Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Poznajemy zawody

Poznajemy Zawody

 

1.CEL OGÓLNY PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

 

 

Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, mających na celu stopniowe wprowadzanie dziecka w zagadnienia pracy zawodowej, poprzez zapoznawanie się z możliwie dużą ilością zawodów i budzeniem szacunku do wszystkich zawodów i ludzi pracujących.

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

 

2. TREŚCI PROGRAMOWE 

 

 Treści programowe będą się koncentrowały wokół  4 głównych   zagadnień:

  • Poznawanie własnych zasobów:  zainteresowań, zdolności, mocnych i   słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia
  • Zawody i rynek pracy: poznawanie zawodów, poszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy
  • Edukacja i uczenie się przez całe życie
  • Planowanie własnego rozwoju

Program innowacji ma charakter otwarty i może być poszerzony o zagadnienia związane z zainteresowaniami dzieci.