• Projekt EkoDzieciaki - to My!

   • Projekt EkoDzieciaki- to My! Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP nr 133

    Z  ogromną przyjemnością informuję, iż wygraliśmy VI edycję konkursu „Fundusz Naturalnej Energii”  ogłoszonego przez:

    Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

    ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

    Nasz projekt  EkoDzieciaki-  to My! Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP nr 133 im.            Stefana Czarnieckiego w Warszawie jest jednym z pięciu w województwie mazowieckim, które wygrały konkurs i otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę ścieżki w wysokości 10 tysięcy złotych.

    Informacja na stronie- http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/

     Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,ul. Mszczonowska 4 -  „Fundusz Naturalnej Energii” sfinansował naszej szkole budowę ścieżki edukacyjnej składającej się z:

    - 8 tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej (drzewa, grzyby jadalne i niejadalne, ptaki               i zwierzęta leśne) ,

    - stacji meteorologicznej,

    - 4 dwustronnych stelaży do tablic,

    - ścieżki zmysłów (piasek, kamienie, mech, szyszki, kora),

    - zegara słonecznego,

    - 10 domków dla ptaków i nietoperzy,

    - 5 domków z różnymi schronieniami dla owadów.

    Wykonawcą ścieżki edukacyjnej  jest firma Open the Green.

         

    Uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej odbędzie się 20 czerwca 2016r. podczas Pikniku organizowanego przez naszą szkołę z  udziałem sponsora- przedstawiciela firmy Gaz System.

    Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły z  klas I-VI, ich rodziców, krewnych, nauczycieli oraz mieszkańców warszawskich Bielan. Z infrastruktury terenowej będą mogli również korzystać uczniowie innych bielańskich szkół podstawowych. Podczas imprez otwartych z instalacji terenowej będą mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy Bielan.

    Celem projektu jest:

    1. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, rodziców i społeczności lokalnej,

    2. Inspirowanie i zachęcanie do aktywnej postawy uczniów wobec problemów ochrony  środowiska,

        3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, postaw badawczych i ekologicznych zachowań.

        4. Integracja środowiska lokalnego poprzez organizację imprez i zajęć o charakterze proekologicznym.

                Prowadzone przez wychowawców klas I-III oraz nauczycieli przyrody zajęcia na ścieżce edukacyjnej będą miały charakter warsztatów naukowych i badawczych, które umożliwią uczniom obserwację zjawisk pogodowych oraz życia ptaków i owadów w środowisku naturalnym. Zajęcia edukacyjne będą  odbywać się w blokach dla  klas I-III oraz IV-VI oraz dla zaproszonych klas z dwóch bielańskich szkół SP nr 289 oraz SP nr 209.

    ELEMENTY ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ – EKODZIECIAKI- TO MY!

                                            

    BUDKI DLA OWADÓW             ZEGAR SŁONECZNY          DOMKI DLA PTAKÓW

     

                      

    ŚCIEŻKA ZMYSŁÓW                TABLICE EDUK.- GRZYBY JADALNE I TRUJĄCE

     

    TABLICE EDUKACYJNE: ZWIERZĘTA LEŚNE, LEŚNI SOLIŚCI,

    W JAKI SPOSÓB ZWIERZĘTA ZAZNACZAJĄ SWĄ OBECNOŚĆ

     

    TABLICE EDUKACYJNE- ROŚLINY

     

     

    OTWARCIE ŚCIEŻKI

    Podczas pikniku w dniu 18 czerwca 2016 r. uroczystego otwarcia ścieżki dokonał pan Tomasz Mencina- burmistrz Dzielnicy Bielany wraz z Panią Małgorzatą Szerszeń- dyrektorem SP nr 133.

    18 czerwca 2016r. – otwarcie ścieżki EkoDzieciaki-to My!

    (od lewej: Burmistrz Dzielnicy Bielany – Pan Tomasz Mencina, radni Dzielnicy Bielany, Pani Małgorzata Szerszeń- Dyrektor SP nr 133 im. Stefana Czarnieckiego)

     

    W trakcie festynu z    zajęć edukacyjnych mogli skorzystać ponownie uczniowie szkoły ich rodzice jak również wszyscy chętni mieszkańcy Bielan- co czynili z wielką chęcią.

    W realizację projektu zaangażowani zostali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele przyrody, a nawet języka hiszpańskiego (który jest drugim językiem, którego uczą się uczniowie od klasy IV).

    Nauczycielka przyrody- pani Aneta Mikulska opracowała karty pracy dla uczniów klas IV-VI, które  wykonywali w czasie zajęć na ścieżce wraz ze swoimi rodzicami.

    Natomiast podczas festynu, po uroczystym otwarciu ścieżki nauczycielki przyrody i języka hiszpańskiego oprowadziły uczestników i omówiły poszczególne elementy ścieżki w języku polskim i hiszpańskim.

    Zadania miały charakter rebusów, gier, zagadek, aby w ciekawej, różnorodnej formie uczniowie mogli przyswoić wiadomości dotyczące roślin, zwierząt, grzybów oraz w naturalnym środowisku obserwować życie ptaków i owadów.

    Zainteresowanie było ogromne, dlatego też znaczna część czasu przeznaczona była w trakcie festynu na zwiedzanie ścieżki EkoDzieciaki i wykonanie zadań przyrodniczych.

            

    Uczniowie klas I-III, jak i klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, które nauczyciele prowadzili na ścieżce w maju i czerwcu 2016r.

    Zajęcia te bardzo spodobały się szczególnie młodszym uczniom, które miały możliwość obcowania w środowisku przyrodniczym i obserwowania życia owadów i ptaków, dzięki czemu wiedza przyrodnicza była łatwiej przyswajana, a nauka sprawiała dzieciom radość i przyjemność.

    Realizacja projektu przyczyniła się  do poszerzenia wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony wśród dzieci (w szczególności uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych bielańskich szkół zaproszonych na lekcje pokazowe), młodzieży  oraz osób dorosłych  (rodziców, nauczycieli, mieszkańców Bielan). Kształtowanie świadomości i postawy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży jest procesem długofalowym, dlatego też spodziewane rezultaty będą rozłożone w czasie. Zakupiona dzięki wsparciu firmy Gaz System S.A. infrastruktura terenowa jest dobrej jakości, dlatego będzie służyła przez wiele kolejnych lat. Zajęcia badawcze o charakterze przyrodniczym prowadzone na ścieżce edukacyjnej przyczyniły się do rozwoju zainteresowań przyrodniczych. 

    Zajęcia przyrodnicze realizowane w terenie czyli na ścieżce edukacyjnej przyczyniły się do integracji klas, gdyż zajęcia prowadzone były przez nauczycieli SP nr 133  dla uczniów na każdym poziomie klas I, II i III oraz dla uczniów ze Szkół Podstawowych 209 i 289 oraz ich nauczycieli w dniu 22 czerwca 2016r. , których mieliśmy okazję poznać, a uczniowie szkół bielańskich wykazali duże zainteresowanie naszą ścieżką, dlatego otrzymaliśmy podziękowania i zapewnienie, że w przyszłym roku szkolnym na zajęcia będą regularnie przychodzić klasy I-III  w okresie wrzesień-listopad 2016r. oraz kwiecień- czerwiec 2017r. Ponadto wychowawcy świetlicy często przygotowywali zabawy ekologiczne na ścieżce w ramach zajęć na świeżym powietrzu, co bardzo spodobało się dzieciom.

    Zajęcia przyrodnicze na ścieżce dla zaproszonych uczniów SP nr 209 prowadzone przez nauczycielkę przyrody z naszej szkoły.

     

    W czerwcu 2016r.  ogłosiliśmy konkurs plastyczno-fotograficzny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów klas I-VI naszej szkoły. Konkurs cieszył się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie klas I-III. Wychowawcy zorganizowali wystawy prac w klasach, a następnie komisja konkursowa wybrała najciekawsze prace i umieściliśmy je na wystawie ogólnodostępnej, aby wszyscy uczniowie i ich rodzice mogli je oglądać.

    Najładniejsze prace plastyczne uczniów zostały przedstawione i nagrodzone 22 czerwca 2016r. podczas apelu zorganizowanego dla uczniów z klas I-III.

    Nagrodzone prace uczniów klas I-III w konkursie plastycznym „Z ekologią za pan brat”.

     

    Dorota Matuszczak

    koordynator projektu

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych