•                                                          Szanowni Rodzice!

    Postępowanie  rekrutacyjne  do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 133 przy ul. Antoniego Fontany 3 w Warszawie,  prowadzone  będzie  z wykorzystaniem  systemu informatycznego.

     

     

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, kryteriów ustawowych i samorządowych oraz harmonogram  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zamieszczone są również  na  stronie internetowej Biura Edukacji .

    Rodziców, którzy nie mogą uczsteniczyć w danich otwartych zapraszamy na indywidualne spotkania z dyrekcją i nauczycielami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

    Zapraszamy do odwiedzania naszej strony!

     

     

     

    INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE

     Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego ma 85-letnią tradycję i leży w sercu Bielan. Budynek znajduje się przy ulicy Antoniego Fontany 3 i ma dwie kondygnacje. Na pierwszym piętrze znajdują się pracownie klas IV-VIII, a na drugim piętrze sale klas I-III. Korytarze szkolne mają nietypowy i niespotykany wygląd. Ściany pierwszego piętra zdobi Starówka, natomiast ściany drugiego piętra są udekorowane postaciami z bajek wykonanymi przez nauczycieli.

             Każda z klas I-III ma własną salę lekcyjną wyposażoną w komputer, projektor, tablicę multimedialną  oraz meble z półkami i pomocami dydaktycznymi. Każdy uczeń ma możliwość pozostawienia w klasie książek, zeszytów i przyborów szkolnych.   

    Na pierwszym piętrze znajduje się świetlica szkolna wyposażona w dwie przestronne sale, gdzie uczniowie mogą bawić się lub uczestniczyć w różnych zajęciach pod opieką wychowawców.

             Lekcje dla uczniów klas IV-VIII odbywają się w pracowniach: językowej, chemicznej, fizycznej, matematycznej i historycznej, informatycznej  wyposażonych w tablice interaktywne, projektory oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne.

             Na parterze mamy również przestronną stołówkę, w której uczniowie jedzą smaczne, dwudaniowe obiady przygotowane bezpośrednio w kuchni. Na tym samym poziomie znajduje się również biblioteka szkolna i czytelnia,  gabinet medyczny, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora.

                   W najniższej części budynku usytuowane są szatnie uczniów klas I-VIII. Każda klasa ma oddzielne pomieszczenie, a w nim szafki na ubrania i obuwie.

    Szkoła posiada zaplecze sportowe: salę gimnastyczną, boisko do piłki, nożnej koszykowej i siatkowej oraz dwa place zabaw dla najmłodszych znajdujące się od strony Alei Zjednoczenia.

    Świetlica szkolna pracuje od 7:00 do 17:30. Przed rozpoczęciem zajęć najmłodsi aktywnie i ciekawie spędzają czas. Po zakończeniu zajęć każda z klas I-III przebywa w swojej sali pod opieką wychowawcy świetlicy, który prowadzi różne zajęcia dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań grupy. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia rekreacyjne i sportowe na świeżym powietrzu wykorzystując boisko i plac zabaw.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
   • Michał Gasiński iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych