• Tradycje i strój szkoły

   •  CEREMONIAŁ SZKOŁY

     

    Dzień, 1 września jest dla naszej szkoły dniem uroczystym. Rok szkolny rozpoczynamy w obecności dyrektora szkoły, uczniów i ich rodziców. Tradycją szkoły ostatnich lat stał się nowy element stroju galowego naszych uczniów - apaszka dla dziewcząt i krawat dla chłopców z logo szkoły.
    W połowie października pierwszoklasiści składają uroczyste ślubowanie dobrze się uczyć, szanować nauczycieli i dbać o dobre imię swojej szkoły.  W ten sposób na trwale włączeni są do grona "szkolnej dziatwy".
    Koniec roku szkolnego to z kolei uroczystość pożegnania uczniów klas szóstych, którzy w symbolicznym geście przekazania sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom, przechodzą do historii jako nasi absolwenci.
    Podczas wspomnianych wyżej uroczystości zawsze towarzyszy nam Sztandar Szkolny, który jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Te świąteczne dni z udziałem Sztandaru wymagają powagi i uczą właściwych postaw.
    Sztandar ma swoje należne miejsce w szkole - szklana gablota, w której przechowuje się również insygnia pocztu sztandarowego.
          

      Dopełnieniem tego szczególnego miejsca jest tekst i zapis nutowy Hymnu Szkoły, którego autorkami są panie H. Kurpińska - słowa, K. Zaremba - muzyka, nauczycielki naszej szkoły.     HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 133

    Stefan Czarniecki wielki nasz wódz,
    Bił wrogów Polski, rozbijał w puch.
    Gdy Polska była w niebezpieczeństwie,
    Naród polegał na jego męstwie.

    Imię Hetmana sławimy wciąż,
    Odważny, dzielny był z niego mąż.
    Dziś nasza szkoła to imię sławi,
    Stefan Czarniecki patronem naszym.
    On walczył dzielnie, my się uczymy,
    Mamy nadzieję, że dobro tworzymy.

     

     


     
     

                                                                

    Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja, dlatego w jego składzie znajdują się uczniowie klas 6 o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Skład pocztu to: chorąży i dwie asystentki. Kadencja pocztu trwa rok, począwszy od ślubowania klas pierwszych i udziału we mszy świętej inaugurującej rok szkolny na Bielanach.

     

     Insygnia pocztu sztandarowego to:

     

    - biało - czerwone szarfy, zakładane na skos przez prawe ramię, kolorem białym do góry;
    - białe rękawiczki.

    Chorąży i asystentki powinni być ubrani w stroje galowe:

    - uczeń - ciemny garnitur, biała koszula i szkolny krawat,
    - uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice i szkolne apaszki.
    Dopełnieniem uroczystej oprawy sztandaru jest dźwięk werbla.

     

    Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

     

    1. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.
    2. Ceremonii ślubowania klas pierwszych.
    3. Udziału we mszach świętych, w których uczestniczy SP 133.
    4. Ceremonii przyrzeczenia kończących szkołę.

    5. Innych uroczystości w których uczestniczy szkoła na zewnątrz.

     

    Tradycjnie w naszej szkole w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca uczniowie przychodzą w stroju galowym.

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych