• Ramowy plan dnia

   •  

     

    • Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe,  rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.
    • Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
    • Śniadanie.
    • Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
    • Przygotowanie do wyjścia na dwór, porządkowanie sali.
    • Zabawy na placu zabaw, boisku szkolnym, spacery lub zabawy ruchowe w sali.
    • Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
    • Obiad.
    • Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej.
    • Gry, zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych