• Matematyczne potyczki

   •  

     

    Innowacja matematyczna dla oddziału przedszkolnego

    w szkole podstawowej

    Wstęp.

    Proponowana przeze mnie innowacja „Matematyczne potyczki” jest oparta m.in. na programie opisanym przez prof. dr. hab. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską i Ewę Zielińską pt. „Dziecięca matematyka”. Autorki tego programu wskazują, że siódmy rok życia jest przełomowy, ponieważ zakłada się, iż właśnie w tym momencie dziecko osiągnęło dostateczny poziom wiedzy, umiejętności oraz dojrzałość emocjonalną aby podjąć naukę w klasie pierwszej.

    Powierzone mojej opiece dzieci w „zerówce”, w szkole podstawowej znajdują się tuż w przededniu tego momentu. Jest to też etap rozwoju, w którym można zauważyć zmianę w jaki postrzegają, porządkują i wyjaśniają otaczającą je rzeczywistość. Logika, którą się posługują jest zbliżona do tej, którą posługują się dorośli. Manifestuje się to tym, że w zakresie matematyki potrafią już wykonywać pierwsze operacje konkretne. Jednak ze względu na różny poziom rozwoju dzieci trudno jest definitywnie stwierdzić, że każdy sześciolatek,  który ukończy szkolną zerówkę zdąży np. przejść od rozumowania przedoperacyjnego do operacyjnego (poziom operacji konkretnych) by poznać pojęcie liczby naturalnej.

    Mając to na uwadze uważam, iż wskazane jest wprowadzenie dodatkowych oddziaływań, które pomogą dzieciom w zrozumieniu podstawowych pojęć matematycznych.

    Motywacja wprowadzenia innowacji.

    Program „Matematyczne potyczki” przeznaczony jest do realizacji w grupie „0”, w Szkole Podstawowej nr 133, w Warszawie, równolegle z programem edukacji przedszkolnej i jest skorelowany z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”

    Innowacja ta zakłada wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dzieci poprzez tworzenie sytuacji dostarczających doświadczeń o charakterze matematycznym. W efekcie dzieci te mają być lepiej przygotowane do podjęcia edukacji matematycznej w klasie pierwszej.

    Treści innowacji.

    Treści kształcenia podzielone są na bloki tematyczne. Program ma charakter otwarty i może być poszerzony o zagadnienia związane z zainteresowaniami dzieci.

    1. Orientacja przestrzenna.
    2. Rytmy oraz dostrzeganie regularności.
    3. Kształtowanie umiejętności liczenia, w tym także wyznaczanie sumy i różnicy.
    4. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej. Ustalanie równoliczności zbiorów.
    5. Kształtowanie intuicji geometrycznej poprzez poznawanie kształtów figur geometrycznych.
    6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych figur geometrycznych.
    7. Pomiar długości.
    8. Mierzenie płynów.
    9. Określanie czasu.
    10. Różne sposoby zapisywania czynności matematycznych.

     

    Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania.

    Cele szczegółowe:

    - rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych

    - kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do pokonywania trudności w procesie nauczania

    - rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych