• Wars i Sawa grają w szachy

   •           

     

    Klasy IId i IIj wraz z wychowawczyniami

    uczestniczą w projekcie pilotażowym m. st. Warszawy

    WARS I SAWA GRAJĄ W SZACHY

     

    Założenia warszawskiego pilotażu (2013-2015)

     

    CELE:

    -  Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

    -  Poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli

    -  Upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej

     

    REALIZATORZY:

    - Miasto Stołeczne Warszawa:

    - Biuro Edukacji (WCIES) i Biuro Sportu i Rekreacji

    -  Polski Związek Szachowy

    - Akademia Leona Koźmińskiego

    ADRESACI :

    - uczniowie (klas I-III)

    - nauczyciele szkół podstawowych

     

    CZAS:

    - lata szkolne 2013/14 i 2014/2015

    OPIS:

    -   wprowadzenie dwuletniej nauki gry w szachy do wytypowanej klasy w szkole, w wymiarze jednej godziny tygodniowo – warunek: klasa „grająca” i „kontrolna”

    -  zajęcia prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub przedmiotowego, przeszkolonego na kursie opracowanym przez Polski  Związek Szachowy i WCIES

    - nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach dodatkowych godzin (art. 42 Karty Nauczyciela) realizowanych w obowiązkowym wymiarze godzin

    - szkoły zostaną wyposażone w szachy, nauczyciele w przewodnik metodyczny do podręczników dla dzieci (opracowanie: Polski Związek Szachowy).

    Wychowawczynie klas grających w szachy prowadzą ewaluację projektu w porozumieniu z Akademią Leona Koźmińskiego.

     

    EWALUACJA:

    - Porównanie wyników diagnozy uczniów prowadzonej przed wejściem do pilotażu z wynikami po zakończeniu projektu (te same narzędzia diagnostyczne), co pozwoli na oszacowanie skutków programu.

    - Diagnoza obejmować będzie różne aspekty rozwoju poznawczego, takie jak umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, zdolność do koncentracji nad problemami, rozwój

    zainteresowań naukowych i wyniki szkolne.

    - Narzędzia diagnostyczne oraz raport końcowy opracowane są we współpracy z pracownikami naukowymi Akademii Leona Koźmińskiego.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych