• Wydanie karty ZTM po raz pierwszy

    •  

     Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku upewnij się, że posiadasz zdjęcie w formacie JPG albo PNG o orientacji pionowej. Format legitymacyjny 3,5 x 4,5 cm. Minimalna rozdzielczość wczytanego pliku może wynosić 200 x 259 pikseli, a maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 2MB. Fotografia powinna być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle.

      

     Celem prawidłowego złożenia elektronicznego wniosku o wydanie PIERWSZEJ Karty

     Ucznia należy zastosować się do poniższej instrukcji:

        

     1. W pole przeglądarki wpisz adres strony internetowej

     Adres strony:  www.kartaucznia.ztm.waw.pl

     2. Wybierz w polu „Czy masz już Kartę Ucznia?” opcję „nie, ta będzie pierwsza”

     3. Wypełnij dane podstawowe – pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Należy dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty Ucznia i umożliwienia identyfikacji osoby wnioskującej o jej wydanie. W przypadku braku zgody na podanie adresu e-mail, istnieje możliwość wystąpienia o wydanie karty poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej.

     4. Wgraj przygotowane uprzednio zdjęcie.

     5. Przejdź „DALEJ”.

     6. Sprawdź czy wpisane dane są poprawne.

     7. Zweryfikowane dane zatwierdź celem wysłania wniosku.
     8. Na adres mailowy podany w formularzu otrzymasz wiadomość e-mail o poniższej treści:

     Dziękujemy za złożenie wniosku.

     Miejsce odbioru: Wybrana Szkoła Podstawowa.

      

     W kolejnej wiadomości poinformujemy czy wniosek został zaakceptowany.

     W przypadku otrzymania wiadomości o akceptacji wniosku, skontaktuj się ze Szkołą w celu umówienia terminu odbioru Karty Ucznia.

     W przypadku otrzymania wiadomości o negatywnej weryfikacji, złóż ponownie poprawiony wniosek.

     Odpowiedź została wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.

     9. Po zaakceptowaniu wniosku otrzymasz e-mail o poniższej treści:

     Wniosek został zaakceptowany.

     Zapraszamy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem po odbiór karty.

     W przypadku złożenia wniosku o Kartę Ucznia, w celu odbioru karty należy skontaktować się ze szkołą.

     10. Na adres e-mail możesz również otrzymać wiadomość o odrzuceniu wniosku z powodu np. złej jakości zdjęcia. W takim przypadku należy ponownie wypełnić wniosek oraz dodać prawidłowe zdjęcie.

      

     Karta Ucznia wydawana jest na okres 4 lat z datą ważności od 1 września br. dzieciom, które spełniają przesłanki wymienione w § 1 pkt 5 i 6 załącznika do Uchwały Nr XXXIII/828/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Rady m.st. Warszawy tj. zamieszkujących lub uczęszczających do szkół na terenie m. st. Warszawy.

     Wniosek o Kartę Ucznia można również złożyć w formie papierowej w szkole lub Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

     Załącznik:

     Wniosek-o-wydanie-Spersonalizowanej-Warszawskiej-Karty-Miejskiej-SWKM.pdf

      

     W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel.: 22 45-94-329 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) oraz pod adresem   e-mail: ztm@ztm.waw.pl.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych