• pedagog specjalny

   •  

    mgr Justyna Janicka

     

    Konsultacje dla rodziców:

    środa:             15.30 - 16.30 

     

    Czym zajmuje się pedagog specjalny w szkole ?

    1. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w procesie diagnozy wewnątrzszkolnej zgodnie z przydziałem czynności, zwłaszcza poprzez analizę i modyfikację stosowanych metod i narzędzi;
    2. udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych poprzez:
    1. udział w spotkaniach zespołów nauczycieli pracujących z uczniami z o.p.k.s;
    2. wspieranie nauczycieli w opracowywaniu WOPF-u i IPET;
    3. udzielanie pomocy w ocenianiu efektywności podejmowanych działań.
    1. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami zgodnie z przydziałem czynności;
    2. prowadzenie rozpoznania w zakresie skuteczności podejmowanych w szkole działań wobec uczniów z o.p.k.s i rekomendowanie dyrektorowi propozycji działań.
    3. wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
     i wychowawczych uczniów z o.p.k.s, zwłaszcza poprzez:
    1. udział w zebraniach nauczycieli dotyczących analiz efektów kształcenia
     i prowadzonych działań wychowawczych;
    2. udzielanie porad i konsultacji.
    1. podejmowanie i prowadzenie innych działań w celu poprawy funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
     
     
     
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych