• WE KNOW IT

     •  

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

      Dyrekcja i nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 133 w Warszawie zapraszają uczniów klas 7 i 8 warszawskich szkół podstawowych do udziału w warszawskim konkursie języka angielskiego "We Know It". 

      Konkurs odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Został on wpisany w wykazie konkursów MKO na rok szkolny 2023/2024.

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

     • Karty warszawianki / warszawiaka

     •  

      Uprawnienie Karty warszawianki / warszawiaka jest wgrywane na:

      - kartę tradycyjną (plastikową) – tu nośnikiem jest np. karta miejska, elektroniczna legitymacja studencka, karta ucznia i inne zaakceptowane przez ZTM. Do weryfikacji służy 11. cyfrowy numer umieszczony w prawym górnym rogu Karty (załącznik);

      - kartę cyfrową – tu nośnikiem jest aplikacja mobilna: mobiWawa. Do weryfikacji służy 11. cyfrowy numer umieszczony pod zdjęciem (załącznik).

       

      Ważność Karty (obu wersji) można sprawdzić na stronie: https://moja.warszawa19115.pl/weryfikacja-kw poprzez wpisanie 11. cyfrowego numeru Karty.

     • Spotkania autorskie z Mirosławem Wlekłym

     •  

      8 stycznia 2024 w naszej szkole odbyły się spotkania autorskie z Mirosławem Wlekłym, autorem m. in. biografii o Tonym Haliku oraz dwóch przygodowych książek dla dzieci: „Przygoda dzika Toniego Halika” oraz „Jadą Haliki przez Ameryki”. W spotkaniach wzięli udział wszyscy uczniowie klas starszych. Pan Wlekły zapoznał uczniów z wybranymi faktami z bogatego życia Toniego Halika. Opowiedział też o pracy nad swoimi książkami. Zbierając materiały pisarz odbył wiele podróży w poszukiwaniu osób, które miały kontakt z Tonym Halikiem. Pan Wlekły spędził także setki godzin w bibliotekach oraz archiwach różnych instytucji, aby odkryć nieznane fakty
      z życia podróżnika. To wszystko zajęło mu dwa lata. Nieocenioną pomoc nasz gość otrzymał także od żony Tony’ego Halika – pani Elżbiety Dzikowskiej. Pani Dzikowska wspólnie z Halikiem podróżowała po świecie oraz prowadziła kultowe programy telewizyjne m. in. Pieprz i wanilia. Mirosław Wlekły, autor bestsellera „Tu byłem” o Tonym Haliku, z detektywistycznym zacięciem podążał śladem trenera tysiąclecia. Dzięki setkom rozmów z ludźmi, którzy byli blisko Kazimierza Górskiego, stworzył pełny obraz swojego bohatera. Ta książka to nie tylko biografia wielkiego trenera, ale też fascynująca opowieść o złotej erze polskiej piłki. Mirosław Wlekły poświęcił sporo czasu na rozmowy z krewnymi Kazimierza Górskiego, a także z taki legendami piłki nożnej jak np. Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato czy Jacek Gmoch.

      Na zakończenie spotkań uczniowie mieli okazję na zadawanie pytań oraz uzyskanie autografu od pisarza.

       

      Spotkania autorskie są finansowane dzięki wsparciu i zaangażowaniu Rady Rodziców.

      Joanna Inez Majewska

     • UCHWAŁA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

     • UCHWAŁA NR XCIII/3040/2024

      RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

      z 11 stycznia 2024 r.

       

      w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, ul. A. Fontany 3 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

      Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) uchwala się, co następuje:

      § 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2024 r. Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, ul. A. Fontany 3, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

      § 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (https://eto.um.warszawa.pl) oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, ul. A. Fontany 3.

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       

      Wiceprzewodniczący

      Rady m.st. Warszawy

      Sławomir Potapowicz

     • Wycinka drzew

     •  

      Na podstawie Decyzji Nr 1290/2022/PE-ZD-II z dnia 14.10.2022 roku wydanego przez  Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącego usunięcia z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Antoniego Fontany 3  - topoli kanadyjskiej, topoli czarnej oraz morwy białej, informujemy iż w dniu 16.01.2024 roku będą odbywały się prace związane z wycinką drzew.

     • Spotkanie autorskie z p. Zofią Stanecką

     • 15 grudnia 2023r.  w naszej szkole odbyły się spotkania autorskie z p. Zofią Stanecką- autorką książek o Basi, które wciąż uczą i bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych.

      Autorka jako dziecko chciała być wilkiem. Została pisarką. Dzięki temu może stawać się, kim zechce, nie przestając być sobą. Oprócz serii o Basi pisze książki do serii „Czytam sobie”, „Poczytaj ze mną” i „Czytam i główkuję”, opowiadania („Świat według dziadka”), baśnie
      i powieści („Tajemnica Namokniętej Gąbki”, „Księga Ludensona”, „Domino i Muki. Po drugiej stronie czasu”). Napisała trylogię fantasy dla najmłodszych „Gdy pada deszcz” i poradniki „Damą być” oraz „Rycerzem być”. Dwie spośród jej książek zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Jedna z nich – właśnie wznowiony „Świat według dziadka” – została napisana dla pisarki Ireny Jurgielewiczowej, z którą autorka Basi się przyjaźniła.

                  Podczas spotkania Pani Zofia opowiadała o tym jak wygląda praca pisarza oraz jak niezwykle istotna w tym zawodzie jest wyobraźnia. Autorka przybliżyła również słuchaczom jak powstaje książka, kto pracuje nad jej powstaniem i ostatecznym kształtem. Podpowiedziała również, w jakich miejscach można tworzyć niezwykłe historie, wspomagając wyobraźnię uczniów własnoręcznymi rysunkami. Zachęciła także dzieci uczestniczące w spotkaniu do wspólnego tworzenia fabuły książki. Dzieci opowiadały wymyślone przez siebie historie, z których ostatecznie powstały interesujące opowieści. Spotkaniom towarzyszyła wspaniała atmosfera, a na zakończenie każde chętne dziecko mogło otrzymać autograf od ulubionej pisarki.

       

      Spotkania autorskie są finansowane dzięki wsparciu i zaangażowaniu Rady Rodziców.  

      Joanna Inez Majewska

     • Warszawska Akcja "Zima w Mieście"

     • Nasza szkoła bierze udział w tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”.

      Jest ona adresowana do uczniów warszawskich szkół oraz dzieci (uczniów) mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie (status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia, oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej).

      Już od 24 listopada 2023 r. rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji.

      Jak się zapisać?

      Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2024, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 24 listopada 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 10 grudnia 2023 r. do godziny 24:00  zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

      Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Akcji „Zima w Mieście” 2024 zostanie opublikowana w systemie 15 grudnia 2023 r. o godzinie 16:00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Proszę nie dokonywać opłat (przelewów) przed 1 stycznia 2024 r. Od 2 stycznia 2024 r. od godziny 8:00 do 8 stycznia 2024 r. do godziny 16:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl  

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

      Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 20 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 30 zł dziennie za opiekę.

      Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

      Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie. 

       

       

       

     • Razem w klasie

     • Bardzo miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła certyfikat „SZKOŁY realizującej projekt Razem w klasie”. Tym samym oficjalnie staliśmy się miejscem przyjaznym uczniom, którzy mają za sobą doświadczenie migracji i uchodźstwa.

      Dzięki szkoleniom, w których uczestniczyli nasi nauczyciele, mieliśmy szansę uczynić ciekawszymi  lekcje godzin wychowawczych, a także mamy szansę lepiej zrozumieć problemy, z jakimi muszą mierzyć się uczniowie zarówno ci z doświadczeniem migracji, jaki ci, którzy mają w klasie nowych kolegów. Ponadto udział w projekcie Razem w klasie pozwolił nam jako wspólnocie szkolnej rozumieć różnice kulturowe i wykorzystać je jako bazę do poszerzania naszych horyzontów wiedzy.

      W ramach projektu uczniowie z innych krajów otrzymali między innymi:

      - materiały dotyczące tego, jak radzić sobie w nowym środowisku, jak przezwyciężyć barierę językową,

      - do kogo zwrócić się o pomoc,

      - jak radzić sobie ze stresem związanym z nauką w nowym miejscu.

       

      Pozostali uczniowie natomiast znaleźli odpowiedź na wiele pytań i mieli okazję podzielić się wątpliwościami, a także stali się bardziej tolerancyjni na niezrozumiałe dla siebie zachowania.

       

      Iza Szczęsna

      Danuta Święczkowska

     • Sztuka przetrwania- warsztaty przyrodnicze

     •  

       6 października 2023 r. klasa 1j uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych „Sztuka przetrwania” w Lesie Bielańskim. Zajęcia edukacyjno-leśne prowadziła p. Magdalena Kołodziejczyk – edukatorka Tulę Las oraz pasjonatka przyrody.

      Uczniowie w trakcie wędrówki po Lesie Bielańskim szukali oznak jesieni, dzieci uzyskały odpowiedzi na następujące pytania: czego szukają o tej porze jeże, dlaczego sójki śledzą ruchy wiewiórek, czemu borsuki przybierają na wadze, a drzewa zmieniają kolory liści.

      W odnalezieniu odpowiedzi na pytania uczestnicy warsztatów wyruszyli do świata przyrody pełnego różnorodnych barw i niespodziewanych skarbów jesiennych. Uczniowie zamienili się w młodych artystów, stworzyli jesienne dzieła sztuki. Poza tym uczniowie z klasy 1j wzięli aktywny udział w grach i zabawach leśnych.

       

      Joanna Inez Majewska

     • Święto Pieczonego Ziemniaka

     •  

      26 września klasy 1j, 1o udały się na Święto Pieczonego Ziemniaka do gospodarstwa agroturystycznego Wymysły pod Lasem. Uczniowie poznali krótką historię uprawy ziemniaka – zabawa dramowa. Poza tym miały miejsce zajęcia w podgrupach: praca na kartoflisku, asysta przy przygotowaniu placków ziemniaczanych z degustacją, sadzenie bulw topinamburu. Dzieci karmiły także zwierzęta oraz samodzielnie przygotowywały deser – niespodziankę. Po zasłużonej zabawie był czas na posiłek z pieczonym ziemniakiem a na koniec ziemniaczane stemple – praca plastyczna. Zabawa była fantastyczna i pogoda doskonała. Wszystko w otoczeniu przyrody , zwierząt i zabaw na świeżym powietrzu.

      Joanna Inez Majewsk

     • Sprzątanie Świata – Polska 2023

     •  

      15 września 2023 roku, uczniowie klas I-III z naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2023”. W dniach 15-17 września przypadał 30 finał ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Celem akcji jest przede wszystkim zmiana świadomości i dostrzeżenie problemu śmieci zalęgających w naszym otoczeniu oraz pokazanie dzieciom jak prostymi działaniami można to zmieniać. Uczniowie młodszych klas zaopatrzeni w gumowe rękawiczki i worki kolejny raz zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Sprzątali tereny wokół szkoły oraz do Lasek Bielański, Lasek Lindego w celu sprzątnięcia terenu oraz zwrócenia uwagi na kwestie segregacji śmieci. Udało się zebrać worki pełne odpadów. Poza tym uczniowie zapoznawali się z znakami odpowiedniego zachowania się w rezerwacie celem ochrony przyrody ze względów historycznych, naukowych, przyrodniczych. Klasowe wycieczki i sprzątanie lasków okazały się ciekawą, pożyteczną formą spędzania wspólnego czasu. Poprzez aktywne uczestnictwo w sprzątaniu, uczniowie z naszej szkoły udowodnili, że zależy im na czystym otoczeniu a zagadnienia ekologiczne nie są im obce.

      Joanna Inez Majewska

     • Dni wolne

     •  

      Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

      02.11. 2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

      03.11. 2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

      02. 05. 2024 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

      14.05. 2024 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( egzamin ósmoklasisty)

      15.05.2024 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( egzamin ósmoklasisty)

      16.05.2024 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( egzamin ósmoklasisty)

      31.05.2024 r.- do odpracowania 8.06.2024 r. ( piknik)

     • Poranny rozruch

     • Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 4-8  nauczycieli, rodziców na poranny rozruch, który będzie odbywał się od tego tygodnia (20.09) w środy, czwartki i piątki o godzinie 7:50. Spotykamy się przy stołówce, skąd wychodzimy na boisko szkolne (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).

       

      Ze sportowym pozdrowieniem,nauczyciele WF

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     •  

      odbędzie się 4 września 2023 r. według poniższego harmonogramu: 

       

      9.00 - klasy I - sala gimnastyczna
       

      10.00 - klasy II - III - boisko szkolne (w razie deszczu sala gimnastyczna)

      11.00 - klasy IV - VIII - boisko szkolne (w razie deszczu sale lekcyjne z wychowawcami)

       

      Oddział przedszkolny zajęcia rozpoczyna 1 września 2023 o godzinie 8.00.

       

      Zapraszamy

     • Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

     •  

      Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas I i 0, które odbędzie się 31.08.2023r. o godz. 17:00:

      oddział przedszkolny - sala oddziału przedszkolnego 0k - wejście od parkingu;

      Informujemy, że listy uczniów klas pierwszych z nazwiskami wychowawców, zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu 31.08.2023r.

      Zapraszamy

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych