• Oferta edukacyjna

    • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133
     im. Stefana Czarnieckiego
     w Warszawie

      

     Szkoła Podstawowa Nr 133 znajdująca się na ul. Antoniego Fontany 3 jest dziś nowoczesną przyjazną i ciągle rozwijającą się placówką oświatową.
     Od 11 czerwca 1960 roku patronem szkoły
      jest Stefan Czarniecki - hetman polny koronny.Choć stała się ona szkołą nowoczesną, to wciąż żywa jest w niej tradycja. Kultywując pamięć  o patronie Stefanie Czarnieckim, placówka ma swój udział w organizacji konkursu Hetmany . W obecnym roku szkolnym, uznanym w edukacji polskiej za rok Stefana Czarnieckiego, uczennica SP nr 133 zdobyła I miejsce w XII -ej ogólnopolskiej edycji owego konkursu.

              Dziś szkoła dysponuje atrakcyjną ofertą edukacyjną, która w ostatnich  latach zaskarbiła sobie uznanie nie tylko dzieci, lecz także rodziców.

      

      

     SP 133 posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą wybierać pomiędzy chórem, teatrem, zespołem muzycznym, wolontariatem, kołami przedmiotowymi, a różnymi zajęciami sportowymi. W szkole znajdują się sala gimnastyczna, sala korekcyjna, sala do ping-ponga i boisko.

              Nie bez dumy należy podkreślić, że na gościach bardzo dobre wrażenie robi niekonwencjonalny wystrój wnętrz, bogate wyposażenie klas, zadbane boisko sportowe, lśniące korytarze i... najsmaczniejsze, najtańsze na Bielanach obiady w szkolnej stołówce /serwowane przez Szefa Kuchni/.

     SP 133 jest jedną z nielicznych szkół, która wprowadziła elementy pedagogiki Marii Montessori. Szkoła organizuje wycieczki, zielone szkoły, spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia społecznego.

     Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego to szkoła bezpieczna, która zapewnia swoim uczniom solidną edukację. W środowisku Starych Bielan SP 133 pełni nie tylko rolę oświatową, lecz jest także ważnym centrum życia lokalnej społeczności.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych