• Ramowy plan dnia

   •  

     

    • Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe,  rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.
    • Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
    • Śniadanie.
    • Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
    • Przygotowanie do wyjścia na dwór, porządkowanie sali.
    • Zabawy na placu zabaw, boisku szkolnym, spacery lub zabawy ruchowe w sali.
    • Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
    • Obiad.
    • Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej.
    • Gry, zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.