• Kontakt

   • mgr Izabela Obidzińska

    kontakt:

                        tel. 22 834 28 31 wewnętrzny 20

                        mail:     iobidzinska@edu.um.warszawa.pl

     

    konsultacje i porady

    dla rodziców:

    środa       15.30 – 16.30