• Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     •  

      Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 ze zmianami)   dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

       

      31.10. 2022 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

      02. 05. 2023 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

      23.05. 2023r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( egzamin ósmoklasisty)

      24.05.2023 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze    ( egzamin ósmoklasisty)

      25.05.2023 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   ( egzamin ósmoklasisty)

      09.06.2023 r.- do odpracowania 3.06.2023 r. ( piknik)  

       

      oraz

      14.10.2022 r. – zajęcia opiekuńczo wychowawcze – art. 74 ustawy Karta Nauczyciela

     • 29 akcja Sprzątania Świata

     •  

      Sprzątanie Świata w tym roku obchodziliśmy w dniach 16-18 września 2022 roku. Akcja ta przebiegała pod hasłem ,,Wszystkie śmieci nasze są". Czas powiedzieć więc głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze; te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej planecie nie ma. Akcja proekologiczna jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Ma też na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, głównie wśród dzieci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzucanie pojedynczych przyczynia się do zanieczyszczania naszej planety.

      W związku z powyższym uczniowie klasy 1-3 czynnie sprzątali teren zielony wokół szkoły. Ponadto klasy 3o, 3j, 3a wybrały się do Lasku Bielańskiego oraz do Lasku Lindego w celu sprzątnięcia terenu oraz zwrócenia uwagi na kwestie segregacji śmieci. Poza tym uczniowie zapoznawali się z znakami odpowiedniego zachowania się w rezerwacie celem ochrony przyrody ze względów historycznych, naukowych, przyrodniczych. Klasowe wycieczki i sprzątanie lasków okazały się ciekawą, pożyteczną formą spędzania wspólnego czasu. W trakcie sprzątania terenu zielonego uczniowie klas trzecich spotkali Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Grzegorza Pietruczuka, który pogratulował postawy ekologicznej i wręczył uczniom klas 1-3 prezenty.

      Joanna Inez Majewska

     • Uroczystości wrześniowe

     •  

      W niedzielę 11 września na Palcu Konfederacji odbyła się  uroczystość poświęcona żołnierzom 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej okręgu Nowogródek oraz mieszkańcom ziemi lidzkiej.


      Wśród uczestników gali byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 133. Ceremonię rozpoczęła msza święta z udziałem naszego Pocztu sztandarowego. Potem młodzież złożyła pod pomnikiem kwiaty.

       

      Iza Szczęsna

     • Zebrania z rodzicami

     •  

      Spotkania z rodzicami odbędą się 7 wreśnia 2022 r według poniższego harmonogramu:

       

      klasy II - V  - godzina 16.30 - sale szkolne 

      klasy VI - VIII - godzina 17.30 - sale szkolne

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
    • (22) 834 28 31
    • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
    • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
  • Galeria zdjęć

    brak danych