• Młody artysta – zajęcia twórczej plastyk

   •  

    Innowacja pedagogiczna Młody artysta – zajęcia twórczej plastyki będzie realizowana w ramach zajęć edukacji plastycznej w klasach II od 1 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku.

    Wdrażanie materiału innowacji odbywać się będzie zgodnie z założeniami Podstawy Programowej określonej w przepisach rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r.

     

    Cel główny: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych, uzdolnień plastycznych i zainteresowań oraz kreatywności dzieci poprzez różnorodne działania artystyczne przy użyciu nowatorskich technik plastycznych. 

     

    Cele szczegółowe:

    1. Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia.

    2. Wyzwalanie postawy kreatywnej i ekspresji artystycznej poprzez udział w projektach oraz konkursach plastycznych.

    3. Odkrywanie własnych możliwości twórczych i kształtowanie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy (udział w konkursach artystycznych, projektach plastycznych oraz pokazach talentów, wystawy prac artystycznych).

    4. Wyrabianie wrażliwości i dbałości o estetykę oraz wdrażanie do doprowadzania pracy do końca.

    5. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenie motoryki dłoni (mała motoryka).

    6. Opanowanie umiejętności  posługiwania się narzędziami oraz różnorodnym materiałem technikami plastycznymi.

    7. Wspieranie swobodnej aktywności poprzez dostęp do różnych środków wyrazu.

    8. Rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki – oglądanie reprodukcji dzieł artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw w galeriach sztuki, udział w warsztatach artystycznych oraz lekcjach poglądowych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych