• W świecie liczb i kodów- sprawnie liczymy i programujemy

   • W roku szkolnym 2021/ 2022 w klasie 1d realizuję innowację „W świecie liczb i kodów- sprawnie liczymy i programujemy” w ramach edukacji informatycznej i matematycznej.

    Celem opracowanej przeze mnie innowacji jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów poprzez stwarzanie sytuacji problemowych do rozwiązania indywidualnego lub zespołowego z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń cyfrowych.

     

    Cele ogólne innowacji:

     • rozwijanie kluczowych kompetencji, takich jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie                             w różnych dziedzinach życia takich jak matematyka, przyroda czy plastyka,
     • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania
     • rozwiązywanie problemów matematycznych i informatycznych z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych,
    •  rozwijanie kompetencji społecznych i kształcenie umiejętności pracy zespołowej

     

    Cele szczegółowe innowacji:

    • zapoznanie z podstawową obsługą komputera i tabletu,
    • narzędzia programu Baltie- tryb budowanie
    • tworzenie historyjek matematycznych w Baltie
    • rysowanie liczb i figur geometrycznych w programie Tux Paint
    • poznanie aplikacji do kodowania Scottie Go
    • zapoznanie uczniów z możliwościami robota Photon oraz aplikacją photon.edu
    • programowanie czynności robota Photon z wykorzystaniem liczb i działań matematycznych,
    • nauka podstaw programowania za pomocą języka Scratch Junior- rozwijanie  kompetencji kluczowych, takich jak: myślenie algorytmiczne, planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. 
    • wykorzystanie programu Scratch Junior jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania.
    • kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera i właściwego zachowania w sieci -sieciaki.
    • stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu poprzez tworzenie prostych rysunków, działań i budowanie prostych animacji, programów
    • wykorzystanie programów edukacyjnych do nauki matematyki: Matlandia, MathDuel,
    • wykorzystanie gier dydaktycznych, kostek, patyczków, klocków lego do doskonalenia podstawowych działań matematycznych,
    • wykorzystanie zasobów internetowych np. Matematyka innego wymiaru, Kangur, Bóbr, Matzoo do doskonalenia umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań,
    • tworzenie projektów z wykorzystaniem metody STEAM (nauka+ technologia+ inżynieria+ plastyka+ matematyka)
    • doskonalenie rachunku pamięciowego,
    • wdrażanie do rozwiązywania problemów matematycznych,
    • radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających obliczania działań matematycznych,
    • przekładanie sytuacji konkretnej na język symboli matematycznych,
    • praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych,
    • przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań niestandardowych, 
    • rozbudzanie naturalnej aktywności, twórczego myślenia,
    •  wyrabianie motywacji do nauki,
    • kształtowanie poczucia własnej wartości.

    Mam nadzieję, że innowacja „W świecie liczb i kodów- sprawnie liczymy i programujemy” stanie się inspiracją dla moich uczniów do rozwijania zainteresowań oraz zdolności matematycznych i informatycznych. Wpłynie korzystnie na aktywność poznawczą uczniów i postawę twórczą. Stworzy możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzi ciekawość uczniów i chęć do nauki. Ukształtuje w nich poczucie własnej wartości, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Uświadomi uczniom, że edukacja matematyczna i informatyczna ściśle się sobą łączy, a przede wszystkim może być ciekawa, nowoczesna, przyjazna i skuteczna.

     

    Dorota Matuszczak- wych. kl. 1d

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych