• Szanowni Państwo,

     •  

      Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją przekazaną prze Biuro Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych , rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

      Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

      Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

      Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

      Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

       

      Nowy_Harmonogram_rekrutacji_do_klas_pierwszych_2020-2021.doc

      Nowy_Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_2020_2021.doc

     • Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

     •  

      Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

     • OSTATNI DZIEŃ NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY W RAMACH PROWADZONEJ REKRUTACJI

     •  

      Do 20 marca br., do do godziny 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. 

      Razem z wnisokiem nalezy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzajace spełnianie kryteriów. 

      Jeżeli wniosek zostal wypełniony do 19 marca br. do godziny 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego - należy zalogować sie do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładke ,,Pobierz wniosek". Wniosek nalezy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie). 

      Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce ,,Pliki do pobrania, instrukcje", wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

       

     • Dyżur telefoniczny specjalistów

     •  

      PPP10 wprowadza dyżur telefoniczny specjalistów poradni, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod nr telefonu 503321090 będzie można skorzystać z konsultacji i porady psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej.  

     • Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r. harmonogram zapisów


     • Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach


      W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

      Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

      Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

      Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.


      Załączniki: 

      Harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020.docx

      Zasady_zapisow_2020.docx

     • INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 133 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

     •  

      Szanowny Rodzicu,

      Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkoł podstawowych w związku z koronawirusem. 

      Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów: 

       

      1. Wysłać skan wnisoku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub stronie Biura Edukacji 

      http://www.edukacja.warszawa.pl/

       

      2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsulatcje udzelane są wyłącznie telefonicznie i mailowo 

       

       

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 133 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

     •  

      Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020r. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone:

      1. 12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      2. od poniedziałku 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół;
      3. zaleca się śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz internetowej strony szkoły i wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

      Rodzicu,

      1. zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      2. jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      3. przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      4. rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      5. w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem proszę powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną oraz dyrektora szkoły;
      6. śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
       oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
    • sp133@edu.um.warszawa.pl
    • informatyksp133@gmail.com
    • (22) 834 28 31
    • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
    • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
  • Galeria zdjęć

    brak danych