• Nauczyciele

   • Język polski:

    mgr Monika Lipowska

    mgr Justyna Pyszko

    mgr Aleksandra Stefaniuk 

    mgr Danuta Święczkowska

     

    Matematyka:

    mgr Agnieszka Kacperska

    mgr Katarzyna Kalinka

    mgr Aleksandra Michniewicz

    mgr Izabela Obidzińska

    mgr Paweł Wieczorek

     

    Język angielski:

    mgr Katarzyna Balcerzak

    mgr Małgorzata Jędrzejewska

    mgr Marta Kryspin

    mgr Martyna Latek

    mgr Agnieszka Spólna

     

    Język hiszpański

    mgr Katarzyna Balcerzak

    mgr Martyna Połeć

     

    Fizyka

    mgr Jarosław Popik

     

    Geografia 

    mgr Joanna Dziupińska

     

    Biologia 

    mgr Aneta Mikulska 

     

    Chemia 

    mgr Elżbieta Borowa- Wójcik

     

    Edukacja wczesnoszkolna:

    mgr Inga Budzyńska

    mgr Olga Kwiecień

    mgr Joanna Majewska

    mgr Dorota Matuszczak

    mgr Danuta Rybusińska

    mgr Beata Serafin-Ibek

    mgr Agata Skotnicka

     

    Wychowanie fizyczne:

    mgr Artur Kiełczykowski

    mgr Robert Perlan

    mgr Paulina Telicka

     

    Przyroda:

    mgr Aneta Mikulska

     

    Informatyka

    mgr Dorota Matuszczak

    mgr Jarosław Popik

     

    Historia:

    mgr Adam Nowogoński 

    mgr Jagoda Wóltańska

     

    Religia:

     

    s. mgr Bernadeta Puzynowska

    s. mgr Marzena Wójkowska

     

    Etyka

    mgr Danuta Rybusińska

     

    Plastyka

    mgr Ewelina Górka

    Muzyka

    mgr Iza Szczęsna

     

    Technika

    mgr Iza Szczęsna

     

    Edukacja dla bezpieczeństwa 

    mgr Joanna Majewska

     

    Wychowanie do życia w rodzinie

    Ewa Kwiatkowska

     

    Doradztwo zawodowe

    mgr Marta Mankiewicz

     

    Nauczyciele świetlicy:

    mgr Bujnowska Barbara - kierownik świetlicy

    mgr Aneta Boniakowska

    mgr Ewelina Górka 

    Ewa Kwiatkowska

    mgr Joanna Malicka

    mgr Karolina Neska

    mgr Małgorzata Świerżewska

    mgr Violetta Strzyżewska

    mgr Zych Agata

     

    Nauczyciele oddziału przedszkolnego

    mgr Katarzyna Bonat

    mgr Justyna Strzyżewska

     

    Nauczyciele dla ucznia z orzeczeniem: 

    mgr Justyna Janicka

    mgr Marek Jaroszewski

    mgr Agnieszka Jastrzębska

    mgr Krystyna Karczmarzyk

    mgr Marta Mankiewicz

    mgr Ewelina Misztal

    mgr Karolina Neska

    mgr Małgorzata Paziewska

    mgr Dominika Spodar

    mgr Agata Szablewska

    mgr Marta Zatorska

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych