• Przyroda po angielsku

   • Innowacja dla klas I

    Program ten obejmuje nauczanie podstawowych zagadnień przyrodniczych w języku angielskim w oparciu o podejście CLIL (Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo - Językowe) klas 1a, 1j, 1o. CLIL to holistyczne podejście łączące rozwój językowy i poznawczy dzieci. Jest to podejście promujące aktywną empiryczną eksplorację i naukę języka specjalistycznego. Uczniowie podczas zajęć poznają podstawowe słownictwo specjalistyczne dotyczące danego zagadnienia, które pozwoli im opanować materiał. Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu przyrody i języka angielskiego , zachęcenie ich do samodzielnej nauki oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa. W programie ujęta jest też zasada indywidualizacji, każdy uczeń może liczyć na pomoc nauczyciela.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych