• Dzienny rozkład zajęć

   •   

     Godziny

     

    Zajęcia świetlicowe

    7.00- 8.00

    Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci\rozmowy indywidualne.

    8.00-11.30

    • zajęcia czytelnicze,
    • zajęcia plastyczno-techniczne,
    • zabawy dydaktyczne/ konstrukcyjne/gry planszowe,
    • zabawy integracyjne,

    11.30-15.05

    Przygotowanie do obiadu/ Obiad Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne.

    11.30-16.00

     

    Zajęcia programowe:

    • odrabianie prac domowych,
    • zajęcia tematyczne,
    • zajęcia czytelnicze,
    • zabawy integracyjne,
    • zabawy ruchowe/ gry sportowe,
    • zajęcia umuzykalniające, zabawy przy muzyce,
    • zajęcia plastyczno-techniczne,
    • konkursy/ quizy/ gry dydaktyczne,
    • zabawy okolicznościowe

     /programy artystyczne

     

     

             16.00-18.00

     

    • zajęcia dowolne według

        zainteresowań dzieci,

    • gry planszowe/ zabawy konstrukcyjne,
    • prace porządkowe w salach.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych