie klas I brali udział w imprezie szkolnej Pasowaniu na Czytelnika. Uczniowie klas I-III przystąpili w klasach do debaty na temat „Książka moim przyjacielem”. Uczniowie w każdej klasie podzielili się na dwie grupy zwolenników i przeciwników czytania książek dyskutowali, przytaczając najczęstsze argumenty przemawiające za czytaniem książek jak: rozwijanie wyobraźni, pamięci, zainteresowań, poszerzanie wiedzy, nauka języków, utrwalanie zasad ortograficznych. Przeciwnicy czytania książek wymieniali mniej argumentów typu: trudność w czytaniu, dużą ilość czasu przeznaczaną na czytanie, brak czasu oraz słaby wzrok, ścinanie drzew, książki nie wyrażają tyle emocji co film, z książką nie da się rozmawiać, są drogie . Klasy I przygotowały prace plastyczne dotyczące plusów czytania. Poza tym na zajęciach plastycznych uczniowie klas I wykonali zakładki do książek, plakaty promujące czytelnictwo. Klasy II i III opracowały piękne plakaty z opisem słownym dotyczącym korzyści czytelnictwa, podsumowanie w postaci tabelek dotyczących korzyści czytania książek oraz książki tworzone w parach przedstawiające zalety czytania.

      W grudniu uczniowie klas II-III wzięli udział w rozgrywkach międzyklasowych, w formie: testu ze wskazanych pozycji książkowych. Każdy wychowawca wyłonił osoby z najwyższą ilością pkt, które na styczniowym apelu Małego Samorządu otrzymały nagrody w postaci: książki, dyplomu.

      Klasa 2d zaprosiła na spotkanie jednego z rodziców, pisarza, reportażystę i dziennikarza- p. Mirosława Wlekły, autora książek o tematyce podróżniczej np. „Tu byłem. Tony Halik”. Pan M. Wlekły zaprezentował uczniom zdjęcia z podróży po Afryce oraz bardzo ciekawie opowiedział o wycieczce rowerowej śladami Kazimierza Nowaka. Podróż odbył wraz z Łukaszem Wierzbickim, autorem książki „Afryka Kazika”.

      W grudniu ogłosiłyśmy także szkolny konkurs plastyczny „Zaczytana Szkoła”. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy z poziomu 0-III. W realizacji tego zadania brało udział 240 uczniów. Młodsi uczniowie często interpretowali temat dosłownie rysując szkołę jako budynek tylko z elementami fantazji w postaci książki, zaś starsi odnosili się do symbolów wiedzy np. postaci sowy. Klasy 1 wykonywały także wspólne plakaty prezentujące Zaczytaną Szkołę.

      W styczniu ogłosiliśmy konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania w formie opowiadania/książeczki. Pomimo, że czasu ze względu na zbliżające się ferie zimowe było niewiele uczniowie klas II-III wykonali bardzo ciekawe opowiadania opatrzone ilustracjami oraz książeczki w formie komiksów. Prace oceniano pod względem: tekstu, ilustracji, szaty graficznej, pomysłu.

      Kolejną aktywnością dotyczącą popularyzowania twórczości literackiej, propagowania idei czytania wśród dzieci oraz kształtowania umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim był ogłoszony konkurs dla klas II-III na napisanie recenzji ulubionej książki. W naszej szkole wielu uczniów podjęło próbę zrecenzowania wybranej lektury. Zainteresowania czytelnicze uczniów okazały się bardzo rozległe. Recenzowane książki były nie tylko szkolnymi lekturami, reprezentowały różne gatunki: przygodowe, fantastyczne, historyczne, podróżnicze.

      W klasie 1b gościł Jerzy Latos aktor Teatru Dobrego Serca, który tym razem opowiedział o roli aktora, pisarza tekstów dedykowanych dla dzieci ,,Księżniczka i rycerz”. Swoim wystąpieniem pisarz w dostępny sposób ukazał, że bycie pisarzem wcale nie musi być czymś nudnym, ale również sprawiać wiele satysfakcji i być sposobem na dalsze życie i karierę zawodową.

      Zaś uczniowie klasy 3j uczestniczyli w lekcjach przeprowadzonych przez Panią Elwirę Dąbrowską bibliotekarkę z naszej szkoły. O zawodach takich jak bibliotekarz, drukarz, pisarz czy księgarz nie mówi się zbyt często, dlatego uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie skorzystali z okazji głębszego poznania tychże mało popularnych dziedzin życia zawodowego.

      Cel konkursu został osiągnięty. Zarówno nauczyciele jaki i uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością przy realizacji poszczególnych treści. Dzięki udziału w konkursie ,,Zaczytana Szkoła XX edycja” udało się zaangażować społeczność szkolną we wspólną inicjatywę. Nastąpiło podejmowanie przez uczniów własnych poszukiwań, podniesienie rangi książki i czytelnictwa.

      koordynator konkursu- Joanna Majewska

     • INFORMACJA DOT. ZASAD ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH WYPOŻYCZONYCH MATERIAŁÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     •  

       

      Szanowni Państwo, od poniedziałku 8 czerwca 2020r. Rozpoczynamy przyjmowanie zwrotów podręczników oraz innych materiałów wypożyczonych z biblioteki zgodnie z załączonym harmonogramem. Przed zwrotem cały komplet podręczników oraz książki należy zapakować w reklamówkę lub folię i opisać na zewnątrz: imię i nazwisko zwracającego ucznia, klasa, tytuł książki, numer inwentarzowy znajdujący się obok pieczątki oraz liczbę oddanych książek, podpis ucznia lub rodzica. Tak opisaną kartkę umieszczamy w koszulce (ułatwi to dezynfekcję). Książki będą przyjmowane w wyznaczonym terminie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie osoby przychodzące są zobowiązane do zasłaniania nosa i ust podczas pobytu w szkole, zalecane jest również używanie rękawiczek oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku,zachowanie dystansu społecznego i nie grupowanie się. Na swoją kolej uczniowie lub rodzice oczekują w kolejce z zachowaniem odstępów oraz prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń pracowników szkoły. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko jedna osoba. W celu uniknięcia grupowania się uczniów prosimy osoby mające numer w dzienniku od 1 do 14 o przyjście w pierwszych 25 minutach wyznaczonego czasu, a osoby od nr 15 do końca w kolejnych 20 minutach. Przyjęte książki są odkładane na okres kwarantanny (minimum 3 dni). Po tym czasie bibliotekarz oceni stan techniczny zwróconych książek. W przypadku stwierdzenia zniszczenia powiadomi o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego do 24 czerwca 2020r. Za zniszczone lub zgubione podręczniki rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zakupu nowego egzemplarza lub innej pozycji wskazanej przez bibliotekarza. Prosimy o zwrot we wskazanym w harmonogramie terminie. W razie braku takiej możliwości prosimy o kontakt (przez dziennik Librus) w celu ustalenia innego terminu zwrotu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

       

      W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH PAKIET ZAPAKOWANYCH KSIĄŻEK MOŻNA ZOSTAWIĆ NA PORTIERNII.

       

      Elwira Dąbrowska

       

       

      08.06.2020r. (poniedziałek)

      8:15 – 9:00 – klasa 4d

      9:15 – 10:00 – klasa 4i

      10:15 – 11:00 – klasa 4e

      11:15 – 12:00 – klasa 5a

      12:15 – 13:00 – klasa 5d

      13:15 – 14:00 – klasa 5f

       

      09.06.2020r. (wtorek)

      8:15 – 9:00 – klasa 5p

      9:15 – 10:00 – klasa 6a

      10:15 – 11:00 – klasa 6e

      11:15 – 12:00 – klasa 6k

      12:15 – 13:00 – klasa 6m

      13:15 – 14:00 – klasa 7k

       

      10.06.2020r. (środa)

      8:15 – 9:00 – klasa 7m

      9:15 – 10:00 – klasa 7r

      10:15 – 11:00 – klasa 7l

      11:15 – 12:00 – klasa 2d

      12:15 – 13:00 – klasa 2k

      13:15 – 14:00 – klasa 2i

       

      15.06.2020r. (poniedziałek)

      8:15 – 9:00 – klasa 3a

      9:15 – 10:00 – klasa 3j

      10:15 – 11:00 – klasa 3o

      11:15 – 12:00 – klasa 1d

      12:15 – 13:00 – klasa 1b

      13:15 – 14:00 – klasa 1p

       

      19.06.2020r. (piątek)

      9:15 – 10:00 – klasa 8a

      10:15 – 11:00 – klasa 8j

      11:15 – 12:00 – klasa 8w

     • Dzień dziecka

     • Bądź dzieckiem jak najdłużej,

      Jak dziecko baw się, śmiej.

      I kochaj tak, jak dziecko,

      I serce dziecka zawsze miej!

      Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta życzą

       

      Nauczyciele SP133

       

       

     • Zarządzenie Nr 17/V/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

     •  

      Zarządzenie Nr 17/V/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

      im. Stefana Czarnieckiego

      w Warszawie

      z dnia 26 maja 2020 roku

       

       

      w sprawie: pracy Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie oraz sposobu traktowania wypożyczonych egzemplarzy po zniesieniu obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

       

      Na podstawie: § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 792), Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 zarządzam, co następuje:

       

      § 1

       

      Wprowadza się Procedury korzystania z Biblioteki  w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie w trakcie obostrzeń związanych z występowaniem pandemii COVID-19.

      § 2

       

      Procedury korzystania z Biblioteki  w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

       

      § 3

       

      Zaleca się  uczniom, rodzicom i wszystkim pracownikom zapoznanie i stosowanie Procedur korzystania z Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie w trakcie obostrzeń związanych z występowaniem pandemii COVID-19.

       

      § 4

      Zobowiązuje się wychowawców do przekazania procedur uczniom i rodzicom .

       

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załączniki: 

      Zalacznik_Procedury_biblioteka.odt

       

        Dyrektor szkoły

      Małgorzata Szerszeń