• ETWINNING 

   •  

    W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęliśmy w naszej szkole współpracę międzynarodową w ramach Programu eTwinning, który działa pod opieką Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

    Program eTwinning to łączenie i współpraca „bliźniaczych” przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Oznacza to, że eTwinning zapewnia szkołom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy. 
     

    więcej informacji na temat

     ETWINNIG