• Klimatyczna klasa

   • Projekt realizowany w roku szk. 2018/2019 w klasach IIId i IIIp.

     

             Uczniowie uczestnicząc kreatywnie w cyklu zajęć prowadzonych
    przez swoich wychowawców, będą prowadzić obserwacje przyrodnicze, dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat.
             Poprzez liczne doświadczenia spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać?


    Biorąc udział w projekcie, zrealizujemy cele edukacji wczesnoszkolnej, a także:

    • będziemy trenować z uczniami kompetencje społeczne,
    • przekażemy uczniom wiedzę na temat ochrony klimatu i recyklingu,
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych