• II etap dzielnicowego konkursu czytelniczego ,,Henryczek"

     •  

      Z przyjemnością informujemy, że do II etapu dzielnicowego konkursu czytelniczego ,,Henryczek" w roku szkolnym 2021/2022 z klas II przeszli:

      1. Alicja Ondruch klasa 2o

      2. Tosia Parysz klasa 2o

      3. Marianna Gontarek klasa 2j

       

      Z klasa III przeszli:

      1. Klara Rekucka klasa 3b

      2. Klara Chmielewska klasa 3d

      3. Zofia Mokrosińska klasa 3d

       

      II etap (międzyszkolny) odbędzie się w SP nr 289 – 2 marca 2022 r. ( środa).

      Na tym etapie zespół powinien wykazać się znajomością podanych lektur, umiejętnością czytania ze zrozumieniem i twórczym myśleniem w rozwiązywaniu testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

      Każdy uczeń indywidualnie rozwiązuje test.

      Czas pisania testu: 45 minut.

       

      Suma punktów uzyskanych przez członków danego zespołu decyduje o zdobytym miejscu.

      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w SP nr 289 – 30 marca 2022 r.( środa).

       

      Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)

       

      Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
    • (22) 834 28 31
    • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
    • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
  • Galeria zdjęć

    brak danych