• Dzienny rozkład zajęć

   •   

    Godziny

    Zajęcia świetlicowe

     

    7.00- 8.00

     

    Zajęcia dowolne według zainteresowań dzieci.

     

     

    8.00-11.30

    • rozmowy/zajęcia czytelnicze,
    • zajęcia plastyczno- techniczne, kolorowanki,
    • zabawy dydaktyczne,
    • filmy edukacyjne,
    • zabawy integracyjne .

      

     

    11.30-14.30

     

     

    • Przygotowanie do obiadu/ Obiad.
    • Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne.
    • Odrabianie pracy domowej

     

     

    13.30-16.00

     

     

    Zajęcia programowe:

    • zajęcia tematyczne związane z hasłami tygodnia,
    • zajęcia czytelnicze,
    • zabawy  integracyjne,
    • zabawy ruchowe na powietrzu,
    • zajęcia z elementami muzyki, zabawy przy muzyce,
    • zajęcia plastyczno-techniczne,
    • kolorowanki antystresowe,
    • konkursy/ quizy/ gry dydaktyczne,
    • edukacyjne gry planszowe / zabawy konstrukcyjne z klockami.
    • piątki filmowe.

     

                   16.00-18.00

     

     

    • Zajęcia dowolne według

         zainteresowań dzieci,

    • prace porządkowe w salach.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych