• Dieta i ruch sposobem na przedłużenie życia

   • Projekt Dieta i ruch sposobem na przedłużenie życia realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 133 w m.st. Warszawie/ Dzielnicy Bielany, w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

    Okres realizacji Projektu: 04.02.2013 r. do 15.05.2013 r.

    Cel projektu:
    Zmiana nawyków żywieniowych  wśród społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej 133 oparta na promocji zbilansowanego i zróżnicowanego sposobu odżywiania się oraz na zwiększeniu aktywności fizycznej.
    Ponadto celem udziału w projekcie jest kształcenie odpowiedzialności za własne działanie, umiejętności pracy w zespole, umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz umiejętności stosowania wiedzy w praktyce wśród uczniów.

    Uczestnicy:
    Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI , którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat wpływu właściwego żywienia  i aktywności fizycznej na funkcjonowanie ludzkiego organizmu.


    Zajęcia:

    Projekt zakłada przeprowadzenie 6 zajęć warsztatowych w II semestrze roku szkolnego 2012/ 2013. Spotkania uczestników  projektu będą odbywały się raz w tygodniu w piątek, w formie zajęć pozalekcyjnych. Oprócz tego młodzież  przygotuje wystawę posterów oraz apel  poruszający omawianą tematykę.
    Na zakończenie planuje się zorganizowanie Dnia Zdrowia.

    Zajęcia będą prowadzone przez nauczycielkę przyrody Anetę Mikulską.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych