• Dyżur wakacyjny 2020

   • Dyżur wakacyjny dla dzieci oddziału przedszkolnego

    przy Szkole Podstawowej nr 133

    im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

    będzie organizowany w terminie

    20.07.2020 - 31.08.2020 

    dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 133