• Przewodnik po Warszawie

     • Uczniowie klas szóstych przygotowali podczas nauczania zdalnego "Mini przewodnik po Warszawie". Serdecznie zapraszam do obejrzenia

       

      https://tiny.pl/7wvwc 

     • Sukces ucznia

     •  

      Miło nam poinformować, że nasz uczeń Antoni Maksymiuk pod opieką p. Jagody Wóltańskiej uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.

       

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

     • Certyfikat ,,Zaczytana Szkoła”

     •  

      Z przyjemnością informuję, iż nasza Szkoła otrzymała Certyfikat ,,Zaczytana Szkoła” w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Uczniowie klas 0-3 w okresie od 16 września 2019r. do 16 lutego 2020 r. wykonywali zadania przewidziane regulaminem konkursu Zaczytana Szkoła.

      W październiku uczniowie klas I brali udział w imprezie szkolnej Pasowaniu na Czytelnika. Uczniowie klas I-III przystąpili w klasach do debaty na temat „Książka moim przyjacielem”. Uczniowie w każdej klasie podzielili się na dwie grupy zwolenników i przeciwników czytania książek dyskutowali, przytaczając najczęstsze argumenty przemawiające za czytaniem książek jak: rozwijanie wyobraźni, pamięci, zainteresowań, poszerzanie wiedzy, nauka języków, utrwalanie zasad ortograficznych. Przeciwnicy czytania książek wymieniali mniej argumentów typu: trudność w czytaniu, dużą ilość czasu przeznaczaną na czytanie, brak czasu oraz słaby wzrok, ścinanie drzew, książki nie wyrażają tyle emocji co film, z książką nie da się rozmawiać, są drogie . Klasy I przygotowały prace plastyczne dotyczące plusów czytania. Poza tym na zajęciach plastycznych uczniowie klas I wykonali zakładki do książek, plakaty promujące czytelnictwo. Klasy II i III opracowały piękne plakaty z opisem słownym dotyczącym korzyści czytelnictwa, podsumowanie w postaci tabelek dotyczących korzyści czytania książek oraz książki tworzone w parach przedstawiające zalety czytania.

      W grudniu uczniowie klas II-III wzięli udział w rozgrywkach międzyklasowych, w formie: testu ze wskazanych pozycji książkowych. Każdy wychowawca wyłonił osoby z najwyższą ilością pkt, które na styczniowym apelu Małego Samorządu otrzymały nagrody w postaci: książki, dyplomu.

      Klasa 2d zaprosiła na spotkanie jednego z rodziców, pisarza, reportażystę i dziennikarza- p. Mirosława Wlekły, autora książek o tematyce podróżniczej np. „Tu byłem. Tony Halik”. Pan M. Wlekły zaprezentował uczniom zdjęcia z podróży po Afryce oraz bardzo ciekawie opowiedział o wycieczce rowerowej śladami Kazimierza Nowaka. Podróż odbył wraz z Łukaszem Wierzbickim, autorem książki „Afryka Kazika”.

      W grudniu ogłosiłyśmy także szkolny konkurs plastyczny „Zaczytana Szkoła”. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy z poziomu 0-III. W realizacji tego zadania brało udział 240 uczniów. Młodsi uczniowie często interpretowali temat dosłownie rysując szkołę jako budynek tylko z elementami fantazji w postaci książki, zaś starsi odnosili się do symbolów wiedzy np. postaci sowy. Klasy 1 wykonywały także wspólne plakaty prezentujące Zaczytaną Szkołę.

      W styczniu ogłosiliśmy konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania w formie opowiadania/książeczki. Pomimo, że czasu ze względu na zbliżające się ferie zimowe było niewiele uczniowie klas II-III wykonali bardzo ciekawe opowiadania opatrzone ilustracjami oraz książeczki w formie komiksów. Prace oceniano pod względem: tekstu, ilustracji, szaty graficznej, pomysłu.

      Kolejną aktywnością dotyczącą popularyzowania twórczości literackiej, propagowania idei czytania wśród dzieci oraz kształtowania umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim był ogłoszony konkurs dla klas II-III na napisanie recenzji ulubionej książki. W naszej szkole wielu uczniów podjęło próbę zrecenzowania wybranej lektury. Zainteresowania czytelnicze uczniów okazały się bardzo rozległe. Recenzowane książki były nie tylko szkolnymi lekturami, reprezentowały różne gatunki: przygodowe, fantastyczne, historyczne, podróżnicze.

      W klasie 1b gościł Jerzy Latos aktor Teatru Dobrego Serca, który tym razem opowiedział o roli aktora, pisarza tekstów dedykowanych dla dzieci ,,Księżniczka i rycerz”. Swoim wystąpieniem pisarz w dostępny sposób ukazał, że bycie pisarzem wcale nie musi być czymś nudnym, ale również sprawiać wiele satysfakcji i być sposobem na dalsze życie i karierę zawodową.

      Zaś uczniowie klasy 3j uczestniczyli w lekcjach przeprowadzonych przez Panią Elwirę Dąbrowską bibliotekarkę z naszej szkoły. O zawodach takich jak bibliotekarz, drukarz, pisarz czy księgarz nie mówi się zbyt często, dlatego uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie skorzystali z okazji głębszego poznania tychże mało popularnych dziedzin życia zawodowego.

      Cel konkursu został osiągnięty. Zarówno nauczyciele jaki i uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością przy realizacji poszczególnych treści. Dzięki udziału w konkursie ,,Zaczytana Szkoła XX edycja” udało się zaangażować społeczność szkolną we wspólną inicjatywę. Nastąpiło podejmowanie przez uczniów własnych poszukiwań, podniesienie rangi książki i czytelnictwa.

      koordynator konkursu- Joanna Majewska

     • INFORMACJA DOT. ZASAD ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH WYPOŻYCZONYCH MATERIAŁÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     •  

       

      Szanowni Państwo, od poniedziałku 8 czerwca 2020r. Rozpoczynamy przyjmowanie zwrotów podręczników oraz innych materiałów wypożyczonych z biblioteki zgodnie z załączonym harmonogramem. Przed zwrotem cały komplet podręczników oraz książki należy zapakować w reklamówkę lub folię i opisać na zewnątrz: imię i nazwisko zwracającego ucznia, klasa, tytuł książki, numer inwentarzowy znajdujący się obok pieczątki oraz liczbę oddanych książek, podpis ucznia lub rodzica. Tak opisaną kartkę umieszczamy w koszulce (ułatwi to dezynfekcję). Książki będą przyjmowane w wyznaczonym terminie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie osoby przychodzące są zobowiązane do zasłaniania nosa i ust podczas pobytu w szkole, zalecane jest również używanie rękawiczek oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku,zachowanie dystansu społecznego i nie grupowanie się. Na swoją kolej uczniowie lub rodzice oczekują w kolejce z zachowaniem odstępów oraz prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń pracowników szkoły. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko jedna osoba. W celu uniknięcia grupowania się uczniów prosimy osoby mające numer w dzienniku od 1 do 14 o przyjście w pierwszych 25 minutach wyznaczonego czasu, a osoby od nr 15 do końca w kolejnych 20 minutach. Przyjęte książki są odkładane na okres kwarantanny (minimum 3 dni). Po tym czasie bibliotekarz oceni stan techniczny zwróconych książek. W przypadku stwierdzenia zniszczenia powiadomi o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego do 24 czerwca 2020r. Za zniszczone lub zgubione podręczniki rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zakupu nowego egzemplarza lub innej pozycji wskazanej przez bibliotekarza. Prosimy o zwrot we wskazanym w harmonogramie terminie. W razie braku takiej możliwości prosimy o kontakt (przez dziennik Librus) w celu ustalenia innego terminu zwrotu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

       

      W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH PAKIET ZAPAKOWANYCH KSIĄŻEK MOŻNA ZOSTAWIĆ NA PORTIERNII.

       

      Elwira Dąbrowska

       

       

      08.06.2020r. (poniedziałek)

      8:15 – 9:00 – klasa 4d

      9:15 – 10:00 – klasa 4i

      10:15 – 11:00 – klasa 4e

      11:15 – 12:00 – klasa 5a

      12:15 – 13:00 – klasa 5d

      13:15 – 14:00 – klasa 5f

       

      09.06.2020r. (wtorek)

      8:15 – 9:00 – klasa 5p

      9:15 – 10:00 – klasa 6a

      10:15 – 11:00 – klasa 6e

      11:15 – 12:00 – klasa 6k

      12:15 – 13:00 – klasa 6m

      13:15 – 14:00 – klasa 7k

       

      10.06.2020r. (środa)

      8:15 – 9:00 – klasa 7m

      9:15 – 10:00 – klasa 7r

      10:15 – 11:00 – klasa 7l

      11:15 – 12:00 – klasa 2d

      12:15 – 13:00 – klasa 2k

      13:15 – 14:00 – klasa 2i

       

      15.06.2020r. (poniedziałek)

      8:15 – 9:00 – klasa 3a

      9:15 – 10:00 – klasa 3j

      10:15 – 11:00 – klasa 3o

      11:15 – 12:00 – klasa 1d

      12:15 – 13:00 – klasa 1b

      13:15 – 14:00 – klasa 1p

       

      19.06.2020r. (piątek)

      9:15 – 10:00 – klasa 8a

      10:15 – 11:00 – klasa 8j

      11:15 – 12:00 – klasa 8w

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
    • sp133@edu.um.warszawa.pl
    • informatyksp133@gmail.com
    • (22) 834 28 31
    • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
    • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
  • Galeria zdjęć

    brak danych