• Klimatyczna klasa

   • Projekt realizowany w roku szk. 2018/2019 w klasach IIId i IIIp.

     

             Uczniowie uczestnicząc kreatywnie w cyklu zajęć prowadzonych
    przez swoich wychowawców, będą prowadzić obserwacje przyrodnicze, dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat.
             Poprzez liczne doświadczenia spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać?


    Biorąc udział w projekcie, zrealizujemy cele edukacji wczesnoszkolnej, a także:

    • będziemy trenować z uczniami kompetencje społeczne,
    • przekażemy uczniom wiedzę na temat ochrony klimatu i recyklingu,
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych