• Oferta edukacyjna

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133
    im. Stefana Czarnieckiego
    w Warszawie

     

               Szkoła Podstawowa Nr 133 znajdująca się na ul. Antoniego Fontany 3 jest dziś nowoczesną przyjazną i ciągle rozwijającą się placówką oświatową.
            Od 11 czerwca 1960 roku patronem szkoły  jest Stefan Czarniecki - hetman polny koronny.Choć stała się ona szkołą nowoczesną, to wciąż żywa jest w niej tradycja. Kultywując pamięć  o patronie Stefanie Czarnieckim, placówka ma swój udział w organizacji konkursu Hetmany. 

             Szkoła dysponuje atrakcyjną ofertą edukacyjną, która w ostatnich  latach zaskarbiła sobie uznanie nie tylko dzieci, lecz także rodziców. Nasza placówka posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą wybierać pomiędzy teatrem, zespołem muzycznym, wolontariatem, kołami przedmiotowymi, a różnymi zajęciami sportowymi. W szkole znajdują się m.in. sala gimnastyczna, pracownie przedmitowe, biblioteka z czytelnią, stołówka, boisko i szkolny plac zabaw.

             Nie bez dumy należy podkreślić, że na gościach bardzo dobre wrażenie robi niekonwencjonalny wystrój wnętrz, bogate wyposażenie klas, zadbane boisko sportowe, lśniące korytarze i... najsmaczniejsze, najtańsze na Bielanach obiady w szkolnej stołówce serwowane przez Szefa Kuchni.

                SP 133 jest jedną z nielicznych szkół, która wprowadziła elementy pedagogiki Marii Montessori. Szkoła organizuje wycieczki, zielone szkoły, spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia społecznego.

                Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego to placówka bezpieczna, która zapewnia swoim uczniom solidną edukację. W środowisku Starych Bielan SP 133 pełni nie tylko rolę oświatową, lecz jest także ważnym centrum życia lokalnej społeczności.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych