• W świecie liczb i kodów- sprawnie liczymy i programujemy

   • W roku szkolnym 2021/ 2022 w klasie 1d realizuję innowację „W świecie liczb i kodów- sprawnie liczymy i programujemy” w ramach edukacji informatycznej i matematycznej.

    Celem opracowanej przeze mnie innowacji jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów poprzez stwarzanie sytuacji problemowych do rozwiązania indywidualnego lub zespołowego z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń cyfrowych.

     

    Cele ogólne innowacji:

     • rozwijanie kluczowych kompetencji, takich jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie                             w różnych dziedzinach życia takich jak matematyka, przyroda czy plastyka,
     • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania
     • rozwiązywanie problemów matematycznych i informatycznych z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych,
    •  rozwijanie kompetencji społecznych i kształcenie umiejętności pracy zespołowej

     

    Cele szczegółowe innowacji:

    • zapoznanie z podstawową obsługą komputera i tabletu,
    • narzędzia programu Baltie- tryb budowanie
    • tworzenie historyjek matematycznych w Baltie
    • rysowanie liczb i figur geometrycznych w programie Tux Paint
    • poznanie aplikacji do kodowania Scottie Go
    • zapoznanie uczniów z możliwościami robota Photon oraz aplikacją photon.edu
    • programowanie czynności robota Photon z wykorzystaniem liczb i działań matematycznych,
    • nauka podstaw programowania za pomocą języka Scratch Junior- rozwijanie  kompetencji kluczowych, takich jak: myślenie algorytmiczne, planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. 
    • wykorzystanie programu Scratch Junior jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania.
    • kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera i właściwego zachowania w sieci -sieciaki.
    • stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu poprzez tworzenie prostych rysunków, działań i budowanie prostych animacji, programów
    • wykorzystanie programów edukacyjnych do nauki matematyki: Matlandia, MathDuel,
    • wykorzystanie gier dydaktycznych, kostek, patyczków, klocków lego do doskonalenia podstawowych działań matematycznych,
    • wykorzystanie zasobów internetowych np. Matematyka innego wymiaru, Kangur, Bóbr, Matzoo do doskonalenia umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań,
    • tworzenie projektów z wykorzystaniem metody STEAM (nauka+ technologia+ inżynieria+ plastyka+ matematyka)
    • doskonalenie rachunku pamięciowego,
    • wdrażanie do rozwiązywania problemów matematycznych,
    • radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających obliczania działań matematycznych,
    • przekładanie sytuacji konkretnej na język symboli matematycznych,
    • praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych,
    • przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań niestandardowych, 
    • rozbudzanie naturalnej aktywności, twórczego myślenia,
    •  wyrabianie motywacji do nauki,
    • kształtowanie poczucia własnej wartości.

    Mam nadzieję, że innowacja „W świecie liczb i kodów- sprawnie liczymy i programujemy” stanie się inspiracją dla moich uczniów do rozwijania zainteresowań oraz zdolności matematycznych i informatycznych. Wpłynie korzystnie na aktywność poznawczą uczniów i postawę twórczą. Stworzy możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzi ciekawość uczniów i chęć do nauki. Ukształtuje w nich poczucie własnej wartości, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Uświadomi uczniom, że edukacja matematyczna i informatyczna ściśle się sobą łączy, a przede wszystkim może być ciekawa, nowoczesna, przyjazna i skuteczna.

     

    Dorota Matuszczak- wych. kl. 1d

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych