• W roku szkolnym 2021/2022 r. jako innowację pedagogiczną w naszej Szkole wprowadziłam MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY ,,Czytam z klasą lekturki spod chmurki” edycja III.

    Adresaci/Odbiorcy uczniowie klasy 2j

    Realizowana będzie od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie. Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

    I MODUŁ od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.

    PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

    II MODUŁ od 01.01.2021r. do 31.03.2022r.

    NAUKOWY ZAWRÓT GLOWY

     

    III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.

    NA RATUNEK

    Organizacja: (potrzebne zasoby, ludzie, środki, realizatorzy).

    W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu. W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

    Koordynator: Joanna Inez Majewska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych