• Przyroda po angielsku

      • Innowacja dla klas I

        Program ten obejmuje nauczanie podstawowych zagadnień przyrodniczych w języku angielskim w oparciu o podejście CLIL (Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo - Językowe) klas 1a, 1j, 1o. CLIL to holistyczne podejście łączące rozwój językowy i poznawczy dzieci. Jest to podejście promujące aktywną empiryczną eksplorację i naukę języka specjalistycznego. Uczniowie podczas zajęć poznają podstawowe słownictwo specjalistyczne dotyczące danego zagadnienia, które pozwoli im opanować materiał. Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu przyrody i języka angielskiego , zachęcenie ich do samodzielnej nauki oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa. W programie ujęta jest też zasada indywidualizacji, każdy uczeń może liczyć na pomoc nauczyciela.