• Ramowy plan dnia

   • Rozkład dnia w naszym oddziale uwzględnia wymagania higieny, zdrowia, zabawy i pracy.

     

    7.00 - 8.30

    ⦁ Schodzenie sie dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań  lub przy niewielkim udziale nauczyciela o charakterze indywidualnym  lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejetności społecznych, działania wspomagające rozwój dziecka - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,  ćwiczenia i zabawy ruchowe.

    8.30 - 9.00

    ⦁ Czynności higieniczno - porządkowe,  drugie śniadanie.

    9.00 -10.00

    ⦁ Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

    10.00 -11.15

    ⦁ Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo - ogrodnicze.

    ⦁ Zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.

    ⦁ Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

    ⦁ Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunkow atmosferycznych.

    11.15 - 12.00

    ⦁ Czynności higieniczno - porządkowe, obiad.

    12.00 - 13.30

    ⦁ Swobodna zabawa dzieci w sali, zabawy tematyczne, konstrukcyjne.

    ⦁ Działania wspomagające rozwój dziecka - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

    ⦁ Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

    ⦁ Gry i zabawy ruchowe, integracyjne.

    13.30 - 14.00

    ⦁ Czynności higieniczno- porządkowe, podwieczorek.

    14.00 - 17.30

    ⦁ Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki.

    ⦁ Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.

    ⦁ Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, na boisku szkolnym, obserwacje przyrodnicze.

    ⦁ Zabawy wg zainteresowan dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne.

    ⦁ Rozchodzenie się dzieci.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych