• Nowoczesna edukacja

   • Ogólnopolski Konkurs

     „NOWOCZESNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA”

    Nowoczesna_edukacja_wczesnoszkolne.docx

    realizujemy w kl. 0-III

    od 06.11.2017r. do 30.04.2018r.

    koordynator – Dorota Matuszczak

     

    Lp.

    Zadanie

    Działania

    termin

    odpowiedzialni

    I.

     

    Bezpieczne zachowanie

    w szkole, w domu na ulicy.

    Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

    Zajęcia ze Strażą Miejską,  Policją na temat bezpieczeństwa w domu

    i w szkole.

    XI 2017r.-

    II 2018r.

    Pedagog, psycholog, wychowawcy

    kl. 0-III

    Zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym – udzielanie pierwszej pomocy w praktyce.

    II-III 2018r.

    Wychowawcy

    kl. II-III

    Organizacja konkursu plastycznego

    „ Jestem bezpieczny na drodze”

    (kl. I-III)

    I 2018r.

    Opiekunowie Samorządu klas               0-III

    Turniej wiedzy „Znam znaki drogowe” (kl. II-III)

    III 2018r.

    Wychowawcy klas II, III

    Udział nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w programie edukacyjnym WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”

    XII 2017r.

    I 2018r.

    koordynator

    konkursu,

    2 chętnych nauczycieli edukacji wczesn.

    II.

    Szkolne Mistrzostwa w grach edukacyjnych dla kl. I-III

    Organizacja Turnieju Gier Planszowych w kl. I-III.

    XII 2017r.

    Wychowawcy

    kl. 0-III

    Turniej szachowy dla uczniów

    klas III.

    XI 2017r.

    Wychowawcy klas III

    III.

     

    Organizacja Dnia Talentu

    w szkole.

    Szkolny Przegląd Talentów wśród najmłodszych.

    Dzień Pasji i zainteresowań uczniów.

    II 2018r.

    Opiekunowie Samorządu kl. 0-III, wychowawcy klas 0-III

    Przygotowanie wystaw prac plastycznych uczniów

    XII 2017r.

    Wychowawcy klas    i wychowawcy świetlicy.

    Organizacja zajęć i wycieczek rozwijających zainteresowania uczniów.

    XI 2017r.-

    IV 2018r.

    Wychowawcy klas 0-III

    IV.

     

    Szkolne rozgrywki sportowe

    O zdrowie dbam, bo ćwiczę sam- Mikołajki na sportowo!

    XII 2017r.

    Nauczyciele WF-u,

    wychowawcy

    kl. 0-III

    Spotkanie ze sportowcem dla uczniów kl. I-III.

    I 2018r.

    Nauczyciele WF-u,

    Wychowawcy klas 0-III.

    V.

     

    Czytanie łączy pokolenia.

    Organizacja wspólnego czytania książek w kl. I- III.

    I 2018r.- kl. 0-I

    XI- XII 2017r.- kl. II-III

    Wychowawcy klas 0-III we współpracy z rodzicami, dziadkami uczniów

    Spotkania z autorami ciekawych książek dla dzieci. Głośne czytanie.

    II- III 2018r.

    Opiekunowie Samorządu klas              0-III

    Konkurs plastyczny (kl. 0-I) i literacki (kl. II-III) „ Książka moim przyjacielem” ,

    wystawa prac plastycznych uczniów.

    III 2018r.

    Wychowawcy klas.

    Bibliotekarz szkolny.

    Szkolny Dzień wspólnego czytania

    III 2018r.

    Samorząd klas                0-III, wychowawcy klas

    Konkurs czytelniczy „”Wędrówka z legendą przez Polskę” (kl. III)

     

    XI 2017r.

    Wychowawcy klas III.

    koordynator

    VI.

    Rozwijanie zainteresowań teatralnych uczniów.

     

    Organizacja zajęć teatralnych „Spotkać teatr” dla uczniów klas 0-III

    II-III 2018r.

    Koordynator, wychowawcy klas

    Wystawianie teatrzyku przez klasy     0-I na podstawie znanych bajek.

    XI 2017r.- II 2018r.

    Wychowawcy klas 0-I

    Spotkanie z aktorem/ reżyserem teatralnym .

    I-IV 2018r.

    Samorząd kl. I-III

    Wycieczki do  teatru.

    cały rok

    wychowawcy klas

    Dzień Postaci z Bajek

    II 2018r.

    wychowawcy klas

    VII.

    Zimowy spacer po Bielanach

    Konkurs plastyczny dla klas 0-I,

    Konkurs fotograficzny, literacki- dla klas II- III

    I-II 2018r.

    Wychowawcy klas 0-III, koordynator

    Wystawa prac plastycznych                           i fotograficznych

    II 2018r.

    Wychowawcy               kl. 0-III, wychowawcy świetlicy

    VIII.

    Ja w przyszłości. Jaki zawód chciałbym wykonywać?

    Przegląd wymarzonych zawodów- prezentacja uczniów klas 0-III.

     

    IV 2018r.

    Opiekunowie Samorządu, wychowawcy klas 0-III

    Spotkania z osobami reprezentującymi różne zawody.

    (każda klasa jedno spotkanie)

    IV 2018r.

    Wychowawcy klas

    Mój wymarzony zawód-

    konkurs plastyczny (kl. 0-I),

    konkurs literacki kl. II-III)

    III-IV 2018r.

    Wychowawcy klas 0-III

    IX.

    Tolerancja na co dzień.

    Pogadanki  w klasach 0-III na temat tolerancji.

    XI 2017r.

    Pedagog, psycholog, wychowawcy klas

    Międzynarodowy Dzień Tolerancji w szkole- wykonanie plakatu na temat:

    „Jesteśmy tolerancyjni”

     

    16 XI 2017r.

    Wychowawcy klas

    0-III

    Konkurs literacki „Człowiek tolerancyjny czyli jaki….? (kl. 3)- plakat

    XI 2017r.

    Wychowawcy klas

    III

    X.

    Wakacyjne podróże

    Pogadanki z uczniami w klasach na temat sposobów podróżowania w czasie wakacji/ ferii zimowych

    IX 2017r.

    I 2018r.

    Wychowawcy klas 0-III

    Wykonanie klasowej makiety-

    „Podróżujemy po Polsce”

    I 2018r.

    Wychowawcy klas 0-III

     

    ____________________________________________________________________________________________

    16 listopada 2017r. - Dzień Tolerancji w klasach 0-III

     

              Z tej okazji uczniowie klas 0-III uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wychowawców na temat różnic między ludźmi: wygląd zewnętrzny, kolor skóry, ubiór; poglądy, cechy charakteru, sposób zachowania, stan zdrowia. Podczas rozmów prowadzonych z uczniami próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: Dlaczego ludzie się różnią?,  Co by było, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami? Wspólnie wyjaśnialiśmy znaczenie słowa "tolerancja". Następnie uczniowie odgrywali scenki dramowe ukazujące postawy tolerancyjne wobec innych ludzi oraz towarzyszące im emocje.  Dzieci wypowiadały się kogo chciałyby wspierać i dlaczego?  Następnie każda z klas wykonała wspólnie plakat na temat tolerancji, co sprzyjało wymianie poglądów oraz integracji zespołów klasowych.

    Oglądaliśmy też film o tolerancji „Urodziny Maćka”, który uzmysłowił i przypomniał dzieciom, że każdy ma prawo być inny i wyrażać własne poglądy.

    A oto efekty pracy klas 0-III.

    Dorota Matuszczak

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych