• Tradycje i strój szkolny

    •  


      CEREMONIAŁ SZKOŁY

      

             1 września jest dla naszej szkoły dniem uroczystym.
     Rok szkolny rozpoczynamy w obecności dyrektora szkoły, uczniów i ich rodziców. Tradycją szkoły ostatnich lat stał się nowy element stroju galowego naszych uczniów - apaszka dla dziewcząt i krawat dla chłopców z logo szkoły.
              W połowie października pierwszoklasiści składają uroczyste ślubowanie dobrze się uczyć, szanować nauczycieli i dbać o dobre imię swojej szkoły.               W ten sposób na trwale włączeni są do grona "szkolnej dziatwy".
              Koniec roku szkolnego to z kolei uroczystość pożegnania uczniów klas szóstych, którzy w symbolicznym geście
     przekazania sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom, przechodzą do historii jako nasi absolwenci.
             Podczas wspomnianych wyżej uroczystości zawsze towarzyszy nam Sztandar Szkolny, który jest symbolem Polski
     - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Te świąteczne dni z udziałem Sztandaru wymagają powagi i uczą właściwych postaw.
             Sztandar ma swoje należne miejsce w szkole - szklana gablota, w której przechowuje się również insygnia pocztu sztandarowego.
           

       Dopełnieniem tego szczególnego miejsca jest tekst i zapis nutowy Hymnu Szkoły, którego autorkami są panie H. Kurpińska - słowa, K. Zaremba - muzyka, nauczycielki naszej szkoły.

      
     HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 133

     Stefan Czarniecki wielki nasz wódz,
     Bił wrogów Polski, rozbijał w puch.
     Gdy Polska była w niebezpieczeństwie,
     Naród polegał na jego męstwie.

     Imię Hetmana sławimy wciąż,
     Odważny, dzielny był z niego mąż.
     Dziś nasza szkoła to imię sławi,
     Stefan Czarniecki patronem naszym.
     On walczył dzielnie, my się uczymy,
     Mamy nadzieję, że dobro tworzymy.

      
      

                                                                 
      

     Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja, dlatego w jego składzie znajdują się uczniowie klas 6 o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Skład pocztu to: chorąży i dwie asystentki. Kadencja pocztu trwa rok, począwszy od ślubowania klas pierwszych i udziału we mszy świętej inaugurującej rok szkolny na Bielanach.

      

      


     Insygnia pocztu sztandarowego to:

      

     - biało - czerwone szarfy, zakładane na skos przez prawe ramię, kolorem białym do góry;
     - białe rękawiczki.

     Chorąży i asystentki powinni być ubrani w stroje galowe:

     - uczeń - ciemny garnitur, biała koszula i szkolny krawat,
     - uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice i szkolne apaszki.
     Dopełnieniem uroczystej oprawy sztandaru jest dźwięk werbla.

      

     Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

      

     1. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.
     2. Ceremonii ślubowania klas pierwszych.
     3. Udziału we mszach świętych, w których uczestniczy SP 133.
     4. Ceremonii przyrzeczenia klas szóstych, kończących szkołę.

     5. Innych uroczystości w których uczestniczy szkoła na zewnątrz.

                                        

         

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych