• Poznajemy zawody

   •  

     

    1.CEL OGÓLNY PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

     

     

    Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, mających na celu stopniowe wprowadzanie dziecka w zagadnienia pracy zawodowej, poprzez zapoznawanie się z możliwie dużą ilością zawodów i budzeniem szacunku do wszystkich zawodów i ludzi pracujących.

    Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

     

    2. TREŚCI PROGRAMOWE 

     

     Treści programowe będą się koncentrowały wokół  4 głównych   zagadnień:

    • Poznawanie własnych zasobów:  zainteresowań, zdolności, mocnych i   słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia
    • Zawody i rynek pracy: poznawanie zawodów, poszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy
    • Edukacja i uczenie się przez całe życie
    • Planowanie własnego rozwoju

    Program innowacji ma charakter otwarty i może być poszerzony o zagadnienia związane z zainteresowaniami dzieci.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych