• Wars i Sawa grają w szachy

   •           

     

    Klasy IId i IIj wraz z wychowawczyniami

    uczestniczą w projekcie pilotażowym m. st. Warszawy

    WARS I SAWA GRAJĄ W SZACHY

     

    Założenia warszawskiego pilotażu (2013-2015)

     

    CELE:

    -  Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

    -  Poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli

    -  Upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej

     

    REALIZATORZY:

    - Miasto Stołeczne Warszawa:

    - Biuro Edukacji (WCIES) i Biuro Sportu i Rekreacji

    -  Polski Związek Szachowy

    - Akademia Leona Koźmińskiego

    ADRESACI :

    - uczniowie (klas I-III)

    - nauczyciele szkół podstawowych

     

    CZAS:

    - lata szkolne 2013/14 i 2014/2015

    OPIS:

    -   wprowadzenie dwuletniej nauki gry w szachy do wytypowanej klasy w szkole, w wymiarze jednej godziny tygodniowo – warunek: klasa „grająca” i „kontrolna”

    -  zajęcia prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub przedmiotowego, przeszkolonego na kursie opracowanym przez Polski  Związek Szachowy i WCIES

    - nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach dodatkowych godzin (art. 42 Karty Nauczyciela) realizowanych w obowiązkowym wymiarze godzin

    - szkoły zostaną wyposażone w szachy, nauczyciele w przewodnik metodyczny do podręczników dla dzieci (opracowanie: Polski Związek Szachowy).

    Wychowawczynie klas grających w szachy prowadzą ewaluację projektu w porozumieniu z Akademią Leona Koźmińskiego.

     

    EWALUACJA:

    - Porównanie wyników diagnozy uczniów prowadzonej przed wejściem do pilotażu z wynikami po zakończeniu projektu (te same narzędzia diagnostyczne), co pozwoli na oszacowanie skutków programu.

    - Diagnoza obejmować będzie różne aspekty rozwoju poznawczego, takie jak umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, zdolność do koncentracji nad problemami, rozwój

    zainteresowań naukowych i wyniki szkolne.

    - Narzędzia diagnostyczne oraz raport końcowy opracowane są we współpracy z pracownikami naukowymi Akademii Leona Koźmińskiego.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych