• Tradycje i strój szkoły

   •  CEREMONIAŁ SZKOŁY

     

    Dzień, 1 września jest dla naszej szkoły dniem uroczystym. Rok szkolny rozpoczynamy w obecności dyrektora szkoły, uczniów i ich rodziców. Tradycją szkoły ostatnich lat stał się nowy element stroju galowego naszych uczniów - apaszka dla dziewcząt i krawat dla chłopców z logo szkoły.
    W połowie października pierwszoklasiści składają uroczyste ślubowanie dobrze się uczyć, szanować nauczycieli i dbać o dobre imię swojej szkoły.  W ten sposób na trwale włączeni są do grona "szkolnej dziatwy".
    Koniec roku szkolnego to z kolei uroczystość pożegnania uczniów klas szóstych, którzy w symbolicznym geście przekazania sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom, przechodzą do historii jako nasi absolwenci.
    Podczas wspomnianych wyżej uroczystości zawsze towarzyszy nam Sztandar Szkolny, który jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Te świąteczne dni z udziałem Sztandaru wymagają powagi i uczą właściwych postaw.
    Sztandar ma swoje należne miejsce w szkole - szklana gablota, w której przechowuje się również insygnia pocztu sztandarowego.
          

      Dopełnieniem tego szczególnego miejsca jest tekst i zapis nutowy Hymnu Szkoły, którego autorkami są panie H. Kurpińska - słowa, K. Zaremba - muzyka, nauczycielki naszej szkoły.     HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 133

    Stefan Czarniecki wielki nasz wódz,
    Bił wrogów Polski, rozbijał w puch.
    Gdy Polska była w niebezpieczeństwie,
    Naród polegał na jego męstwie.

    Imię Hetmana sławimy wciąż,
    Odważny, dzielny był z niego mąż.
    Dziś nasza szkoła to imię sławi,
    Stefan Czarniecki patronem naszym.
    On walczył dzielnie, my się uczymy,
    Mamy nadzieję, że dobro tworzymy.

     

     


     
     

                                                                

    Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja, dlatego w jego składzie znajdują się uczniowie klas 6 o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Skład pocztu to: chorąży i dwie asystentki. Kadencja pocztu trwa rok, począwszy od ślubowania klas pierwszych i udziału we mszy świętej inaugurującej rok szkolny na Bielanach.

     

     Insygnia pocztu sztandarowego to:

     

    - biało - czerwone szarfy, zakładane na skos przez prawe ramię, kolorem białym do góry;
    - białe rękawiczki.

    Chorąży i asystentki powinni być ubrani w stroje galowe:

    - uczeń - ciemny garnitur, biała koszula i szkolny krawat,
    - uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice i szkolne apaszki.
    Dopełnieniem uroczystej oprawy sztandaru jest dźwięk werbla.

     

    Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

     

    1. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.
    2. Ceremonii ślubowania klas pierwszych.
    3. Udziału we mszach świętych, w których uczestniczy SP 133.
    4. Ceremonii przyrzeczenia kończących szkołę.

    5. Innych uroczystości w których uczestniczy szkoła na zewnątrz.

     

    Tradycjnie w naszej szkole w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca uczniowie przychodzą w stroju galowym.

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych