• W roku szkolnym 2021/2022 r. jako innowację pedagogiczną w naszej Szkole wprowadziłam Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”.

    Autor/Realizator Paulina Marcysia, Magdalena Wojdan, Agnieszka Raźna-Kubiak, Mariusz Berkowski/ Joanna Inez Majewska

    Cel: podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży.

    Adresaci/Odbiorcy uczniowie klasy 2j

    Plan: (przebieg, formy wdrażania, harmonogram działań i czynności, czas trwania)

    Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022r. Nauczyciel realizuje projekt we własnym tempie w terminie od 4 października 2021 do 31 maja 2022, a więc sam decyduje o podziale zadań i terminie ich realizacji. Zrealizowanie po pięć zadań z każdego modułu (łącznie 20) w terminie od 4 października 2021 do 31 maja 2022. Projekt dzieli się na następujące moduły: w krainie muz, tu jest moje miejsce, kocham, lubię, szanuję, kultury świata.

    Organizacja: (potrzebne zasoby, ludzie, środki, realizatorzy).

    Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022 (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury). Wypełnienie przez realizatora do 12 czerwca 2022 formularza ze sprawozdaniem oraz przesłanie w tym samym terminie 5 wybranych zdjęć z realizacji projektu na adres zkulturamidotwarzy@gmail.com.

    Spodziewane efekty: ( w jakim zakresie nastąpi poprawa jakości pracy szkoły?).

    - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;

    - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;

    - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;

    - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm ;

    - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;

    - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;

    - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

    -współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

     

    Koordynator: Joanna Inez Majewska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych