• Projekt EkoDzieciaki - to My!

   • Projekt EkoDzieciaki- to My! Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP nr 133

    Z  ogromną przyjemnością informuję, iż wygraliśmy VI edycję konkursu „Fundusz Naturalnej Energii”  ogłoszonego przez:

    Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

    ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

    Nasz projekt  EkoDzieciaki-  to My! Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP nr 133 im.            Stefana Czarnieckiego w Warszawie jest jednym z pięciu w województwie mazowieckim, które wygrały konkurs i otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę ścieżki w wysokości 10 tysięcy złotych.

    Informacja na stronie- http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/

     Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,ul. Mszczonowska 4 -  „Fundusz Naturalnej Energii” sfinansował naszej szkole budowę ścieżki edukacyjnej składającej się z:

    - 8 tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej (drzewa, grzyby jadalne i niejadalne, ptaki               i zwierzęta leśne) ,

    - stacji meteorologicznej,

    - 4 dwustronnych stelaży do tablic,

    - ścieżki zmysłów (piasek, kamienie, mech, szyszki, kora),

    - zegara słonecznego,

    - 10 domków dla ptaków i nietoperzy,

    - 5 domków z różnymi schronieniami dla owadów.

    Wykonawcą ścieżki edukacyjnej  jest firma Open the Green.

         

    Uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej odbędzie się 20 czerwca 2016r. podczas Pikniku organizowanego przez naszą szkołę z  udziałem sponsora- przedstawiciela firmy Gaz System.

    Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły z  klas I-VI, ich rodziców, krewnych, nauczycieli oraz mieszkańców warszawskich Bielan. Z infrastruktury terenowej będą mogli również korzystać uczniowie innych bielańskich szkół podstawowych. Podczas imprez otwartych z instalacji terenowej będą mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy Bielan.

    Celem projektu jest:

    1. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, rodziców i społeczności lokalnej,

    2. Inspirowanie i zachęcanie do aktywnej postawy uczniów wobec problemów ochrony  środowiska,

        3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, postaw badawczych i ekologicznych zachowań.

        4. Integracja środowiska lokalnego poprzez organizację imprez i zajęć o charakterze proekologicznym.

                Prowadzone przez wychowawców klas I-III oraz nauczycieli przyrody zajęcia na ścieżce edukacyjnej będą miały charakter warsztatów naukowych i badawczych, które umożliwią uczniom obserwację zjawisk pogodowych oraz życia ptaków i owadów w środowisku naturalnym. Zajęcia edukacyjne będą  odbywać się w blokach dla  klas I-III oraz IV-VI oraz dla zaproszonych klas z dwóch bielańskich szkół SP nr 289 oraz SP nr 209.

    ELEMENTY ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ – EKODZIECIAKI- TO MY!

                                            

    BUDKI DLA OWADÓW             ZEGAR SŁONECZNY          DOMKI DLA PTAKÓW

     

                      

    ŚCIEŻKA ZMYSŁÓW                TABLICE EDUK.- GRZYBY JADALNE I TRUJĄCE

     

    TABLICE EDUKACYJNE: ZWIERZĘTA LEŚNE, LEŚNI SOLIŚCI,

    W JAKI SPOSÓB ZWIERZĘTA ZAZNACZAJĄ SWĄ OBECNOŚĆ

     

    TABLICE EDUKACYJNE- ROŚLINY

     

     

    OTWARCIE ŚCIEŻKI

    Podczas pikniku w dniu 18 czerwca 2016 r. uroczystego otwarcia ścieżki dokonał pan Tomasz Mencina- burmistrz Dzielnicy Bielany wraz z Panią Małgorzatą Szerszeń- dyrektorem SP nr 133.

    18 czerwca 2016r. – otwarcie ścieżki EkoDzieciaki-to My!

    (od lewej: Burmistrz Dzielnicy Bielany – Pan Tomasz Mencina, radni Dzielnicy Bielany, Pani Małgorzata Szerszeń- Dyrektor SP nr 133 im. Stefana Czarnieckiego)

     

    W trakcie festynu z    zajęć edukacyjnych mogli skorzystać ponownie uczniowie szkoły ich rodzice jak również wszyscy chętni mieszkańcy Bielan- co czynili z wielką chęcią.

    W realizację projektu zaangażowani zostali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele przyrody, a nawet języka hiszpańskiego (który jest drugim językiem, którego uczą się uczniowie od klasy IV).

    Nauczycielka przyrody- pani Aneta Mikulska opracowała karty pracy dla uczniów klas IV-VI, które  wykonywali w czasie zajęć na ścieżce wraz ze swoimi rodzicami.

    Natomiast podczas festynu, po uroczystym otwarciu ścieżki nauczycielki przyrody i języka hiszpańskiego oprowadziły uczestników i omówiły poszczególne elementy ścieżki w języku polskim i hiszpańskim.

    Zadania miały charakter rebusów, gier, zagadek, aby w ciekawej, różnorodnej formie uczniowie mogli przyswoić wiadomości dotyczące roślin, zwierząt, grzybów oraz w naturalnym środowisku obserwować życie ptaków i owadów.

    Zainteresowanie było ogromne, dlatego też znaczna część czasu przeznaczona była w trakcie festynu na zwiedzanie ścieżki EkoDzieciaki i wykonanie zadań przyrodniczych.

            

    Uczniowie klas I-III, jak i klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, które nauczyciele prowadzili na ścieżce w maju i czerwcu 2016r.

    Zajęcia te bardzo spodobały się szczególnie młodszym uczniom, które miały możliwość obcowania w środowisku przyrodniczym i obserwowania życia owadów i ptaków, dzięki czemu wiedza przyrodnicza była łatwiej przyswajana, a nauka sprawiała dzieciom radość i przyjemność.

    Realizacja projektu przyczyniła się  do poszerzenia wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony wśród dzieci (w szczególności uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych bielańskich szkół zaproszonych na lekcje pokazowe), młodzieży  oraz osób dorosłych  (rodziców, nauczycieli, mieszkańców Bielan). Kształtowanie świadomości i postawy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży jest procesem długofalowym, dlatego też spodziewane rezultaty będą rozłożone w czasie. Zakupiona dzięki wsparciu firmy Gaz System S.A. infrastruktura terenowa jest dobrej jakości, dlatego będzie służyła przez wiele kolejnych lat. Zajęcia badawcze o charakterze przyrodniczym prowadzone na ścieżce edukacyjnej przyczyniły się do rozwoju zainteresowań przyrodniczych. 

    Zajęcia przyrodnicze realizowane w terenie czyli na ścieżce edukacyjnej przyczyniły się do integracji klas, gdyż zajęcia prowadzone były przez nauczycieli SP nr 133  dla uczniów na każdym poziomie klas I, II i III oraz dla uczniów ze Szkół Podstawowych 209 i 289 oraz ich nauczycieli w dniu 22 czerwca 2016r. , których mieliśmy okazję poznać, a uczniowie szkół bielańskich wykazali duże zainteresowanie naszą ścieżką, dlatego otrzymaliśmy podziękowania i zapewnienie, że w przyszłym roku szkolnym na zajęcia będą regularnie przychodzić klasy I-III  w okresie wrzesień-listopad 2016r. oraz kwiecień- czerwiec 2017r. Ponadto wychowawcy świetlicy często przygotowywali zabawy ekologiczne na ścieżce w ramach zajęć na świeżym powietrzu, co bardzo spodobało się dzieciom.

    Zajęcia przyrodnicze na ścieżce dla zaproszonych uczniów SP nr 209 prowadzone przez nauczycielkę przyrody z naszej szkoły.

     

    W czerwcu 2016r.  ogłosiliśmy konkurs plastyczno-fotograficzny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów klas I-VI naszej szkoły. Konkurs cieszył się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie klas I-III. Wychowawcy zorganizowali wystawy prac w klasach, a następnie komisja konkursowa wybrała najciekawsze prace i umieściliśmy je na wystawie ogólnodostępnej, aby wszyscy uczniowie i ich rodzice mogli je oglądać.

    Najładniejsze prace plastyczne uczniów zostały przedstawione i nagrodzone 22 czerwca 2016r. podczas apelu zorganizowanego dla uczniów z klas I-III.

    Nagrodzone prace uczniów klas I-III w konkursie plastycznym „Z ekologią za pan brat”.

     

    Dorota Matuszczak

    koordynator projektu

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych