Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Zima w mieście

Szanowni Państwo 

W dniu dzisiejszym tj. 4.XII.2018 r. o  12.00 rozpoczęły się zapisy do Warszawskiego „Programu Zima w Mieście” 2019.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

 

oraz bezpośrednio w systemie zgłoszeń pod adresem:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action

_______________________________________________________________________________________________

 

PROJEKT PROGRAMU AKCJI ,,ZIMA W MIEŚCIE 2018”

 

Szkoła Podstawowa Nr 133

im. Stefana Czarnieckiego

w Warszawie

 

15.01.2018 – 26.01.2018

Programm_akcji_zima_w_miescie_2018_16.01.2018.doc

_______________________________________________________________________________________________

Informacje 

Lista osób zakwalifikowanych na akcje "Zima w mieście 2018" dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

_______________________________________________________________________________________________

Informacje 

Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie dysponuje wolnymi miejscami na akcje "Zima w mieście 2018". 

 

Serdecznie zapraszamy

_______________________________________________________________________________________________

 

I. PLACÓWKI, W KTÓRYCH BĘDZIE REALIZOWANY PROGRAM

Zalacznik_do_uchwaly_nr_37522017_Zarzadu_Dzielnicy_Bielany_m._st._Warszawy_z_dnia_21.11.2017.pdf

 

II. TERMINY PRZYJMOWANIA KART KWALIFIKACYJNYCH
 

27.11.2017-8.12.2017 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w realizacji programu feryjnej placówki edukacyjnej jest:


- posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,

- złożenie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku wraz z oświadczeniem o NNW, 

- dołączenie dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty za posiłki,

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły (Zaswiadczenie.doc).

Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), korzystają z posiłków przyniesionych z domu. 

- złożenie podpisanego regulaminu udziału w Akcji Zima w Mieście 2018.

 

Wyżej wymienione dokumenty (podpisane odręcznie) należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

III. OPŁATY ZA POSIŁKI

Opłaty za posiłki (7 zł za każdy obiad) należy doknywać:

Janusz Kacprzak

ul. Antoniego Fontany 3,
01-835 Warszawa

Nr:  78 1050 1054 1000 0091 0254 3429

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka „Zima w mieście 2018” oraz termin korzystania z posiłków. 

Zwrot opłaty za niewykorzystane obiady nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (531 189 881) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w feryjnej placówce edukacyjnej w tym samym dniu najpóźniej do godziny 8.30.

Zwroty opłat za niewykorzystane  przez dziecko posiłki dokonywane będą  w ciągu trzydziestu dni od zakończenia programu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Należy wskazać dni, w których dziecko było nieobecne. 

 

IV. DOKUMENTY DO POBRANIA

KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_WYPOCZYNKU_(1_cz.).docx

KARTA_uczestnika_Warszawskiego_Programu____Zima_w_miescie_2018____(2_cz.).docx

OSWIADCZENIE_od_NNW.doc

REGULAMIN_feryjnej_placowki_edukacyjnej.docx