• Przyroda po angielsku

   • Innowacja dla klas I

    Program ten obejmuje nauczanie podstawowych zagadnień przyrodniczych w języku angielskim w oparciu o podejście CLIL (Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo - Językowe) klas 1a, 1j, 1o. CLIL to holistyczne podejście łączące rozwój językowy i poznawczy dzieci. Jest to podejście promujące aktywną empiryczną eksplorację i naukę języka specjalistycznego. Uczniowie podczas zajęć poznają podstawowe słownictwo specjalistyczne dotyczące danego zagadnienia, które pozwoli im opanować materiał. Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu przyrody i języka angielskiego , zachęcenie ich do samodzielnej nauki oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa. W programie ujęta jest też zasada indywidualizacji, każdy uczeń może liczyć na pomoc nauczyciela.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych