• INFORMACJA DOT. ZASAD ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH WYPOŻYCZONYCH MATERIAŁÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     •  

       

      Szanowni Państwo, od poniedziałku 8 czerwca 2020r. Rozpoczynamy przyjmowanie zwrotów podręczników oraz innych materiałów wypożyczonych z biblioteki zgodnie z załączonym harmonogramem. Przed zwrotem cały komplet podręczników oraz książki należy zapakować w reklamówkę lub folię i opisać na zewnątrz: imię i nazwisko zwracającego ucznia, klasa, tytuł książki, numer inwentarzowy znajdujący się obok pieczątki oraz liczbę oddanych książek, podpis ucznia lub rodzica. Tak opisaną kartkę umieszczamy w koszulce (ułatwi to dezynfekcję). Książki będą przyjmowane w wyznaczonym terminie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie osoby przychodzące są zobowiązane do zasłaniania nosa i ust podczas pobytu w szkole, zalecane jest również używanie rękawiczek oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku,zachowanie dystansu społecznego i nie grupowanie się. Na swoją kolej uczniowie lub rodzice oczekują w kolejce z zachowaniem odstępów oraz prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń pracowników szkoły. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko jedna osoba. W celu uniknięcia grupowania się uczniów prosimy osoby mające numer w dzienniku od 1 do 14 o przyjście w pierwszych 25 minutach wyznaczonego czasu, a osoby od nr 15 do końca w kolejnych 20 minutach. Przyjęte książki są odkładane na okres kwarantanny (minimum 3 dni). Po tym czasie bibliotekarz oceni stan techniczny zwróconych książek. W przypadku stwierdzenia zniszczenia powiadomi o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego do 24 czerwca 2020r. Za zniszczone lub zgubione podręczniki rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zakupu nowego egzemplarza lub innej pozycji wskazanej przez bibliotekarza. Prosimy o zwrot we wskazanym w harmonogramie terminie. W razie braku takiej możliwości prosimy o kontakt (przez dziennik Librus) w celu ustalenia innego terminu zwrotu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

       

      W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH PAKIET ZAPAKOWANYCH KSIĄŻEK MOŻNA ZOSTAWIĆ NA PORTIERNII.

       

      Elwira Dąbrowska

       

       

      08.06.2020r. (poniedziałek)

      8:15 – 9:00 – klasa 4d

      9:15 – 10:00 – klasa 4i

      10:15 – 11:00 – klasa 4e

      11:15 – 12:00 – klasa 5a

      12:15 – 13:00 – klasa 5d

      13:15 – 14:00 – klasa 5f

       

      09.06.2020r. (wtorek)

      8:15 – 9:00 – klasa 5p

      9:15 – 10:00 – klasa 6a

      10:15 – 11:00 – klasa 6e

      11:15 – 12:00 – klasa 6k

      12:15 – 13:00 – klasa 6m

      13:15 – 14:00 – klasa 7k

       

      10.06.2020r. (środa)

      8:15 – 9:00 – klasa 7m

      9:15 – 10:00 – klasa 7r

      10:15 – 11:00 – klasa 7l

      11:15 – 12:00 – klasa 2d

      12:15 – 13:00 – klasa 2k

      13:15 – 14:00 – klasa 2i

       

      15.06.2020r. (poniedziałek)

      8:15 – 9:00 – klasa 3a

      9:15 – 10:00 – klasa 3j

      10:15 – 11:00 – klasa 3o

      11:15 – 12:00 – klasa 1d

      12:15 – 13:00 – klasa 1b

      13:15 – 14:00 – klasa 1p

       

      19.06.2020r. (piątek)

      9:15 – 10:00 – klasa 8a

      10:15 – 11:00 – klasa 8j

      11:15 – 12:00 – klasa 8w

     • Dzień dziecka

     • Bądź dzieckiem jak najdłużej,

      Jak dziecko baw się, śmiej.

      I kochaj tak, jak dziecko,

      I serce dziecka zawsze miej!

      Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta życzą

       

      Nauczyciele SP133

       

       

     • Zarządzenie Nr 17/V/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

     •  

      Zarządzenie Nr 17/V/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

      im. Stefana Czarnieckiego

      w Warszawie

      z dnia 26 maja 2020 roku

       

       

      w sprawie: pracy Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie oraz sposobu traktowania wypożyczonych egzemplarzy po zniesieniu obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

       

      Na podstawie: § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 792), Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 zarządzam, co następuje:

       

      § 1

       

      Wprowadza się Procedury korzystania z Biblioteki  w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie w trakcie obostrzeń związanych z występowaniem pandemii COVID-19.

      § 2

       

      Procedury korzystania z Biblioteki  w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

       

      § 3

       

      Zaleca się  uczniom, rodzicom i wszystkim pracownikom zapoznanie i stosowanie Procedur korzystania z Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie w trakcie obostrzeń związanych z występowaniem pandemii COVID-19.

       

      § 4

      Zobowiązuje się wychowawców do przekazania procedur uczniom i rodzicom .

       

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załączniki: 

      Zalacznik_Procedury_biblioteka.odt

       

        Dyrektor szkoły

      Małgorzata Szerszeń

     • Zarządzenie Nr 16/V/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

     •  

      Zarządzenie Nr 16/V/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

      im. Stefana Czarnieckiego

      w Warszawie

      z dnia 26 maja 2020 roku

       

       

      w sprawie: w sprawie udostępnienia obiektu sportowego (sali gimnastycznej) w trakcie obostrzeń związanych występowaniem pandemii COVID - 19

       

      Na podstawie:

      1.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 ze zm.);

      2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.                 z 2003r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

      3.Stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 maja 2020 r. zatwierdzającego wytyczne ogłoszone na stronie Ministerstwa Sportu w dniu 4 maja 2020 r.  zarządza się, co następuje:

       

      § 1

      Wprowadza się Regulamin udostępniania obiektu sportowego (sali gimnastycznej) w trakcie obostrzeń związanych występowaniem pandemii COVID – 19 w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

       

      § 2

      Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców oraz innych osób korzystających z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie i zobowiązuje się wyżej wymienione osoby do jego stosowania.

       

      § 3

       

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załączniki: 

      Regulamin_korzystania_z_sali_gimnastycznej_-pandemia_zal._1_zarz._16.docx

       

       

       Dyrektor szkoły

      Małgorzata Szerszeń

     • Zarządzenie Nr 14/V/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

     •  

      Zarządzenie Nr 14/V/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133

      im. Stefana Czarnieckiego

      w Warszawie

      z dnia 16 maja 2020 roku

       

      w sprawie wprowadzenia zasad zachowania przeciwepidemicznego w czasie korzystania z boiska szkolnego

       

      Na podstawie

      •  art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
      • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie  szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
      • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 poz. 878)

       

      §1

      Wprowadzam  następujące procedury stanowiące załącznik do zarządzenia:

      Zasady zachowania bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie korzystania

      z boiska szkolnego.

      § 2

       

      Zaostrzone procedury obowiązują od 18.05.2020 r. do odwołania.

       

      § 3

       

      Procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły .

       

      § 4

       

      Tracą moc zasady wprowadzone dnia 15 maja 2020 r.

       

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załącznik: 

      Zal.1_Zasady_korzystania_z_boisk_SP133.docx

       

      Dyrektor szkoły    

      Małgorzata Szerszeń

     • Wyniki Akcji "Zostań w domu. Czytaj książki." 

     • Gratulacje dla uczennicy Nataszy Ludnickiej z kl. 6m, która wzięła udział w Akcji "Zostań w domu. Czytaj książki” i wygrała nagrodę książkową. 

       

      Zdjęcie konkursowe: 

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

     • KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

     •  

      Bardzo dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w Konkursie na Pisankę wielkanocną. Cieszymy się, że tak chętnie wzięliście w nim udział.
                Ponieważ wszystkie prace są wyjątkowe oraz ze względu na różnorodność technik, nie da się ich ze sobą porównać. Dlatego komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać miejsc. Nagrodą dla wszystkich będzie umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły oraz wirtualny dyplom.
      Po odbiór nagród rzeczowych zapraszamy zaraz po powrocie do szkoły.

      Gratulujemy!

      Dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

       

      Ewa Kwiatkowska

      Violetta Strzyżewska

      Joanna Malicka

     • Mazowiecka Policja Apeluje!


     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

      Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

      Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

      Wyłączeni z tego obowiązku będą:

      - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

      - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.


      Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  


      Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

      Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

      Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

      Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.


      Drodzy uczniowie!
      Mazowiecka Policja apeluje:


      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

      Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

      Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

      Unikajcie miejsc publicznych!

      Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


      NOWY_Apel_Mazowieckiej_Policji_-_Koronawirus.pptx

     • Szanowni Państwo,

     •  

      Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją przekazaną prze Biuro Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych , rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

      Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

      Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

      Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

      Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

       

      Nowy_Harmonogram_rekrutacji_do_klas_pierwszych_2020-2021.doc

      Nowy_Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_2020_2021.doc

     • Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

     •  

      Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych