• Dzienny rozkład zajęć

   •   

     Godziny

     

    Zajęcia świetlicowe

    7.00- 8.00

    Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci\rozmowy indywidualne.

    8.00-11.30

    • zajęcia czytelnicze,
    • zajęcia plastyczno-techniczne,
    • zabawy dydaktyczne/ konstrukcyjne/gry planszowe,
    • zabawy integracyjne,

    11.30-15.05

    Przygotowanie do obiadu/ Obiad Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne.

    11.30-16.00

     

    Zajęcia programowe:

    • odrabianie prac domowych,
    • zajęcia tematyczne,
    • zajęcia czytelnicze,
    • zabawy integracyjne,
    • zabawy ruchowe/ gry sportowe,
    • zajęcia umuzykalniające, zabawy przy muzyce,
    • zajęcia plastyczno-techniczne,
    • konkursy/ quizy/ gry dydaktyczne,
    • zabawy okolicznościowe

     /programy artystyczne

     

     

             16.00-18.00

     

    • zajęcia dowolne według

        zainteresowań dzieci,

    • gry planszowe/ zabawy konstrukcyjne,
    • prace porządkowe w salach.